Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří náleží do skupiny exkluzivních a vysoce prestižních rytířských řádů Spojeného království. Vznikl během 19. století spolu s Řádem Indické říše a Řádem hvězdy Indie jako další forma vysokého záslužného ocenění. Dekorován jím byl také Tomáš Garrigue Masaryk.

Řád založil dne 28. dubna 1818 britský princ regent a pozdější panovník Jiří IV. jako ocenění pro osoby ve vysokém úřadě, jež vykonaly významnou nevojenskou službu v cizí zemi či ve vztahu k Commonwealthu. Původně udílení počítalo s celkovým limitem 60 členů řádu, avšak počet se v průběhu času zvyšoval.  Řád mohl být udělen jako čestný řád i cizincům, ti však nebyli do omezeného počtu řádových členů počítáni, což platilo i pro členy britské královské rodiny. Až do roku 1965 mohl být řád udělen pouze mužům. Suverénem řádu je britský panovník, který vybírá řádového velmistra. Tím býval původně představitel úřadu Vysoký komisař Ionských ostrovů. Řád se tradičně uděluje ve třech třídách. Prezentovaný exemplář I. třídy velkokříže byl roku 1923 udělen prezidentovi Československé republiky Tomáši Garrigue Masarykovi.

Dekorace I. třídy řádu představuje klenot na velkostuze, náprsní hvězda a řádová kolana. Na velkostuze vyvedené v kombinaci dvou modrých a středového červeného pruhu je prostřednictvím závěsu koruny v převýšení zavěšen klenot o průměru 72 mm v podobě zlaté hvězdice se sedmi bíle smaltovanými dvoucípými díly. Na aversu se ve středovém medailonu nachází smaltovaný kolorovaný výjev svatého Michaela, šlapajícího po Satanovi, na reversu smaltovaný kolorovaný výjev svatého Jiří zabíjejícího draka. Na obou stranách medailon shodně doplněn modře smaltovaným mezikružím se zlatým opisem řádového hesla: AUSPICIUM MELIORIS AEVI (Předzvěst lepšího věku). Stříbrná náprsní briliantující sedmidílná hvězda o průměru 82 mm s dvojhrotými cípy a zlacenými mezipaprsky nese na středovém medailonu, podloženém červeně smaltovaným křížem svatého Jiří smaltovaný kolorovaný výjev svatého Michaela, šlapajícího po Satanovi. V modře smaltovaném mezikruží zlatý prořezávaný opis řádového hesla: AUSPICIUM MELIORIS AEVI. Kolana zlatá, o šíři 31 mm, tvořená sérií korunovaných anglických lvů. Mezi jednotlivými lvy se střídají bíle smaltované maltézské kříže a iniciály SM (Saint Michael) a SG (Saint George). Na středu spoje řetězu se nachází korunou převýšená dvojice okřídlených lvů, držící knihu a svazek sedmi šípů.

Jan Biederman

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha