C/ Knižní publikace, časopis Historie a vojenství

Pušky rakousko-uherské branné moci – 2. díl

Pušky rakousko-uherské branné moci – 2. díl

9.3.2015 | Přinášíme vám druhou část materiálu Jana Skramoušského, kurátora sbírek moderních palných zbraní a střeliva Vojenského historického ústavu Praha, který je věnován puškám Rakouska-Uherska v období konce 19. století. Celý text byl publikován také v čísle 4/2014 čtvrtletníku Historie a vojenství.

Pušky rakousko-uherské branné moci – 1. díl

Pušky rakousko-uherské branné moci – 1. díl

2.3.2015 | Přinášíme vám první část zevrubného materiálu kurátora sbírek moderních palných zbraní a střeliva Vojenského historického ústavu Praha Jana Skramoušského, který je věnován puškám Rakouska-Uherska v období konce 19. století. Celý text byl publikován také v čísle 4/2014 čtvrtletníku Historie a vojenství.

Legionářské stejnokroje v jedné řadě

Legionářské stejnokroje v jedné řadě

30.12.2014 | Vojenský historický ústav Praha vydal v těchto dnech mimořádně zajímavou publikaci, která obrazově bohatým způsobem představuje stejnokroje a výstroj československých legionářů z let 1914-1920. Autory knihy jsou Jiří Charfreitag a kurátor sbírky stejnokrojů VHÚ Zdeněk Špitálník.

Historik Prokop Tomek podává barvitý obraz novináře Pavla Pecháčka

Historik Prokop Tomek podává barvitý obraz novináře Pavla Pecháčka

22.12.2014 | Kniha s názvem „Nejlepší propaganda je pravda / Pavel Pecháček v Československém rozhlase, v Hlase Ameriky a ve Svobodné Evropě“ mapuje životní a pracovní dráhu známého rozhlasového redaktora a posléze i šéfa amerických rozhlasových stanic. Jeho hlas desítky let promlouval k československým posluchačům svobodným tónem.

Letci a prapory, bojovníci na frontách první i druhé války

Letci a prapory, bojovníci na frontách první i druhé války

8.12.2014 | Studie o leteckých soubojích první světové války, text věnovaný puškám rakousko-uherské branné moci, ale také pokračování článku, který je zaměřen na existenci pomocných technických praporů z období padesátých let. To vše nabízí letošní čtvrté číslo čtvrtletníku Historie a vojenství.

Na barikády! Pojďme se podívat, jak vypadaly.

Na barikády! Pojďme se podívat, jak vypadaly.

2.12.2014 | Knižní edice Zmizelá Praha z nakladatelství Paseka se rozrostla o atraktivní titul, který je věnovaný bojům v hlavním městě Praze v květnu 1945. Publikaci „Bojiště a barikády Pražského povstání“ autorsky připravil historik Vojenského historického ústavu Praha Tomáš Jakl.

Balony, které komunistům nadělaly problémy

Balony, které komunistům nadělaly problémy

1.12.2014 | Nově vydaná kniha historika VHÚ Prokopa Tomka „Balony svobody. Letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956“ se zabývá neobvyklými prostředky, jimiž se do komunistického Československa dostávaly západní letáky a informace o politické situaci na obou stranách železné opony.

Další vzácné rukopisy z Knihovny VHÚ Praha jsou k dispozici k on-line studiu

Další vzácné rukopisy z Knihovny VHÚ Praha jsou k dispozici k on-line studiu

26.11.2014 | V letošním roce byla mimo jiné dokončena digitalizace válečných deníků polního maršála Alberta Kazimíra vévody Sasko-Těšínského. Další část vzácných rukopisů ze sbírek Knihovny Vojenského historického ústavu Praha mohou nalézt milovníci historie připravené k on-line studiu v rámci jedné z největších evropských digitálních knihoven zaměřených na rukopisy a staré tisky – v Manuscriptoriu.

Kniha Prokopa Tomka o Rudolfu Krzákovi pokřtěna za účasti generálovy rodiny

Kniha Prokopa Tomka o Rudolfu Krzákovi pokřtěna za účasti generálovy rodiny

18.11.2014 | Vojenský historický ústav Praha vydal před několika týdny knihu věnovanou generálmajorovi Rudolfu Krzákovi, kterou autorsky i editorsky připravil historik VHÚ Prokop Tomek. Kniha byla nyní slavnostně pokřtěna za účasti syna i dcery R. Krzáka.

Proměna londýnského Imperiálního válečného muzea

Proměna londýnského Imperiálního válečného muzea

22.10.2014 | Britské Imperial War Museum dovršilo letos v létě několikaletou rekonstrukci svých prostor a expozic a opět otevřelo své brány veřejnosti. Součástí muzea je také nová stálá expozice věnovaná historii první světové války. Přinášíme vám poznatky a dojmy z této části IWM.

Šedomodrá záplava: stejnokroje a výstroj 1914

Šedomodrá záplava: stejnokroje a výstroj 1914

13.10.2014 | S jakou výstrojí a v jakém polním stejnokroji odcházeli pěšáci rakousko-uherské armády v roce 1914 na bitevní pole? Na tuto otázku odpovídá zevrubným způsobem text kurátora Vojenského historického ústavu Praha Zdeňka Špitálníka, který se objevil v třetím letošním čísle čtvrtletníku Historie a vojenství. Podstatné části textu nyní zveřejňujeme.

Vyšla kniha věnovaná generálu Krzákovi, včetně jeho válečných deníků

Vyšla kniha věnovaná generálu Krzákovi, včetně jeho válečných deníků

10.10.2014 | Generálmajor Rudolf Krzák (1914-2004) patřil k významným osobnostem bojujícím v řadách západního vojska ve druhé světové válce. Kniha Válečné záznamy Rudolfa Krzáka připravená historikem VHÚ Prokopem Tomkem přináší biografický portrét generála, ale také vojákovy záznamy z bojů ve Francii 1940 a působení v Itálii v roce 1944.

Nové číslo Historie a vojenství: rakouští vojáci i „černí baroni“

Nové číslo Historie a vojenství: rakouští vojáci i „černí baroni“

6.10.2014 | V novém vydání časopisu Historie a vojenství 3/2014 nalezne čtenář tematicky pestrou skladbu materiálů, které mapují nejen vojenskou historii především minulého století. Nechybí ani materiály týkající první světové války, mezi nimiž najdeme i text představující unikátní legionářský deník.

Obléhání pevnosti Dunkerque, pohled z druhé strany

Obléhání pevnosti Dunkerque, pohled z druhé strany

1.9.2014 | Pracovníci Vojenského historického ústavu dlouhodobě a cílevědomě pokračují v mapování “bílých míst” naší vojenské historie. Až do listopadu 1989 mezi ně patřila také bojová činnost Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, která byla v letech 1944-1945 nasazena do obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque, v němž se po přechodu fronty opevnila silná, dvanáctitisícová německá posádka, která […]

Nová monografie analyzuje specifické „bratrství“ armád ČSSR a NDR

Nová monografie analyzuje specifické „bratrství“ armád ČSSR a NDR

31.7.2014 | Vojenský historický ústav Praha připravil knižní publikaci, která v několika studiích od českých i německých historiků připomíná poslední dvacetiletí existence Varšavské smlouvy s důrazem na vztahy mezi Československou lidovou armádou a Národní lidovou armádou Německé demokratické republiky.

1 2 3 4 5 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha