E/ Články k období 1945 - 1989

Dodávky zbraní pro “ledoborec socialistického tábora”

Dodávky zbraní pro “ledoborec socialistického tábora”

23.1.2017 | Přirovnáním z titulku tohoto článku charakterizoval na počátku roku 1959 roli Kuby v Karibském moři člen politbyra ÚV Lidové socialistické strany Kuby Severo Aguirre během rozhovorů s československými představiteli. Československo se pak významně podílelo na vyzbrojování kubánské armády, což režimu Fidela Castra umožnilo udržet se u moci. 

Protokol o rozvoji čs. ozbrojených sil v letech 1956-1960

Protokol o rozvoji čs. ozbrojených sil v letech 1956-1960

11.1.2017 | Dne 12. ledna 1955 projednalo Politické byro ÚV KSČ protokol podepsaný československou delegací v Moskvě ve druhé půli prosince 1954 týkající se výstavby čs. ozbrojených sil ve druhé polovině padesátých let 20. století. Dohodnutý protokol vymezoval rozvoj ozbrojených sil ve čtyřech základních směrech: v bojové sestavě ozbrojených sil, v systému výzbroje, v plánu přezbrojení ČSLA a […]

První výstava VHÚ v jeho poválečné historii

První výstava VHÚ v jeho poválečné historii

26.12.2016 | Když v noci z 8. na 9. května 1945 osvobodila bojová jednotka Památníku národního osvobození pod velením kpt. Františka Herolda komplex budov tzv. Heeresarchivu, našla jej v neutěšeném stavu. Vnitřní vybavení bylo z větší části rozbité a archivní materiál ležel rozházený po celé budově. Jeho část posloužila jako provizorní střílny v oknech. Příslušníci jednotky ještě […]

Na vojnu na tři roky?

Na vojnu na tři roky?

14.12.2016 | V polovině 50. let minulého století došlo k sérii velmi závažných jednání o tom, kolik příslušníků – vojáků základní služby a vojáků z povolání – bude mít Československá lidová armáda.  A tak se objevila i myšlenka na to, že by se vojenská služba prodloužila ze dvou na tři roky. Místo již tak dlouhých 730 dní  by […]

Vznik jednotného velitelského orgánu letectva a PVOS

Vznik jednotného velitelského orgánu letectva a PVOS

28.11.2016 | Dne 27. listopadu 1956 rozhodlo kolegium ministra národní obrany o vzniku jednotného velitelského orgánu, jenž by odpovídal za protivzdušnou obranu státu a soustředil by pod svoji velitelskou všechny dostupné prostředky potřebné k plnění úkolů PVOS. Na základě tohoto rozhodnutí vzniklo k 1. lednu 1957 Velitelství letectva a PVOS, v jehož čele stál náměstek ministra národní […]

Poválečný Egypt a tamní československé vojenské angažmá

Poválečný Egypt a tamní československé vojenské angažmá

23.11.2016 | Od poloviny 50. let Sovětský svaz hodlal posílit svou globální pozici cílevědomým upevňováním vztahů s rozvojovými zeměmi, zejména s těmi, které stály mimo existující mocenské bloky. N. S. Chruščov navázal na teoretická východiska Vladimíra Iljiče Lenina, že koloniální národy jsou de facto spojenci proletariátu a jednal i s hnutími, které Stalin odmítal s tím, že […]

O roli, kterou ČSLA sehrála v listopadu roku 1989

O roli, kterou ČSLA sehrála v listopadu roku 1989

16.11.2016 | Vojenské aspekty listopadu 1989 nepředstavovaly, zatím třeba ve srovnání s otázkou úlohy bezpečnostního aparátu, pro historiografii zásadní téma. Navíc k nasazení armády de facto nedošlo. Přesto je možné téma prozkoumat i dnes. Jako základní otázky můžeme stanovit roli a možnosti armády směrem k vnitřní situaci státu. Existovala vůbec reálná možnost nasazení armády proti vlastním občanům, […]

Dvacet tři podivných let pobytu sovětských vojáků v Československu

Dvacet tři podivných let pobytu sovětských vojáků v Československu

6.7.2016 | Poslední červnový den byla na nádvoří Armádního muzea Žižkov otevřena výstava připomínající 25 let od chvíle, kdy Československo opustil poslední voják sovětské armády, která sem přišla v srpnu 1968. Přinášíme vám text jednotlivých panelů výstavy, jejichž autorem je historik VHÚ Prokop Tomek. Je v nich přehledným způsobem zachyceno v mnoha směrech podivné a neblahé působení […]

Konec června 1948, první berlínská krize

Konec června 1948, první berlínská krize

23.6.2016 | Rychlý rozpad protihitlerovské koalice dostal v letech 1947 a 1948 další impulzy. Nedorozumění a podezírání mezi oběma velmoci, která se hromadila od konce války, začala přerůstat v otevřené konflikty. Sovětský svaz i USA se postupně vzdaly úsilí dospět k jakékoli vzájemné dohodě a svoji pozornost zaměřily na konsolidaci svých sfér vlivu. Stále více se ukazovalo, […]

Co vše přinesl v roce 1961 zákon o obraně ČSSR

Co vše přinesl v roce 1961 zákon o obraně ČSSR

31.5.2016 | Před 55 lety, roce 1961, vstoupila v platnost legislativní norma, jež určovala zákonné prostředky a z toho plynoucí kroky za branné pohotovosti státu. Základními dokumenty pro vojenskou výstavbu státu a jeho ozbrojených sil na počátku šedesátých let minulého století byly Ústava Československé socialistické republiky z 11. července 1960 a branný zákon novelizovaný v dubnu 1958 […]

Trest smrti a milost pro Fritze Köllnera

Trest smrti a milost pro Fritze Köllnera

25.4.2016 | V období politických procesů na přelomu čtyřicátých a padesátých let byla vynesena celá řada rozsudků smrti v procesech s jasně politickým podtextem. První dělnický prezident Klement Gottwald využíval svého práva udělit odsouzenci milost v nepříliš častých případech, celkem se za celou dobu jeho výkonu prezidentské funkce jednalo o padesát pět osob.

Vzpomínka na M. Tibena, veterána výcviku Hagany v ČSR

Vzpomínka na M. Tibena, veterána výcviku Hagany v ČSR

18.4.2016 | Na počátku dubna odešel na věčnost jeden z veteránů výcviku brigády Hagana v Československu, Menachem Tiben. Rodák z Čech patřil k prvním tankistům vznikající izraelské armády, předtím sdílel dramatický život miliónů židovských občanů evropských zemí.

Snahy o reorganizaci ČSLA na konci padesátých let 20. století

Snahy o reorganizaci ČSLA na konci padesátých let 20. století

16.3.2016 | V polovině března 1958 předložila zvláštní komise vedená genmjr. Richardem Tesaříkem Generálnímu štábu ČSLA své poznatky z několika taktických cvičení, jež byly provedeny za účelem zavedení nové organizace jednotného typu vševojskových svazků. Některé její návrhy vzalo velení ČSLA na vědomí a po konzultacích v Moskvě v dubnu 1958 je zapracovalo do organizace motostřeleckých a tankových […]

První úlet stíhačky MiG-15 z východního bloku

První úlet stíhačky MiG-15 z východního bloku

9.3.2016 | V době války na korejském poloostrově potřebovaly Spojené státy Americké prozkoumat moderní stíhací letoun MiG-15. V emigraci se připravovala skupinka polských letců na riskantní akci. Měli se vrátit tajně do Polska, proniknout na některé letiště a zmocnit se některého z pohotovostních letounů. Než k této akci mohlo dojít, došlo k úletu MIGu-15 z Polska 5. […]

Příběh Bohuslava Horáka, manžela popravené Milady Horákové

Příběh Bohuslava Horáka, manžela popravené Milady Horákové

2.3.2016 | V nedávných dnech jsme si připomněli 117 let od narození dr. Bohuslava Horáka. Jeho jméno se skrývalo vždy tak trochu ve stínu jeho manželky Milady. Byl přitom rovněž přesvědčeným demokratem a vězněm nacismu. Ještě méně je známo, že se po svém nedobrovolném útěku do zahraničí aktivně zapojil do protikomunistického odboje.

1 2 3 4 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha