Mgr. Petr Bjaček

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1985 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2008-2013 působil jako externí pracovník knihovny Referátu historických fondů VHÚ Praha. Od roku 2013 kurátor sbírky VHÚ Praha, kde spravuje podsbírky Varia a Dary. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 20. století se zaměřením především na 2. světovou válku. Je autorem či spoluautorem téměř desítky výstav a několika odborných článků.

 

Publikační činnost:

 

BJAČEK, Petr. Vánoce v zákopech: Historie a vojenství. roč. LXVI, č. 4 (2017). s. 84-95.

BJAČEK, Petr. Prstének v upomínku na světovou válku: Historie a vojenství. roč. LXV, č. 1 (2016), s. 99-105.

BJAČEK, Petr. Fotografie Jána Nálepky z doby jeho presenční služby v československé armádě: Historie a vojenství. roč. LXV, č. 1 (2016), s. 112-115.

BJAČEK, Petr. Deník 2. roty Úderného praporu československých legií na Rusi: Historie a vojenství. roč. LXIV, č. 4 (2015), s. 149-150.

BJAČEK, Petr. 70: Druhá světová válka objektivem českých fotografů. Historie a vojenství. roč. LXIV, č. 2 (2015), s. 122-123.

BJAČEK, Petr. Šachisté a karbaníci na cestě kolem světa: Historie a vojenství. roč. LXIV, č. 1 (2015), s. 90-96.

BJAČEK, Petr. Legionářský deník Bohumila Dítěte: Historie a vojenství. roč. LXIII, č. 3 (2014), s. 91-93.

Autorství či spoluautorství výstav:

 

Tváře odvážných. Pražský hrad, 2014.

V zákopech první světové války. Armádní muzeum Žižkov, 2014.

Vánoce v poli : 1914. Armádní muzeum Žižkov, 2014.

70 : Druhá světová válka objektivem českých fotografů. Pražský hrad, 2015.

Vánoce v poli : 1915. Armádní muzeum Žižkov, 2015.

Pražský pepík ve světové válce. Armádní muzeum Žižkov, 2016.

Vánoce v poli : 1916. Armádní muzeum Žižkov, 2016.

311 : Příběhy sbírkových předmětů VHÚ. Armádní muzeum Žižkov, 2016.

Anthropoid : Němá svědectví, Generální štáb AČR, 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha