Příručka pro nosiče raněných. (Základní pravidla o první pomoci a dopravování raněných)

Tato poměrně útlá kniha seznamuje čtenáře se zásadami poskytování první pomoci na bojišti. Je poslední, čtvrtou příručkou vydanou pro československé legionáře ve Francii nákladem Československé národní rady v Paříži a vytištěnou ve Slovanské tiskárně.
Úvodní kapitola se zabývá Ženevskou dohodou – pravidly označování zdravotníků a míst pro shromažďování raněných. Další popisují zdravotnickou výstroj a vybavení, zásady budování polních obvazišť a sanitních stanic. Po stručném anatomickém exkurzu a seznámení se s názvoslovím lidského těla je v publikaci největší část věnována různým typům zranění a pokynům k jejich ošetřování, přirozeně nechybí instrukce k přenášení raněných. Poslední kapitola se věnuje vyhledávání raněných a zřizování válečných hrobů, zároveň upomíná na povinnost nosičů raněných identifikovat padlé.
Příručka obsahuje 11 perokreseb znázorňujících kromě stručné anatomie také metody ošetřování a transportu.

Tato Kniha týdne je k dispozici ke stažení.

citace:
Příručka pro nosiče raněných. (Základní pravidla o první pomoci a dopravování raněných). Paříž : Československá národní rada, 1918. 40 s., 11 obr. (Příručky československého vojáka; číslo 4.) Sign.: B 1326/4.

příloha:
Příručka pro nosiče raněných 1918

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha