J/ Články k období od nejstarších dob do roku 1789

Obléhání Milána – druhý krok Přemyslovců na cestě ke královské koruně

Obléhání Milána – druhý krok Přemyslovců na cestě ke královské koruně

6.9.2013 | Poprvé získal český panovník královský titul v roce 1085, podruhé se to podařilo knížeti Vladislavu II. o 73 let později. Jeho korunovace se váže k důležitému vojenskému tažení: obléhání italského Milána na sklonku léta roku 1158.

Sázka na kartu rozhodujícího boje Přemyslu Otakaru II. nevyšla

Sázka na kartu rozhodujícího boje Přemyslu Otakaru II. nevyšla

26.8.2013 | Dne 26. srpna roku 1278 se odehrála na Moravském poli jedna z osudových bitev české historie. Král Přemysl Otakar II. zde padl při střetu se svým protivníkem, Rudolfem Habsburským. Byl to konec jedné významné etapy vývoje českého státu.

Uplyne 365 let od obléhání Prahy Švédy

Uplyne 365 let od obléhání Prahy Švédy

23.7.2013 | Švédské obléhání Prahy během třicetileté války patří k nejvýznamnějším vojenským operacím, které se odehrály na území české metropole a v jejím bezprostředním okolí. Přečtěte si podrobný rozklad tehdejších bojů a celé situace.

Bitva na Vítkově v roce 1420 nevybočovala z rámce středověkých střetů

Bitva na Vítkově v roce 1420 nevybočovala z rámce středověkých střetů

14.7.2013 | Ačkoli je pojem „Bitva na Vítkově“ známý snad každému školákovi, o skutečném průběhu střetnutí, jeho velikosti a ztrátách se už ví poměrně málo. O opěrný bod nad Prahou se přitom 14. července 1420 nebojovalo „ve velkém“, ale proti sobě stály nepříliš početné síly.

Bitva u Kolína v červnu 1757 rozhodovala o osudu monarchie

Bitva u Kolína v červnu 1757 rozhodovala o osudu monarchie

17.6.2013 | Datum 18. června bývá označováno jako den záchrany habsburské monarchie před definitivním rozpadem. Touto záchranou se stalo vítězství císařsko-královské armády v bitvě u Kolína roku 1757.

Meč, jehož rez se proměnila v stříbrný lesk

Meč, jehož rez se proměnila v stříbrný lesk

16.4.2013 | V nedávné době byla pracovištěm konzervace a restaurování Vojenského historického ústavu ošetřena početná řada typů chladných zbraní s určením pro expoziční účely. Jedním z nich byl i jezdecký meč z konce 17. století.

Takhle se střílelo za časů, kdy se lámaly epochy

Takhle se střílelo za časů, kdy se lámaly epochy

10.4.2013 | Střelný prach byl jednou z látek, která významných způsobem ovlivnila historii lidstva. Jakým způsobem byl využíván v době, kdy končil středověk a přicházel novověk a především: jakým vývojem prošly v této době palné zbraně? To zkoumá studie, která vznikla na půdě Vojenského historického ústavu Praha.

Restaurování jílce pruské husarské šavle

Restaurování jílce pruské husarské šavle

27.12.2012 | VHÚ Praha ve svém fondu chladných zbraní deponuje početnou kolekci modelů husarských šavlí,převážně evropské provenience.Pruská šavle vzor 1721 je výbornou ukázkou plně funkční a zároveň estetické zbraně.Stav našeho konkrétního exempláře byl žalostný.Jílec měl zela rozpadlé dřevěné jádro,následné destrukci také podlehl oplet motouzem a kožený vrchní potah z části chyběl. Restaurování probíhalo postupně,po vrstvách až po […]

Restaurování popravčího meče

Restaurování popravčího meče

27.12.2012 | Mistři ostrého meče („snížení lidé“) byli svou činností, kterou vykonávali u hrdelního soudu, postaveni doslova na okraj společnosti. Provozovali „nečisté“ řemeslo, při němž se stýkali s lidskou krví. K mnohým nástrojům, jež používali při exekucích, patří charakteristické, většinou dvouruční meče, s širokou, někdy vyžlábkovanou čepelí zakončenou tupým hrotem. Popravčí čepele, na rozdíl od „bojových“, bývaly […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha