C/ Knižní publikace, časopis Historie a vojenství

Křest knihy o historii Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Křest knihy o historii Vojenské kanceláře prezidenta republiky

28.12.2015 | Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky (VKPR) připravil publikaci, která mapuje historii VKPR v průběhu celého dvacátého století a na počátku století jedenadvacátého. Kniha byla slavnostně pokřtěna v prostorách Pražského hradu a při této příležitosti byli oceněni i její autoři.

Poláci na českém území v květnu 1945

Poláci na českém území v květnu 1945

3.12.2015 | Jen málokdo dnes ví o existenci polské Svatokřížské brigády Národních ozbrojených sil. Tato součást nacionalistického polského odboje se v květnu 1945 ocitla na českém území a snažila se jím projít na západ. Kniha historika Jiřího Friedla Vojáci – psanci, kterou nyní vydává Vojenský historický ústav Praha, popisuje neobvyklou anabázi jednotky a přibližuje tak čtenáři zajímavé […]

Nové číslo Historie a vojenství: proč ČSLA v roce 1989 nezasáhla?

Nové číslo Historie a vojenství: proč ČSLA v roce 1989 nezasáhla?

30.11.2015 | Letošní poslední číslo čtvrtletníku Historie a vojenství 4/2015, které vydává Vojenský historický ústav Praha, přináší nejen materiály vztahující se k letošnímu 70. výročí ukončení druhé světové války, ale nabízí i články postihující časově vzdálenější období, případně unikátní či neprávem opomíjená témata.

Nový HaV: vojáci na kolech i na golfových hřištích

Nový HaV: vojáci na kolech i na golfových hřištích

6.10.2015 | Letošní třetí číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, které v těchto dnech vyšlo a jež vydává Vojenský historický ústav Praha, přináší celou paletu materiálů věnovaných první i druhé světové válce. Vedle těchto textů zde však čtenář ale najde i netradiční texty týkající se propojení sportovních činností s vojenstvím a armádou.

Nová publikace o veliteli československých stíhačů v Bitvě o Británii

Nová publikace o veliteli československých stíhačů v Bitvě o Británii

3.9.2015 | V těchto týdnech před 75 lety vrcholila Bitva o Británii, do jejíhož průběhu velice úspěšně zasáhli i českoslovenští letci. V letních a podzimních měsících přetěžkého válečného roku 1940 se svým dílem přičinili o to, že se německé Luftwaffe nepodařilo vytvořit podmínky pro plánované vylodění na Britských ostrovech. Na anglické obloze tehdy bojovali nejen v řadách […]

Přinesli s sebou i smrt. Sovětská okupace po roce 1968.

Přinesli s sebou i smrt. Sovětská okupace po roce 1968.

21.8.2015 | Poprvé vychází publikace, která kompletně mapuje oběti spadající na vrub sovětských vojáků a okupace po roce 1968. Autory práce nazvané Černá kniha sovětské okupace jsou historici Vojenského historického ústavu Praha Prokop Tomek a Ivo Pejčoch. Knížka vychází v těchto dnech, kdy si připomínáme již 47. výročí od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna […]

VHÚ získal výtisk původního vydání „Černé knihy“ o srpnu 1968

VHÚ získal výtisk původního vydání „Černé knihy“ o srpnu 1968

20.8.2015 | V těchto dnech, kdy si připomínáme již 47. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, získal Vojenský historický ústav Praha výjimečný výtisk knižní publikace, která se k danému historickému období bezprostředně vztahuje. Jedná se o knihu „Sedm pražských dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace“, známou též jako „Černá kniha“.

Objektivní a čtivě napsaná historie Svobodné Evropy

Objektivní a čtivě napsaná historie Svobodné Evropy

6.8.2015 | Komunisté ji nenáviděli, snažili se proti ní bojovat všemi prostředky, mnohdy nebezpečnými a občas i absurdními. Mnoho proti ní však nezmohli. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa patří do československých dějin, byla mezi širokou veřejností známá a populární. O historii československé redakce Radio Free Europe nyní vydal obšírnou práci historik VHÚ Prokop Tomek.

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství 2/2015

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství 2/2015

8.7.2015 | Podrobně o rakousko-uherském dělostřelectvu za první světové války, o chemických zbraních a ochraně proti nim v témže konfliktu, ale i o nejslavnějším uherském leteckém stíhači Josefu Kissovi. O tom všem si může čtenář přečíst v odborném čtvrtletníku Historie a vojenství číslo 2/2015, které nyní vychází. Časopis vydává Vojenský historický ústav Praha.

Kapitán Jan Evangelista Eybl – Haškův polní kurát Ibl

Kapitán Jan Evangelista Eybl – Haškův polní kurát Ibl

29.6.2015 | V letošním čísle 1/2015 čtvrtletníku Historie a vojenství byl zveřejněn pozoruhodný materiál historika VHÚ Ivo Pejčocha, který se věnuje osobě dnes již zcela neznámé, jež však posloužila literární postavě z románu notoricky známého: polnímu kurátovi Iblovi. Ibl se sice co do popularity nemůže srovnávat s legendárním feldkurátem Katzem, problematiku vztahu mezi skutečností a autorskou fantazií […]

Historik VHÚ Jiří Plachý získal za svoji knihu Cenu Jaroslava Golla

Historik VHÚ Jiří Plachý získal za svoji knihu Cenu Jaroslava Golla

17.6.2015 | Publikace Horší než doba války, jejímž autorem je Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu Praha, byla v minulých dnech oceněna v prvním ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla. Kniha je věnována poválečným – a mnohdy tragickým – osudům téměř sedmi desítek parašutistů, bývalých příslušníků československé zahraniční armády ve Velké Británii, kteří byli či měli být […]

Publikace, kterou historiografie potřebovala: padlí z pražských barikád 1945

Publikace, kterou historiografie potřebovala: padlí z pražských barikád 1945

4.5.2015 | Vojenský historický ústav Praha vydal v těchto dnech mimořádně přínosnou publikaci. Kniha „Padli na barikádách“ je detailním a z hlediska historického poznání i podstatně rozšířeným seznamem těch, kteří zemřeli při Pražském povstání ve dnech 5. – 9. května 1945.

Vzpomínky polního kaplana Vaníčka budou uvedeny v Českém rozhlase

Vzpomínky polního kaplana Vaníčka budou uvedeny v Českém rozhlase

8.4.2015 | Memoárovou publikaci Duch a síla katolického kněze Hugo Vaníčka editovanou historikem VHÚ Jiřím Plachým, připomínající Vaníčkovy válečné roky 1939-1943 strávené u Čs. samostatné obrněné brigády, bude vysílat Český rozhlas v desetidílném cyklu pořadů.

Neobvyklé vzpomínky českého vojáka ze západní fronty

Neobvyklé vzpomínky českého vojáka ze západní fronty

30.3.2015 | Nová kniha vydaná Vojenským historickým ústavem Praha přináší vzpomínkové črty vojáka Viléma Tomana, který originálním způsobem zachytil své působení u československého exilového vojska v letech 1940-1945.

Nové číslo Historie a vojenství již avizuje výročí květnových událostí 1945

Nové číslo Historie a vojenství již avizuje výročí květnových událostí 1945

27.3.2015 | V těchto dnech vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav Praha. Mnohé z materiálů se již týkající konce druhé světové války v květnu 1945 na českém území.

1 2 3 4 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha