E/ Články k období 1945 - 1989

Vítězný SSSR: Odvezte z Německa vše, co bude možné

Vítězný SSSR: Odvezte z Německa vše, co bude možné

10.2.2016 | Druhá světová válka přinesla Sovětskému Svazu obrovské lidské, ale také materiální škody. Málokdo mohl čekat, že se vítěz bude chovat k poraženému nepříteli shovívavě. Nicméně způsob, jakým si Sověti přisvojili německou průmyslovou a technickou základnu, je vskutku nevídaný. I díky tomu se SSSR také mohl po válce rychle dostat na relativně vysokou technologickou úroveň.

Konverze zbrojního průmyslu aneb ČSSR jako exportér

Konverze zbrojního průmyslu aneb ČSSR jako exportér

8.2.2016 | Zásadní změny mezinárodně politické a vojenské situace na přelomu 80. a 90. let minulého století vedly k dramatickému poklesu zbrojní výroby. Výrazné snížení poptávky po zbraních uvrhlo zbrojní průmysl v zemích s rozvinutým zbrojním průmyslem do kritické situace. K těmto zemím patřilo i Československo a po jeho rozdělení Česká republika a Slovenská republika.

I soudruzi z NDR se živili obchodem se zbraněmi

I soudruzi z NDR se živili obchodem se zbraněmi

27.1.2016 | Export zbraní ze socialistických států do zemí třetího světa byl po dlouhá desetiletí zahalen rouškou tajemství. Oficiální místa hovořila pouze o nutné internacionální pomoci, aniž by na veřejnost pronikly jakékoli přesnější údaje o jeho rozsahu, struktuře a finančním objemu.

Jak se zrodil termín “vojensko-průmyslový komplex”

Jak se zrodil termín “vojensko-průmyslový komplex”

22.1.2016 | Když před padesáti pěti lety odcházel ze svého úřadu americký prezident David Dwight Eisenhower, zmínil i tzv. vojensko-průmyslový komplex, který podle jeho slovo může získat přílišný vliv na chod americké společnosti. Jím užitý termín se brzy prosadil v celospolečenské debatě a pro komunistickou propagandu se také stal jedním z nejužívanějších.

65 let od procesu „proti velení výsadkového vojska“

65 let od procesu „proti velení výsadkového vojska“

14.12.2015 | V rámci monstrprocesů zaměřených na špičky určitých profesních skupin bychom mohli najít i proces s vedením výsadkového vojska. V dějinách komunistické soudní represe není svým rozsahem (bylo v něm souzeno „jenom“ pět obžalovaných) a propagandistickým využitím (byl tajný) srovnatelný např. s procesy s vedením mužských řeholních řádů, Miladou Horákovou či generálem Píkou. Jeho význam je však […]

Některé tragické případy z doby sovětské okupace

Některé tragické případy z doby sovětské okupace

9.12.2015 | Během téměř dvaceti tří let sovětské vojenské okupace zemřelo v důsledku činnosti cizích vojenských jednotek 402 obětí na životech z řad občanů. Další civilisté utrpěli nezvratná poškození zdraví. Materiální škody dosahovaly dnes těžko vyčíslitelných částek. Tyto skutečnosti byly v letech 1968-1989 důsledně zamlčovány.

Zákruty a rozhodnutí v životě rozhodného vojáka, generála Klapálka

Zákruty a rozhodnutí v životě rozhodného vojáka, generála Klapálka

16.11.2015 | Karel Klapálek patří k nejznámějším československým generálům 20. století. Svou osobností byl nepochybně prototypem vojáka: drsný, energický a rozhodný. Návyků své profese se nedokázal nikdy zbavit – vydával vždy krátké rozkazy, netrpěl žádné dlouhé povídání. A přesto, či právě proto, ho jeho vojáci respektovali a milovali. Zemřel před 31 lety, 18. listopadu 1984.

Restituce sbírek VHÚ během léta a podzimu 1945

Restituce sbírek VHÚ během léta a podzimu 1945

3.11.2015 | Méně známou, přesto zajímavou kapitolu v minulosti Vojenského historického ústavu Praha představuje období krátce po skončení druhé světové války. Probíhala tehdy revize sbírek po válečných změnách a přesunech, včetně snahy o navrácení těch předmětů, které okupační moc odvezla na německé území. V následujícím příspěvku přibližujeme tyto události, které se odehrály před 70 lety.

Osud generála Bočka: i on byl jednou z obětí

Osud generála Bočka: i on byl jednou z obětí

16.10.2015 | Komunistický puč v únoru 1948 osudově zasáhl do životů mnoha příslušníků čs. armády. Totalitní režim provedl v několika málo letech po únorovém převratu totální destrukci celého velitelského sboru. Dvě třetiny vojáků z povolání, tj. přes osm tisíc sloužících v únoru 1948, byly z armády nemilosrdně odstraněny: pro některé zbyla jen ta nejhorší a nejméně placená […]

Hallsteinova doktrína: dvě části Německa ve víru sporů

Hallsteinova doktrína: dvě části Německa ve víru sporů

28.9.2015 | V počátcích období studené války a rozdělení Německa na Německou spolkovou a Německou demokratickou republikou ovlivňovala vztahy mezi oběma zeměmi výrazným způsobem tzv. Hallsteinova doktrína. Dokument byl vyhlášený před šedesáti lety, 23. září 1955. Byla doktrína skutečně zapotřebí a přinesla kýžený efekt?

Cvičení „56“ v operačním plánu „Zástava“ (1. část)

Cvičení „56“ v operačním plánu „Zástava“ (1. část)

16.9.2015 | V polovině padesátých let se muselo Československo vyrovnat s řadou nových skutečností. Končilo nejvyhrocenější období studené války a přecházelo do etapy uvolňování mezi Západem a Východem. Stále však trvalo možné střetnutí mezi Severoatlantickou aliancí a v květnu 1955 vytvořenou Varšavskou smlouvou.

Cvičení „56“ v operačním plánu „Zástava“ (2. část)

Cvičení „56“ v operačním plánu „Zástava“ (2. část)

16.9.2015 | Od roku 1954 se na základě usnesení politbyra ÚV KSČ z 15. března téhož roku prověřovala dvakrát až třikrát ročně součinnost jednotek čs. armády a Pohraniční stráže. Na jaře 1956 se uskutečnila prověrka v prostoru Nýrska nedaleko Janovic nad Úhlavou v rámci velitelsko štábního cvičení Pohraniční stráže na téma „Zadržení skupiny narušitelů při pronikání ze […]

Kolosální průšvih soudruha Ericha Honeckera

Kolosální průšvih soudruha Ericha Honeckera

7.9.2015 | Epizoda z budování socialismu v NDR. Tisíce mladých mužů a dívek se staly obětí mocenských ambicí a diletantismu. Obraz skutečného života v pracovních táborech mládežnické organizace Dienst für Deutschland byl na hony vzdálen propagandistickým snímkům dokumentujícím pracovní nadšení budovatelů nové společnosti.

VHÚ získal výtisk původního vydání „Černé knihy“ o srpnu 1968

VHÚ získal výtisk původního vydání „Černé knihy“ o srpnu 1968

20.8.2015 | V těchto dnech, kdy si připomínáme již 47. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, získal Vojenský historický ústav Praha výjimečný výtisk knižní publikace, která se k danému historickému období bezprostředně vztahuje. Jedná se o knihu „Sedm pražských dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace“, známou též jako „Černá kniha“.

Slavnostní přehlídka československého letectva z Velké Británie v Praze 21. srpna 1945

Slavnostní přehlídka československého letectva z Velké Británie v Praze 21. srpna 1945

18.8.2015 | Rok 1945 byl i obdobím četných oficiálních projevů díkůvzdání československým vojenským jednotkám, které se po skončení 2. světové války vracely do vlasti. Jako poslední se právě před 70 lety vrátilo čs. letectvo z Velké Británie. Jeho oficiální uvítání na domácí půdě vyvrcholilo 21. srpna 1945 vítězným pochodem Prahou a slavnostní přehlídkou před prezidentem na Staroměstském […]

1 2 3 4 5 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha