Britská medaile Za obranu

Konec 2. světové války se v rámci britské faleristiky nesl ve znamení zavádění nových vyznamenání či pamětních odznaků, udělovaných za službu v ozbrojených složkách britského Commonwealthu či v některých civilních složkách, které podporovaly ozbrojené síly. Mezi tato vyznamenání, odrážející obvykle oblast a způsob nasazení dekorovaného, náleží také britská medaile Za obranu (Defence Medal 1939–1945), jež byla oficiálně zřízena 16. srpna 1945.

 

Medaile Za obranu se udělovala za 3 roky služby ve Velké Británii nebo za 6 měsíců služby na území britského teritoria či v zemích, kde se zdržoval britský vojenský i civilní personál a byl napadán nepřítelem. Ve vztahu ke službě v Evropě se jednalo o období mezi 3. zářím 1939 a 8. květnem 1945, avšak pro jednotky v zámoří byla tato doba prodloužena až do 15. srpna 1945. Základní podmínkou udělení tak byla neoperační služba v rámci ozbrojených sil, domobrany a civilních obranných složek v časovém úseku mezi 3. zářím 1939 a 2. zářím 1945. U příslušníků domobrany se pak započítávala služba v rozsahu mezi 14. květnem 1940 a 31. prosincem 1944.

Prezentovaný exemplář medaile Za obranu pochází z pozůstalosti příslušníka RAF plukovníka in memoriam Vlastimila Ondrůje (1914–1969). Bošovický rodák Vlastimil Ondrůj byl absolventem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Po službě u dělostřeleckého útvaru byl v leteckém učilišti v Prostějově doškolen na leteckého navigačního důstojníka, což částečně předznamenalo jeho další vojenskou kariéru. Když se po odchodu z Protektorátu a po porážce Francie ocitl ve Velké Británii, prošel výcvikem leteckého pozorovatele a palubního střelce a následně byl zařazen do 311. československé bombardovací peruti. Zde se na sklonku války stal dokonce velitelem letky, což bylo u leteckého pozorovatele výjimečné. V armádě sloužil i po návratu do vlasti, avšak jeho kariéru ukončil komunistický převrat roku 1948 a následné perzekuce, vrcholící odsouzením k trestu smrti změněným na doživotí a fakticky proměněné v devět a půl roku vězení. Po propuštění pracoval v brněnské plynárně, kde v roce 1969 zahynul při výbuchu plynu.

Pamětní odznak je vyražen z bílého kovu s mírně převýšeným okrajem o průměru 36 mm a tloušťce 4 mm. Na aversu se nachází doprava obrácený profil krále Jiřího VI. bez koruny, při plasticky převýšeném okraji opis: GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP:  (Jiří VI., z Boží milosti král celé Británie, obránce víry a císař Indie). Na reversu se na středu nachází mladý dub, převýšený korunou, nesenou zprava lvem a zleva lvicí (obě figury tzv. zpět hledící), vedle lva u převýšeného okraje je volně umístěn opis: 1939. Vedle lvice je u převýšeného okraje volně umístěn opis: 1945. Ve spodní části oddělené dvojitou vlnovkou se ve dvou řádcích nachází nápis: THE DEFENCE / MEDAL (Medaile Za obranu). Dekorace je zavěšena prostřednictvím pevného závěsu na ramínku na stuze o šíři 30 mm v kombinaci barev světle zelená, černá, světle zelená, hnědooranžová, světle zelená, černá, světle zelená. Hnědooranžová barva symbolizuje plameny spojené s útokem na úrodnou půdu zelené Británie, černé pruhy odkazují na povinné noční zatemňování v prevenci proti náletům. Vyznamenání Vlastimila Ondrůje bylo do sbírky získáno koupí v roce 2014.

 Jan Biederman

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha