E/ Články k období 1945 - 1989

První výstava VHÚ v jeho poválečné historii

První výstava VHÚ v jeho poválečné historii

26.12.2016 | Když v noci z 8. na 9. května 1945 osvobodila bojová jednotka Památníku národního osvobození pod velením kpt. Františka Herolda komplex budov tzv. Heeresarchivu, našla jej v neutěšeném stavu. Vnitřní vybavení bylo z větší části rozbité a archivní materiál ležel rozházený po celé budově. Jeho část posloužila jako provizorní střílny v oknech. Příslušníci jednotky ještě […]

Na vojnu na tři roky?

Na vojnu na tři roky?

14.12.2016 | V polovině 50. let minulého století došlo k sérii velmi závažných jednání o tom, kolik příslušníků – vojáků základní služby a vojáků z povolání – bude mít Československá lidová armáda.  A tak se objevila i myšlenka na to, že by se vojenská služba prodloužila ze dvou na tři roky. Místo již tak dlouhých 730 dní  by […]

Vznik jednotného velitelského orgánu letectva a PVOS

Vznik jednotného velitelského orgánu letectva a PVOS

28.11.2016 | Dne 27. listopadu 1956 rozhodlo kolegium ministra národní obrany o vzniku jednotného velitelského orgánu, jenž by odpovídal za protivzdušnou obranu státu a soustředil by pod svoji velitelskou všechny dostupné prostředky potřebné k plnění úkolů PVOS. Na základě tohoto rozhodnutí vzniklo k 1. lednu 1957 Velitelství letectva a PVOS, v jehož čele stál náměstek ministra národní […]

Poválečný Egypt a tamní československé vojenské angažmá

Poválečný Egypt a tamní československé vojenské angažmá

23.11.2016 | Od poloviny 50. let Sovětský svaz hodlal posílit svou globální pozici cílevědomým upevňováním vztahů s rozvojovými zeměmi, zejména s těmi, které stály mimo existující mocenské bloky. N. S. Chruščov navázal na teoretická východiska Vladimíra Iljiče Lenina, že koloniální národy jsou de facto spojenci proletariátu a jednal i s hnutími, které Stalin odmítal s tím, že […]

O roli, kterou ČSLA sehrála v listopadu roku 1989

O roli, kterou ČSLA sehrála v listopadu roku 1989

16.11.2016 | Vojenské aspekty listopadu 1989 nepředstavovaly, zatím třeba ve srovnání s otázkou úlohy bezpečnostního aparátu, pro historiografii zásadní téma. Navíc k nasazení armády de facto nedošlo. Přesto je možné téma prozkoumat i dnes. Jako základní otázky můžeme stanovit roli a možnosti armády směrem k vnitřní situaci státu. Existovala vůbec reálná možnost nasazení armády proti vlastním občanům, […]

Dvacet tři podivných let pobytu sovětských vojáků v Československu

Dvacet tři podivných let pobytu sovětských vojáků v Československu

6.7.2016 | Poslední červnový den byla na nádvoří Armádního muzea Žižkov otevřena výstava připomínající 25 let od chvíle, kdy Československo opustil poslední voják sovětské armády, která sem přišla v srpnu 1968. Přinášíme vám text jednotlivých panelů výstavy, jejichž autorem je historik VHÚ Prokop Tomek. Je v nich přehledným způsobem zachyceno v mnoha směrech podivné a neblahé působení […]

Konec června 1948, první berlínská krize

Konec června 1948, první berlínská krize

23.6.2016 | Rychlý rozpad protihitlerovské koalice dostal v letech 1947 a 1948 další impulzy. Nedorozumění a podezírání mezi oběma velmoci, která se hromadila od konce války, začala přerůstat v otevřené konflikty. Sovětský svaz i USA se postupně vzdaly úsilí dospět k jakékoli vzájemné dohodě a svoji pozornost zaměřily na konsolidaci svých sfér vlivu. Stále více se ukazovalo, […]

Co vše přinesl v roce 1961 zákon o obraně ČSSR

Co vše přinesl v roce 1961 zákon o obraně ČSSR

31.5.2016 | Před 55 lety, roce 1961, vstoupila v platnost legislativní norma, jež určovala zákonné prostředky a z toho plynoucí kroky za branné pohotovosti státu. Základními dokumenty pro vojenskou výstavbu státu a jeho ozbrojených sil na počátku šedesátých let minulého století byly Ústava Československé socialistické republiky z 11. července 1960 a branný zákon novelizovaný v dubnu 1958 […]

Trest smrti a milost pro Fritze Köllnera

Trest smrti a milost pro Fritze Köllnera

25.4.2016 | V období politických procesů na přelomu čtyřicátých a padesátých let byla vynesena celá řada rozsudků smrti v procesech s jasně politickým podtextem. První dělnický prezident Klement Gottwald využíval svého práva udělit odsouzenci milost v nepříliš častých případech, celkem se za celou dobu jeho výkonu prezidentské funkce jednalo o padesát pět osob.

Vzpomínka na M. Tibena, veterána výcviku Hagany v ČSR

Vzpomínka na M. Tibena, veterána výcviku Hagany v ČSR

18.4.2016 | Na počátku dubna odešel na věčnost jeden z veteránů výcviku brigády Hagana v Československu, Menachem Tiben. Rodák z Čech patřil k prvním tankistům vznikající izraelské armády, předtím sdílel dramatický život miliónů židovských občanů evropských zemí.

Snahy o reorganizaci ČSLA na konci padesátých let 20. století

Snahy o reorganizaci ČSLA na konci padesátých let 20. století

16.3.2016 | V polovině března 1958 předložila zvláštní komise vedená genmjr. Richardem Tesaříkem Generálnímu štábu ČSLA své poznatky z několika taktických cvičení, jež byly provedeny za účelem zavedení nové organizace jednotného typu vševojskových svazků. Některé její návrhy vzalo velení ČSLA na vědomí a po konzultacích v Moskvě v dubnu 1958 je zapracovalo do organizace motostřeleckých a tankových […]

První úlet stíhačky MiG-15 z východního bloku

První úlet stíhačky MiG-15 z východního bloku

9.3.2016 | V době války na korejském poloostrově potřebovaly Spojené státy Americké prozkoumat moderní stíhací letoun MiG-15. V emigraci se připravovala skupinka polských letců na riskantní akci. Měli se vrátit tajně do Polska, proniknout na některé letiště a zmocnit se některého z pohotovostních letounů. Než k této akci mohlo dojít, došlo k úletu MIGu-15 z Polska 5. […]

Příběh Bohuslava Horáka, manžela popravené Milady Horákové

Příběh Bohuslava Horáka, manžela popravené Milady Horákové

2.3.2016 | V nedávných dnech jsme si připomněli 117 let od narození dr. Bohuslava Horáka. Jeho jméno se skrývalo vždy tak trochu ve stínu jeho manželky Milady. Byl přitom rovněž přesvědčeným demokratem a vězněm nacismu. Ještě méně je známo, že se po svém nedobrovolném útěku do zahraničí aktivně zapojil do protikomunistického odboje.

Proměny zbrojní výroby v druhé polovině 50. let minulého století

Proměny zbrojní výroby v druhé polovině 50. let minulého století

29.2.2016 | Na přelomu února a března roku 1961 Státní úřad plánovací kompletoval zprávu o výsledcích druhé pětiletky v oblasti zbrojní výroby. Výsledná čísla porovnával především se Směrnicí rozvoje zbrojní výroby na léta 1956 až 1960, jejímž hlavním úkolem bylo provést přezbrojení a dozbrojení ČSLA a v rámci Varšavské smlouvy prohloubit delimitaci zbrojní výroby a zintenzivnit vzájemné […]

Plán rychlého rozvoje zbrojního průmyslu

Plán rychlého rozvoje zbrojního průmyslu

17.2.2016 | Ve dnech 21.-24. února 1951 se konalo na Pražském Hradě zasedání Ústředního výboru KSČ. Přítomní mimo jiné vyslechli referát Jaromíra Dolanského, předsedy Státního úřadu plánovacího, který „na podkladě dosažených radostných budovatelských úspěchů předložil návrhy k podstatnému zvýšení úkolů pětiletého hospodářského plánu“. A nešlo o zvýšení zanedbatelné.

1 2 3 4 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha