Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

Britská válečná medaile byla udělena mnoha vojákům, kteří v uniformách Velké Británie bojovali během první světové války proti Centrálním mocnostem. Mezi ně patřil i pražský rodák Bohdan Mosig.

Jako jeden z necelé tisícovky československých emigrantů žijících ve Velké Británii patřil i on mezi tzv. ekonomické emigranty a v Londýně se živil jako číšník. S ohledem na politické smýšlení byl Bohdan Mosig  9. února 1915 zaevidován Londýnským českým výborem mezi osobami podporujícími dohodové mocnosti. O dva roky později nastoupil jako dobrovolník ke Královskému střeleckému sboru (The King´s Royal Rifle Corps) a odkud byl následně přeložen k 31. Middlesexkému pluku (31st Middlesex Regiment). Bohdan Mosig, sloužící v britské armádě stejně jako dalších 307 československých dobrovolníků, válku šťastně přežil a jeho služba byla oficiálně ukončena ke dni 19. listopadu 1919.

Bohdan Mosig byl za vykonanou službu dekorován Britskou válečnou medailí (British War Medal). Tato medaile se udělovala za službu v britské a imperiální armádě v období mezi 5. srpnem 1914 a 11. listopadem 1918. Dodatečně jí mohly být dekorovány rovněž osoby, které se v letech 1919–1920 podílely na odminování moří či na operacích v oblastech jižního Ruska, Sibiře, východního Pobaltí, Černého a Kaspického moře. K založení Britské válečné medaile došlo 26. července 1919. Autorem návrhu byl sochař William McMillan, ražbu realizovala Královská mincovna. Celkově došlo k ražbě více jak 6,5 milionu kusů stříbrné medaile a 110 tisíc kusů medaile bronzové pro příslušníky tzv. pracovních praporů.

Medaile o průměru 36 mm je prostřednictvím průvlečného ramínka v provedení rostlinných motivů zavěšena na 32 mm široké hedvábné stuze s oranžovým středním pruhem a trikolorou složenou z modrého, černého a bílého pruhu při okrajích. Na aversu se nachází levý profil krále Jiřího V., provázený opisem: GEORGIUS V BRITT: OMN: REX ET IND: IMP: (Jiří V., král celé Británie a císař Indie). Na reversu je umístěn plasticky převýšený reliéf na koni jedoucího nahého muže s krátkým mečem v pravé ruce, jenž symbolizoval svatého Jiří, tradičního patrona Anglie. Kůň v reliéfu šlape předními kopyty po štítu s pruskou orlicí a zadními kopyty se chystá zašlápnout symboly smrti, lebku a hnáty. V pozadí na úrovni kopyt naznačil výtvarník hladinu oceánu, nad koňským krkem pak zobrazil zářící slunce vítězství. Za zády jezdce a před koňskou hlavou se při plasticky převýšeném okraji nachází opis: 1914 / 1918. Na obvodu prezentované stříbrné medaile se nacházejí vyryté údaje o nositeli medaile: 3-84154 Pte T. MOSIG. MIDDX R. Iniciála „T“ odkazuje na Mosigovo křestní jméno v původní řecké verzi „Theodor“ (Bohdan). Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1973.

Jan Biederman

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha