Belgičtí vojáci při osvobozování Československa

Mezi spojeneckými armádami, které osvobozovaly na jaře 1945 území Československa, byla zastoupena také armáda belgická. U americké 3. armády se kromě československého Kombinovaného oddílu nacházel i belgický 17e battaillon de fusiliers – 17. prapor fyzilírů.

Tento prapor byl založen 18. ledna 1945 ve městě Péruwelz pod velením majora Hazarda. Skládal se z příslušníků bývalé tajné armády podzemního odboje provincie Lutych. Po šestitýdenním výcviku byl prapor od 7. března 1945 přidělen jako motorizovaná pěchota ke 3. skupině stíhačů tanků (3rd Tank Destroyer Group) amerického V. sboru, podřízeného americké 1. armádě. S ní prošel Německem, z Eupenu přes Sinsig, Kassel až do Lipska.

Americký V. sbor byl poté přesunut ze Saska do Bavorska a Horní Falce, a také 3. skupina stíhačů tanků se 20. dubna 1945 pohybovala mezi Marktredwitz a Weidenem. Dne 29. dubna přešel americký V. sbor od první ke třetí armádě, se kterou se měl podílet na operacích v Československu.

Mezi 20. a 29. dubnem byl belgický prapor nasazen do průzkumných operací v hornaté a lesnaté oblasti podél československé hranice. Dne 29. dubna byly do útočných operací zařazeny tři roty praporu pod velením majora Hazarda. Zbytek praporu byl nasazen při střežení komunikací a pátrání po částech nepřátelských jednotek v Německu, kde mimo jiné zajal štáb německé 9. letecké armády. Do operací v Československu zasáhly první, pátá a štábní rota praporu.

1. rota byla připojena ke skupině pozemního a vzdušného pozorování velitelství V. sboru. Postupovala bezprostředně za palebnou linií podle dispozic plukovníka Haskella H. Cleavese ze spojovacího sekce velitelství sboru. Dne 6. května dosáhla jedna z čet Plzně, kde se podílela na likvidaci ohnisek odporu Němců, a to především ve Škodovce. Další četa dosáhla Plzně 7. května a zbytek roty 8. května.

5. rota vyslala dvě čety přes československou hranici 7. května. V několika hodinách dosáhla jedna z nich města Stříbra a druhá Tachova. V Holýšově, Tachově a Stříbru tyto čety ve spojení s obecními úřady pokračovaly v čištění prostoru od německých vojáků.

Štábní rota a detašovaná 3. četa 5. roty vytvořily pyrotechnický oddíl „Bomb disposal“ a byly přiděleny ke sborové 16. pyrotechnické četě (16th ordnance bomb disposal squad), které velel kapitán Marshall T. Crow. Část této belgické skupiny postupovala s americkými tanky do Plzně, zbytek do 10. května čistil silnice od min a nevybuchlé munice.

Ramenní nášivka belgických dobrovolníků odpovídala zařazení praporu k jednotce stíhačů tanků: černý panter, drtící v zubech tank. Od června 1945 prapor používal vlastní znak, který je zajímavý i tím, že jeho tři dolní pole mají, na památku pobytu v Čechách, barvy převzaté z československé vlajky.

Tomáš Jakl

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha