E/ Články k období 1945 - 1989

Rudolf Gazda – životní souboj s totalitou

Rudolf Gazda – životní souboj s totalitou

31.7.2017 | Oběti tragických událostí během okupace sovětskými vojsky 1968-1991 měly za sebou leckdy pozoruhodné životní osudy. Toto je příběh účastníka druhého i třetího odboje, Rudolfa Gazdy.

Zasedání rozpočtového výboru národního shromáždění v letech 1946 až 1947

Zasedání rozpočtového výboru národního shromáždění v letech 1946 až 1947

15.3.2017 | Jedním ze zdrojů, který umožňuje zachytit rozdílné názory jednotlivých politických stran na výstavbu československé armády po druhé světové válce, jsou zasedání rozpočtového výboru a braného a bezpečnostního výboru Prozatímního a Ústavodárného národního shromáždění.

Josef Gonic, obět vykonstruovaného procesu

Josef Gonic, obět vykonstruovaného procesu

10.3.2017 | Po komunistickém převratu v roce 1948 došlo k rozsáhlým perzekucím v řadách armády. Vedle profesionálních vojáků, propuštěných po „Únoru“ do civilu, bylo více než tisíc z nich odsouzeno ve vykonstruovaných politických procesech na dlouhá léta odnětí svobody a padesát tři vojáků dokonce skončilo na popravišti. Jedním z nich byl hrdina protinacistického odboje podplukovník gšt. Josef Gonic, oběť […]

Třetí pětiletka pro armádu: sliby chyby

Třetí pětiletka pro armádu: sliby chyby

8.3.2017 | Vládní usnesení č. 172 ze dne 6. března 1959 k zajištění prací na návrhu směrnic třetího pětiletého plánu na léta 1961 až 1965 se promítlo i do oblasti ozbrojených sil. V polovině měsíce bylo v témže smyslu přijato i usnesení politického byra Ústředního výboru KSČ, které uložilo zpracovat zvláštní část tohoto plánu pro výrobu vojenské […]

Rakety začaly odjíždět na výročí komunistického převratu

Rakety začaly odjíždět na výročí komunistického převratu

24.2.2017 | S datem 25. února se nepojí jen výročí převzetí moci v Československu komunisty v roce 1948. Dne 25. února 1988 začala Sovětská armáda odvážet z Československa výzbroj  122. raketové brigády.  Čtyřicet let poté tak začala událost, která signalizovala příznivou změnu v politice Sovětského svazu a blížící se konec studené války.

Rada obrany státu a její proměny

Rada obrany státu a její proměny

21.2.2017 | „Komise obrany předsednictva ÚV KSČ řešila otázky obrany státu s menší znalostí problémů…“ Tato kacířská a s výjimkou konce 60. let minulého století zcela nepředstavitelná slova obsahoval materiál, který vznikl v roce 1967 v souvislosti s přípravou nového uspořádání ústředních orgánů.

Velké následky jednoho předvolebního projevu

Velké následky jednoho předvolebního projevu

15.2.2017 | S blížícím se koncem 2. světové války mohli představitelé vítězících Spojenců – Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt a Josif Vissarionovič Stalin – uvažovat o budoucí tvářnosti poválečného světa. Každý z nich vycházel z historických zkušeností své země a jejich stanoviska byla proto zásadně odlišná.

Americká pomoc Československu po roce 1945

Americká pomoc Československu po roce 1945

25.1.2017 | Vzhledem k tomu, že hlavní válečné operace v letech druhé světové války se vyhnuly území Československa, uchovala si země svou průmyslovou vyspělost. Bezohledná exploatace čs. ekonomiky nacistickým Německem a osvobozovací boje však přesto způsobily ekonomice velké ztráty odhadované na téměř 350 miliard Kčs. Vzdor tomu mělo československé hospodářství po roce 1945 lepší výchozí pozice než […]

Dodávky zbraní pro “ledoborec socialistického tábora”

Dodávky zbraní pro “ledoborec socialistického tábora”

23.1.2017 | Přirovnáním z titulku tohoto článku charakterizoval na počátku roku 1959 roli Kuby v Karibském moři člen politbyra ÚV Lidové socialistické strany Kuby Severo Aguirre během rozhovorů s československými představiteli. Československo se pak významně podílelo na vyzbrojování kubánské armády, což režimu Fidela Castra umožnilo udržet se u moci. 

Protokol o rozvoji čs. ozbrojených sil v letech 1956-1960

Protokol o rozvoji čs. ozbrojených sil v letech 1956-1960

11.1.2017 | Dne 12. ledna 1955 projednalo Politické byro ÚV KSČ protokol podepsaný československou delegací v Moskvě ve druhé půli prosince 1954 týkající se výstavby čs. ozbrojených sil ve druhé polovině padesátých let 20. století. Dohodnutý protokol vymezoval rozvoj ozbrojených sil ve čtyřech základních směrech: v bojové sestavě ozbrojených sil, v systému výzbroje, v plánu přezbrojení ČSLA a […]

První výstava VHÚ v jeho poválečné historii

První výstava VHÚ v jeho poválečné historii

26.12.2016 | Když v noci z 8. na 9. května 1945 osvobodila bojová jednotka Památníku národního osvobození pod velením kpt. Františka Herolda komplex budov tzv. Heeresarchivu, našla jej v neutěšeném stavu. Vnitřní vybavení bylo z větší části rozbité a archivní materiál ležel rozházený po celé budově. Jeho část posloužila jako provizorní střílny v oknech. Příslušníci jednotky ještě […]

Na vojnu na tři roky?

Na vojnu na tři roky?

14.12.2016 | V polovině 50. let minulého století došlo k sérii velmi závažných jednání o tom, kolik příslušníků – vojáků základní služby a vojáků z povolání – bude mít Československá lidová armáda.  A tak se objevila i myšlenka na to, že by se vojenská služba prodloužila ze dvou na tři roky. Místo již tak dlouhých 730 dní  by […]

Vznik jednotného velitelského orgánu letectva a PVOS

Vznik jednotného velitelského orgánu letectva a PVOS

28.11.2016 | Dne 27. listopadu 1956 rozhodlo kolegium ministra národní obrany o vzniku jednotného velitelského orgánu, jenž by odpovídal za protivzdušnou obranu státu a soustředil by pod svoji velitelskou všechny dostupné prostředky potřebné k plnění úkolů PVOS. Na základě tohoto rozhodnutí vzniklo k 1. lednu 1957 Velitelství letectva a PVOS, v jehož čele stál náměstek ministra národní […]

Poválečný Egypt a tamní československé vojenské angažmá

Poválečný Egypt a tamní československé vojenské angažmá

23.11.2016 | Od poloviny 50. let Sovětský svaz hodlal posílit svou globální pozici cílevědomým upevňováním vztahů s rozvojovými zeměmi, zejména s těmi, které stály mimo existující mocenské bloky. N. S. Chruščov navázal na teoretická východiska Vladimíra Iljiče Lenina, že koloniální národy jsou de facto spojenci proletariátu a jednal i s hnutími, které Stalin odmítal s tím, že […]

O roli, kterou ČSLA sehrála v listopadu roku 1989

O roli, kterou ČSLA sehrála v listopadu roku 1989

16.11.2016 | Vojenské aspekty listopadu 1989 nepředstavovaly, zatím třeba ve srovnání s otázkou úlohy bezpečnostního aparátu, pro historiografii zásadní téma. Navíc k nasazení armády de facto nedošlo. Přesto je možné téma prozkoumat i dnes. Jako základní otázky můžeme stanovit roli a možnosti armády směrem k vnitřní situaci státu. Existovala vůbec reálná možnost nasazení armády proti vlastním občanům, […]

1 2 3 4 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha