E/ Články k období 1945 - 1989

Snahy o reorganizaci ČSLA na konci padesátých let 20. století

Snahy o reorganizaci ČSLA na konci padesátých let 20. století

16.3.2016 | V polovině března 1958 předložila zvláštní komise vedená genmjr. Richardem Tesaříkem Generálnímu štábu ČSLA své poznatky z několika taktických cvičení, jež byly provedeny za účelem zavedení nové organizace jednotného typu vševojskových svazků. Některé její návrhy vzalo velení ČSLA na vědomí a po konzultacích v Moskvě v dubnu 1958 je zapracovalo do organizace motostřeleckých a tankových […]

První úlet stíhačky MiG-15 z východního bloku

První úlet stíhačky MiG-15 z východního bloku

9.3.2016 | V době války na korejském poloostrově potřebovaly Spojené státy Americké prozkoumat moderní stíhací letoun MiG-15. V emigraci se připravovala skupinka polských letců na riskantní akci. Měli se vrátit tajně do Polska, proniknout na některé letiště a zmocnit se některého z pohotovostních letounů. Než k této akci mohlo dojít, došlo k úletu MIGu-15 z Polska 5. […]

Příběh Bohuslava Horáka, manžela popravené Milady Horákové

Příběh Bohuslava Horáka, manžela popravené Milady Horákové

2.3.2016 | V nedávných dnech jsme si připomněli 117 let od narození dr. Bohuslava Horáka. Jeho jméno se skrývalo vždy tak trochu ve stínu jeho manželky Milady. Byl přitom rovněž přesvědčeným demokratem a vězněm nacismu. Ještě méně je známo, že se po svém nedobrovolném útěku do zahraničí aktivně zapojil do protikomunistického odboje.

Proměny zbrojní výroby v druhé polovině 50. let minulého století

Proměny zbrojní výroby v druhé polovině 50. let minulého století

29.2.2016 | Na přelomu února a března roku 1961 Státní úřad plánovací kompletoval zprávu o výsledcích druhé pětiletky v oblasti zbrojní výroby. Výsledná čísla porovnával především se Směrnicí rozvoje zbrojní výroby na léta 1956 až 1960, jejímž hlavním úkolem bylo provést přezbrojení a dozbrojení ČSLA a v rámci Varšavské smlouvy prohloubit delimitaci zbrojní výroby a zintenzivnit vzájemné […]

Plán rychlého rozvoje zbrojního průmyslu

Plán rychlého rozvoje zbrojního průmyslu

17.2.2016 | Ve dnech 21.-24. února 1951 se konalo na Pražském Hradě zasedání Ústředního výboru KSČ. Přítomní mimo jiné vyslechli referát Jaromíra Dolanského, předsedy Státního úřadu plánovacího, který „na podkladě dosažených radostných budovatelských úspěchů předložil návrhy k podstatnému zvýšení úkolů pětiletého hospodářského plánu“. A nešlo o zvýšení zanedbatelné.

Vítězný SSSR: Odvezte z Německa vše, co bude možné

Vítězný SSSR: Odvezte z Německa vše, co bude možné

10.2.2016 | Druhá světová válka přinesla Sovětskému Svazu obrovské lidské, ale také materiální škody. Málokdo mohl čekat, že se vítěz bude chovat k poraženému nepříteli shovívavě. Nicméně způsob, jakým si Sověti přisvojili německou průmyslovou a technickou základnu, je vskutku nevídaný. I díky tomu se SSSR také mohl po válce rychle dostat na relativně vysokou technologickou úroveň.

Konverze zbrojního průmyslu aneb ČSSR jako exportér

Konverze zbrojního průmyslu aneb ČSSR jako exportér

8.2.2016 | Zásadní změny mezinárodně politické a vojenské situace na přelomu 80. a 90. let minulého století vedly k dramatickému poklesu zbrojní výroby. Výrazné snížení poptávky po zbraních uvrhlo zbrojní průmysl v zemích s rozvinutým zbrojním průmyslem do kritické situace. K těmto zemím patřilo i Československo a po jeho rozdělení Česká republika a Slovenská republika.

I soudruzi z NDR se živili obchodem se zbraněmi

I soudruzi z NDR se živili obchodem se zbraněmi

27.1.2016 | Export zbraní ze socialistických států do zemí třetího světa byl po dlouhá desetiletí zahalen rouškou tajemství. Oficiální místa hovořila pouze o nutné internacionální pomoci, aniž by na veřejnost pronikly jakékoli přesnější údaje o jeho rozsahu, struktuře a finančním objemu.

Jak se zrodil termín “vojensko-průmyslový komplex”

Jak se zrodil termín “vojensko-průmyslový komplex”

22.1.2016 | Když před padesáti pěti lety odcházel ze svého úřadu americký prezident David Dwight Eisenhower, zmínil i tzv. vojensko-průmyslový komplex, který podle jeho slovo může získat přílišný vliv na chod americké společnosti. Jím užitý termín se brzy prosadil v celospolečenské debatě a pro komunistickou propagandu se také stal jedním z nejužívanějších.

65 let od procesu „proti velení výsadkového vojska“

65 let od procesu „proti velení výsadkového vojska“

14.12.2015 | V rámci monstrprocesů zaměřených na špičky určitých profesních skupin bychom mohli najít i proces s vedením výsadkového vojska. V dějinách komunistické soudní represe není svým rozsahem (bylo v něm souzeno „jenom“ pět obžalovaných) a propagandistickým využitím (byl tajný) srovnatelný např. s procesy s vedením mužských řeholních řádů, Miladou Horákovou či generálem Píkou. Jeho význam je však […]

Některé tragické případy z doby sovětské okupace

Některé tragické případy z doby sovětské okupace

9.12.2015 | Během téměř dvaceti tří let sovětské vojenské okupace zemřelo v důsledku činnosti cizích vojenských jednotek 402 obětí na životech z řad občanů. Další civilisté utrpěli nezvratná poškození zdraví. Materiální škody dosahovaly dnes těžko vyčíslitelných částek. Tyto skutečnosti byly v letech 1968-1989 důsledně zamlčovány.

Zákruty a rozhodnutí v životě rozhodného vojáka, generála Klapálka

Zákruty a rozhodnutí v životě rozhodného vojáka, generála Klapálka

16.11.2015 | Karel Klapálek patří k nejznámějším československým generálům 20. století. Svou osobností byl nepochybně prototypem vojáka: drsný, energický a rozhodný. Návyků své profese se nedokázal nikdy zbavit – vydával vždy krátké rozkazy, netrpěl žádné dlouhé povídání. A přesto, či právě proto, ho jeho vojáci respektovali a milovali. Zemřel před 31 lety, 18. listopadu 1984.

Restituce sbírek VHÚ během léta a podzimu 1945

Restituce sbírek VHÚ během léta a podzimu 1945

3.11.2015 | Méně známou, přesto zajímavou kapitolu v minulosti Vojenského historického ústavu Praha představuje období krátce po skončení druhé světové války. Probíhala tehdy revize sbírek po válečných změnách a přesunech, včetně snahy o navrácení těch předmětů, které okupační moc odvezla na německé území. V následujícím příspěvku přibližujeme tyto události, které se odehrály před 70 lety.

Osud generála Bočka: i on byl jednou z obětí

Osud generála Bočka: i on byl jednou z obětí

16.10.2015 | Komunistický puč v únoru 1948 osudově zasáhl do životů mnoha příslušníků čs. armády. Totalitní režim provedl v několika málo letech po únorovém převratu totální destrukci celého velitelského sboru. Dvě třetiny vojáků z povolání, tj. přes osm tisíc sloužících v únoru 1948, byly z armády nemilosrdně odstraněny: pro některé zbyla jen ta nejhorší a nejméně placená […]

Hallsteinova doktrína: dvě části Německa ve víru sporů

Hallsteinova doktrína: dvě části Německa ve víru sporů

28.9.2015 | V počátcích období studené války a rozdělení Německa na Německou spolkovou a Německou demokratickou republikou ovlivňovala vztahy mezi oběma zeměmi výrazným způsobem tzv. Hallsteinova doktrína. Dokument byl vyhlášený před šedesáti lety, 23. září 1955. Byla doktrína skutečně zapotřebí a přinesla kýžený efekt?

1 2 3 4 5 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha