KŘIČKA Z BÍTYŠKY, Vavřinec. Vavřince Křičky z Bítyšky návod k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a p. četnými kresbami opatřený (Mathesis Bohemica).

Když evropská civilizace získala ve 13. století povědomí o existenci střelného prachu, jistě jen málokdo tušil, nakolik tento poznatek ovlivní v příštích staletích techniku válčení a dějiny vojenství jako celek. Jestliže se během 14. století začala objevovat první děla jako nová zbraň obléhací války, pak ve století následujícím byla již střelba z děl i ručních palných zbraní nedílnou součástí bojových operací pozdního středověku. Nastupující novověk v 16. století přijal palné zbraně zcela za své, jak ostatně dokazuje edice rukopisu Mathesis Bohemica.
Jeho autorství je připisováno moravskému zvonaři Vavřinci Křičkovi z Bítyšky. Je známo, že od roku 1557 působil v Praze a spolupracoval zde s královským puškařem Tomášem Jarošem z Brna až do své smrti v roce 1570. Rukopis, který je dnes uložen v Národní knihovně v Praze, vznikl pravděpodobně v tomto období, ačkoli jisté indicie poukazují na skutečnost, že by se mohlo jednat o opis původní práce, pořízený v první čtvrtině 17. století, nebo o doplňky z tohoto období.
Dílo, plným titulem Vavřince Křičky z Bítyšky návod k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a p. četnými kresbami opatřený, by bylo možno označit jako Feuerwerkbuch, tedy přiřadit jej do skupiny prací s tematikou dělostřelectva a pyrotechniky. Nebylo by to nijak překvapivé, ostatně nejstarší práce tohoto druhu pocházejí již z 15. století. Křičkův rukopis je však pozoruhodný tím, že vedle odlévání děl popisuje také kovolitecké práce zcela nevojenského charakteru. Jasně se zde odráží starší řemeslná tradice, neboť puškaři-dělolijci vyšli původně z profese zvonařů. Třebaže v 16. století představovala obě řemesla specializované obory, nebylo výjimkou, když jeden kovolitec odléval vedle děl i zvony. Sám mistr byl původním zaměřením asi spíše zvonař než puškař. Spis obsahuje také návody na přípravu rachejtlí a speciálních projektilů, konkrétně zápalných („ohnivých“) koulí či koule s řetězem proti živým cílům.
Rukopis mistra Vavřince, bohatý na obrazový materiál ve formě technických náčrtků a ilustrací, byl jako pramen zpracován a publikován roku 1947, a stal se tak snadněji přístupný zájemcům o dějiny techniky, puškařského umění a kovolitectví.

Citace:
KŘIČKA Z BÍTYŠKY, Vavřinec. Vavřince Křičky z Bítyšky návod k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a p. četnými kresbami opatřený (Mathesis Bohemica). Praha : Technické knihkupectví a nakladatelství, 1947. viii, 47 s., [53] obr. příl.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha