F/ Články k období 1939-1945 - druhá světová válka

Jeho zrada přinášela smrt

Jeho zrada přinášela smrt

8.2.2017 | Před sto patnácti se narodil štábní kapitán Miloslav Kraus – jeden z nejodpudivějších udavačů z let druhé světové války, současně jeden z početně velmi omezené skupiny československých důstojníků, kteří se zpronevěřili své přísaze.

Zimní strasti hloubkového průzkumu

Zimní strasti hloubkového průzkumu

6.2.2017 | Mezi málo známé kapitoly z historie čs. jednotek na východní frontě v letech 2. světové války patří akce hloubkového průzkumu 1. čs. armádního sboru na Slovensku. Tento úkol plnila Rota ZU, podřízená 2. (zpravodajskému) oddělení sboru, kterému velel štábní kapitán František Sedláček.

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol

13.1.2017 | Oslavovali jej jako živoucí symbol československých legií. Byl prvním mezi generály. V září 1938 stanul v čele vlády obrany republiky. To jsou pravdivá zastavení na cestě života armádního generála Jana Syrového (24. 1. 1888 – 17. 10. 1970). Po roce 1945 se však neprávem stal opovrhovaným kolaborantem a mužem odsouzeným nejen k mnohaletému vězení, ale […]

Zemřel generál Imrich Gablech, jeden z posledních čs. válečných letců

Zemřel generál Imrich Gablech, jeden z posledních čs. válečných letců

20.12.2016 | Brigádní generál Imrich Gablech, jeden z aktérů proslulého úletu slovenských letců do Polska v červnu 1939, který přežil sovětský gulag a zažil léta poúnorových ústrků, zemřel ráno 16. prosince 2016 v Havlíčkově Brodě. Bylo mu 101 roků.

Spolutvůrce Slovenské strely, ale také aktivní odbojář

Spolutvůrce Slovenské strely, ale také aktivní odbojář

19.12.2016 | Josef Sousedík, rodák z valašského Vsetína, je znám především jako významný český elektrotechnik a vynálezce s mnoha československými i světovými patenty. Byl však též uznávaným komunálním politikem a významným představitelem protinacistického odboje.

Před 75 lety byl osvobozen obklíčený Tobruk

Před 75 lety byl osvobozen obklíčený Tobruk

9.12.2016 | “…Není dost chvály pro důstojníky a mužstvo, ať už jde o Brity, Novozélanďany, Jihoafričany, Austrálce, Poláky a Čechy, není dost chvály pro jejich skvělého ducha a nezlomné rozhodnutí zvítězit bez ohledu na nebezpečí, útrapy a nejeden neúspěch. Dokázali, že když jde do tuhého, dovedou být vždy lepší než Němci…” Úryvek z pozdravného přípisu vrchního velitele britských […]

Legionář a účastník povstání, který zemřel rukou SS

Legionář a účastník povstání, který zemřel rukou SS

25.7.2016 | Pražského povstání se účastnilo množství bývalých legionářů, z nichž padesát pět položilo v novém boji za svobodu vlasti životy. Jedním z nich byl předválečný aktivní důstojník československé armády Otakar Háva. Jeho narození připadá na 31. července.

Padesát let od úmrtí generála Františka Moravce

Padesát let od úmrtí generála Františka Moravce

22.7.2016 | Na konci července uplyne 121 let od narození a 50 let od úmrtí významné osobnosti tří odbojů, brigádního generála Františka Moravce. Projevil odvahu na válečném poli první světové války, chránil republiku před nacistickým nebezpečím, vysílal parašutisty do okupovaného protektorátu a nakonec odešel do zahraničí, aby bojoval proti komunistické totalitě.

Vize války v oblacích a pod nimi

Vize války v oblacích a pod nimi

15.7.2016 | K rychlému rozvoji letectví přispěla výrazně první světová válka. Londýnské Imperiální válečné muzeum vzniklo také během ní, v roce 1917, a jeho sbírky včetně uměleckých tak vlastně pokrývají celé století vojenského využití letectva. Pro muzejní kurátory proto bylo relativně jednoduché připravit z vlastních zdrojů výstavu nazvanou Vize války v oblacích a pod nimi. Představuje, jak […]

Čas boje se přiblížil…

Čas boje se přiblížil…

14.6.2016 | Jakmile v srpnu 1943 dorazil do Velké Británie kontingent československých vojáků ze Středního východu, mohlo s pomocí této cenné posily exilové československé ministerstvo národní obrany konečně od 1. září 1943 formovat vyšší bojovou jednotku, kterou se stala Československá samostatná obrněná brigáda (Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group – CIABG), jejímž velitelem se stal brigádní generál Alois […]

Na veřejnosti a v soukromí: Churchill ve fotografiích

Na veřejnosti a v soukromí: Churchill ve fotografiích

4.6.2016 | Letos jsme si připomněli kulaté výročí legendárního projevu britského státníka Winstona Churchilla ve Westminsterské koleji ve Fultonu, kde 5. března 1946 poprvé použil termín „železná opona“. Přesnější by však bylo uvést, že tak jej poprvé uvedl na veřejnosti. Ve skutečnosti totiž slovní spojení „železná opona“ napsal již v soukromém dopisu své manželce Clementine 24. září […]

Vypálení obce Javoříčko 5. května 1945

Vypálení obce Javoříčko 5. května 1945

5.5.2016 | Javoříčko je obec v okrese Olomouc, ležící na rozhraní Litovelska a Konicka, po Mnichovu nedaleko sudetských hranic, dnes část obce Luká. Pro svůj tragický osud v posledních dnech druhé světové války bývá nazýváno „moravské Lidice“.

Hrdina dvou odbojů z Památníku osvobození

Hrdina dvou odbojů z Památníku osvobození

4.5.2016 | Letošní dvacátý čtvrtý duben byl výročním dnem skonu pplk.konc. in memoriam Jaroslava Boháče (11. 9. 1894 Mladá Vožice – 24. 4. 1944 Brieg/Brzeg, Polsko), jenž náležel k nejvýraznějším postavám meziválečného Památníku odboje a Památníku osvobození. O jeho životní dráze historika, archiváře a bojovníka dvou národních rezistencí pojednává tato biografická stať.

Trest smrti a milost pro Fritze Köllnera

Trest smrti a milost pro Fritze Köllnera

25.4.2016 | V období politických procesů na přelomu čtyřicátých a padesátých let byla vynesena celá řada rozsudků smrti v procesech s jasně politickým podtextem. První dělnický prezident Klement Gottwald využíval svého práva udělit odsouzenci milost v nepříliš častých případech, celkem se za celou dobu jeho výkonu prezidentské funkce jednalo o padesát pět osob.

Krvavý přízrak jménem Filature

Krvavý přízrak jménem Filature

12.4.2016 | Od října 1944 se Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii (Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group) jako hlavní síla spojeneckých sil účastnila obléhání mnohem početnější německé posádky v přístavu Dunkerque. Přání československých vojáků postupovat po boku amerických jednotek do srdce Evropy a podílet se na osvobození okupované vlasti bránily tři zásadní problémy – nedostatek záloh […]

1 2 3 4 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha