J/ Články k období od nejstarších dob do roku 1789

Žižkovo vítězství u Malešova a legenda o vozech naplněných kamením

Žižkovo vítězství u Malešova a legenda o vozech naplněných kamením

5.6.2015 | Bitva u Malešova 7. června 1424 patří ke známým střetům z období husitských válek v 15. století. Legenda praví, že vojska vedená tehdy již slepým hejtmanem Janem Žižkou dosáhla vítězství i díky pouštění vozů naplněných kamením.

Bitva u Lipan, střet Čechů proti Čechům

Bitva u Lipan, střet Čechů proti Čechům

29.5.2015 | Lipanská bitva, která se odehrála 30. května 1434, je v obecné paměti zapsána jako tragický dějinný okamžik. Při bližším pohledu však lze konstatovat, že byla do značné míry logickým vyústěním patnáct let trvající a v mnohém již i neúnosné válečné situace na českém území.

Bitva u Sudoměře – s vozy proti železným pánům

Bitva u Sudoměře – s vozy proti železným pánům

24.3.2015 | V časném jaru 25. března 1420 došlo na hrázi jihočeských rybníků Markovce a Škaredého nedaleko Sudoměře k proslulé bitvě, která se zapsala do vojenské historie jako první větší husitské vítězství s použitím vozů.

Odkud se vzalo úsloví „dopadl jako Kec u Jankova“?

Odkud se vzalo úsloví „dopadl jako Kec u Jankova“?

26.2.2015 | Před 370 lety se asi 50 kilometrů jižně od Prahy odehrála jedna z významných bitev třicetileté války. U obce Jankov došlo ke střetu mezi císařsko-bavorskou a švédskou armádou, který skončil katastrofální porážkou habsburských sil.

Vpád Pasovských do Čech roku 1611

Vpád Pasovských do Čech roku 1611

11.2.2015 | Dne 15. února 1611 vpadla do Prahy přes Újezd nepřátelská vojska a na Malé straně došlo k tvrdým bojům. Kdo a proč tak učinil, se pokusíme přiblížit v rámci této stručné připomínky 604. výročí této události.

Bitva u Chlumce – triumf knížete Soběslava

Bitva u Chlumce – triumf knížete Soběslava

17.2.2014 | Středověký zvyk neválčit pokud možno v zimním období byl opět jednou porušen 18. února 1126 u Chlumce v Podkrušnohoří, když zde došlo k bitvě mezi dvěma pretendenty na knížecí stolec za osobní účasti císaře Říše římské.

Obléhání Milána – druhý krok Přemyslovců na cestě ke královské koruně

Obléhání Milána – druhý krok Přemyslovců na cestě ke královské koruně

6.9.2013 | Poprvé získal český panovník královský titul v roce 1085, podruhé se to podařilo knížeti Vladislavu II. o 73 let později. Jeho korunovace se váže k důležitému vojenskému tažení: obléhání italského Milána na sklonku léta roku 1158.

Sázka na kartu rozhodujícího boje Přemyslu Otakaru II. nevyšla

Sázka na kartu rozhodujícího boje Přemyslu Otakaru II. nevyšla

26.8.2013 | Dne 26. srpna roku 1278 se odehrála na Moravském poli jedna z osudových bitev české historie. Král Přemysl Otakar II. zde padl při střetu se svým protivníkem, Rudolfem Habsburským. Byl to konec jedné významné etapy vývoje českého státu.

Uplyne 365 let od obléhání Prahy Švédy

Uplyne 365 let od obléhání Prahy Švédy

23.7.2013 | Švédské obléhání Prahy během třicetileté války patří k nejvýznamnějším vojenským operacím, které se odehrály na území české metropole a v jejím bezprostředním okolí. Přečtěte si podrobný rozklad tehdejších bojů a celé situace.

Bitva na Vítkově v roce 1420 nevybočovala z rámce středověkých střetů

Bitva na Vítkově v roce 1420 nevybočovala z rámce středověkých střetů

14.7.2013 | Ačkoli je pojem „Bitva na Vítkově“ známý snad každému školákovi, o skutečném průběhu střetnutí, jeho velikosti a ztrátách se už ví poměrně málo. O opěrný bod nad Prahou se přitom 14. července 1420 nebojovalo „ve velkém“, ale proti sobě stály nepříliš početné síly.

Bitva u Kolína v červnu 1757 rozhodovala o osudu monarchie

Bitva u Kolína v červnu 1757 rozhodovala o osudu monarchie

17.6.2013 | Datum 18. června bývá označováno jako den záchrany habsburské monarchie před definitivním rozpadem. Touto záchranou se stalo vítězství císařsko-královské armády v bitvě u Kolína roku 1757.

Meč, jehož rez se proměnila v stříbrný lesk

Meč, jehož rez se proměnila v stříbrný lesk

16.4.2013 | V nedávné době byla pracovištěm konzervace a restaurování Vojenského historického ústavu ošetřena početná řada typů chladných zbraní s určením pro expoziční účely. Jedním z nich byl i jezdecký meč z konce 17. století.

Takhle se střílelo za časů, kdy se lámaly epochy

Takhle se střílelo za časů, kdy se lámaly epochy

10.4.2013 | Střelný prach byl jednou z látek, která významných způsobem ovlivnila historii lidstva. Jakým způsobem byl využíván v době, kdy končil středověk a přicházel novověk a především: jakým vývojem prošly v této době palné zbraně? To zkoumá studie, která vznikla na půdě Vojenského historického ústavu Praha.

Restaurování jílce pruské husarské šavle

Restaurování jílce pruské husarské šavle

27.12.2012 | VHÚ Praha ve svém fondu chladných zbraní deponuje početnou kolekci modelů husarských šavlí,převážně evropské provenience.Pruská šavle vzor 1721 je výbornou ukázkou plně funkční a zároveň estetické zbraně.Stav našeho konkrétního exempláře byl žalostný.Jílec měl zela rozpadlé dřevěné jádro,následné destrukci také podlehl oplet motouzem a kožený vrchní potah z části chyběl. Restaurování probíhalo postupně,po vrstvách až po […]

Restaurování popravčího meče

Restaurování popravčího meče

27.12.2012 | Mistři ostrého meče („snížení lidé“) byli svou činností, kterou vykonávali u hrdelního soudu, postaveni doslova na okraj společnosti. Provozovali „nečisté“ řemeslo, při němž se stýkali s lidskou krví. K mnohým nástrojům, jež používali při exekucích, patří charakteristické, většinou dvouruční meče, s širokou, někdy vyžlábkovanou čepelí zakončenou tupým hrotem. Popravčí čepele, na rozdíl od „bojových“, bývaly […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha