Bc. Petr Bjaček

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1985 v Uherském Hradišti. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studuje obor Historie. V letech 2008-2013 působil jako externí pracovník knihovny Referátu historických fondů VHÚ Praha. Od roku 2013 pracuje jako kurátor sbírky VHÚ Praha, kde spravuje podsbírku Varia. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 20. století se zaměřením především na 2. světovou válku. Je autorem či spoluautorem téměř desítky výstav a několika odborných článků.

 

Autorství či spoluautorství výstav:

 

Tváře odvážných. Pražský hrad, 2014.

V zákopech první světové války. Armádní muzeum Žižkov, 2014.

Vánoce v poli : 1914. Armádní muzeum Žižkov, 2014.

70 : Druhá světová válka objektivem českých fotografů. Pražský hrad, 2015.

Vánoce v poli : 1915. Armádní muzeum Žižkov, 2015.

Pražský pepík ve světové válce. Armádní muzeum Žižkov, 2016.

Vánoce v poli : 1916. Armádní muzeum Žižkov, 2016.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha