BURACZYŃSKI, Andreas. Leitfaden für Blessiertenträger

Nakladatelství Josefa Šafáře ve Vídni patřilo na počátku 20. století mezi ta nakladatelství, jež se ve velké míře zaměřovala na literaturu s vojensko-lékařskou a lékařskou tématikou. Josef Šafář sám patřil k početné české menšině žijící v hlavním městě podunajské monarchie, a tak nejedna jím vydaná publikace byla psána v českém jazyce. V případě prezentované vojenské příručky to tak sice není, ale jak uvádí noticka na obálce i tato knížečka měla svoji českou jazykovou mutaci. Tento brožovaný sešit je 74. svazkem edice Vojensko-lékařských publikací.
Rukověť pro nosiče raněných, tedy pro poddůstojníky a mužstvo c. a k. vojenské zdravotnické služby, seznamuje čtenáře se základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro polní službu. Publikace je psána formou otázek a odpovědí, jež byla v této době pro takovéto vojenské příručky obvyklá. V prvé části jsou popsány základy anatomie, po nichž následuje pasáž věnovaná krevnímu oběhu a krvácení. Dále se příručka zabývá různými zraněními a jejich ošetřením a způsoby obvázání. Nesmí zde chybět ani organizace zdravotnické služby v rámci různých druhů zbraní a popis předepsané výzbroje a výstroje. Závěr je věnován transportu raněných, a to jak různým technikám jejich přenášení, tak nakládání na vozy a převozu. V příloze je uveden postup praktického cvičení, jež mohou provádět nosiči raněných na ubikacích a na cvičišti. Celkem sešit obsahuje 134 otázek a odpovědí, jež jsou mnohde názorně doplněny 39 obrázky.
Je možné, že tato příručka, jejíž druhé rozšířené vydání vyšlo v roce 1907, doprovázela některé nosiče raněných v letech 1914-1918 do válečného pole, jež se stalo pro c. a k. vojenské zdravotníky velmi tvrdou zatěžkávací zkouškou.

Tato Kniha týdne je k dispozici ke stažení v Přílohách.

citace:
BURACZYŃSKI, Andreas. Leitfaden für Blessiertenträger. Wien : Josef Šafář, 1903. (Militärarzliche Publikationen, Nr. 74). 48 s. : 39. čb. obr.

příloha:
Leitfaden für Blessiertenträger

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha