Avia S-92

Německý Messerschmitt Me 262 Schwalbe se stal za 2. světové války prvním bojově nasazený proudovým letounem. V poválečném Československu létalo několik „Švalbin“ i v našem letectvu pod označením S-92. Dva z těchto vzácných strojů jsou dodnes ozdobou sbírky VHÚ.

První prototyp Me 262 poháněný ještě pístovým motorem Jumo 210 G vzlétl 18. dubna 1941, ale první sériové stroje se do výzbroje německé Luftwaffe dostaly až v průběhu léta 1944. Proudové letouny Me 262 ohrožovaly spojeneckou vzdušnou nadvládu nad Evropou až do konce války. Efektivní bojové využití těchto vynikajících letounů však limitoval relativně nízký počet nasazených Me 262, nedostatek paliva, neujasněná koncepce jejich taktického nasazení, přesila spojeneckého letectva a celková, již katastrofální situace nacistického Německa.

Většina útvarů vyzbrojená Me 262 se koncem války nacházela na českém území. Během okupace se v Avii stavěly přídě a další díly těchto letounů, v některých dalších továrnách se vyráběly součásti motorů Jumo 004. Po skončení války tak na našem území zůstalo mnoho použitelných draků a jejich částí, a proto bylo již v roce 1945 rozhodnuto sestavit co největší počet těchto letounů. Draky se kompletovaly v letňanské Avii a motory v Malešicích. Do Vánoc 1945 byl připraven první stroj, který zalétal Antonín Kraus 27. srpna 1946.

Celkem mělo československé letectvo pouze 10 těchto strojů, z toho sedm jednomístných Me 262 A, označovaných jako S-92 a tři dvoumístné Me 262 B (CS-92). Počátkem padesátých let byla vytvořena 5. stíhací letka vyzbrojená těmito letouny, která měla za úkol školit piloty a a další perzonál v ovládání proudové techniky. Po nástupu sovětských proudových typů byly zbylé S-92/CS-92 rozptýleny po ČSR jako učební pomůcky.

Letoun Avia S-92 s trupovým kódem V-34, výrobní č. 4, byl jediným letounem zalétaným v roce 1947. Zálet provedl 18. června 1947 šéfpilot A. Kraus. Po ukončení služby byl prostřednictvím VZLÚ předán na konci roku 1951 do sbírek Národního technického muzea. Poté byl dlouhá léta vystaven v Dopravní hale NTM. V říjnu 1979 pak byl předán do Leteckého muzea VHÚ a následně pečlivě renovován. Celkovou opravu provedly Letecké opravny Kbely v roce 1987 a po ní byl stroj vystaven v nové expozici jako vzácná ukázka proudových letounů první generace.

Letecké muzeum VHÚ vlastní i dvoumístnou cvičnou verzi Avia CS-92, odpovídající Me 262 B. Tento letoun původně sloužil jako učební pomůcka ve Vojenské technické akademii v Brně, odkud jej převzalo Technické muzeum v Brně. Odtud byl v dosti poškozeném stavu získán v roce 1967 do sbírek LM, které zajistilo jeho generální opravu a vystavení.

Technická data:

Motor: 2 x Jumo 004 B-1 s tahem 8,8 kN

Rozpětí 12,51 m

Délka 10,60 m

Hmotnost prázdného letounu 4 420 kg

Vzletová hmotnost 6 398 kg

Maximální rychlost 870 km/h

Dostup 12 000 m

Dolet 900 km

 

Jan Sýkora

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha