G/ Články k období 1918-1938

Vojenské školství meziválečného Československa

Vojenské školství meziválečného Československa

6.1.2016 | Kvalitní systém vojenského školství vždy reprezentoval jeden z nejvýznamnějších předpokladů optimální funkce armád. V listopadu 1921 byla ustavena Válečná škola, později přejmenovaná na Vysokou školu válečnou. Projděme si přehlednou rekapitulaci struktury a vývojových etap vzdělávacího systému československé armády z meziválečného období.

Organizátor tří odbojů Vojta Beneš

Organizátor tří odbojů Vojta Beneš

26.11.2015 | V minulých dnech jsme si připomněli výročí úmrtí českého pedagoga, didaktika a politika Vojtěcha Beneše (7. 5. 1878 Kožlany – 20. 11. 1951 South Bend, USA). Přestože je jakoby zastíněn svým bratrem Edvardem, druhým československým prezidentem, šlo o významnou osobnost, neprávem opomíjenou.

Výročí 28. října 1918 ‒ příležitost k historické rekapitulaci

Výročí 28. října 1918 ‒ příležitost k historické rekapitulaci

27.10.2015 | Výroční den vzniku samostatné Československé republiky je vhodnou příležitostí pro faktograficky věcnou retrospektivu osobností, kolektivních subjektů a událostí, jež směřovaly k nejpamátnějšímu dni moderní české státnosti. Ten by nenastal bez dlouhodobé politické a vojenské přípravy. České a slovenské národní hnutí se prosazovalo bojem na několika frontách. Současně ovšem muselo překonávat množství nejrůznějších složitostí na domácí […]

Modernizační opatření v rezortu Ministerstva vnitra z let 1936‒1938

Modernizační opatření v rezortu Ministerstva vnitra z let 1936‒1938

8.10.2015 | V těchto říjnových dnech se před sedmdesáti sedmi lety naplňovala další z porážek demokracií na evropské geopolitické scéně. Německá a italská totalita obdržela od britské a francouzské vlády písemně potvrzený souhlas s mocenskou přeměnou středoevropského prostoru podle představ říšského kancléře Hitlera. Veškeré náklady šly tehdy ovšem na účet Československé republiky.

Před 75 lety zemřel generál Rudolf Medek

Před 75 lety zemřel generál Rudolf Medek

19.8.2015 | Letošního 22. srpna uplyne 75 let od úmrtí člověka, jenž se stal výraznou osobností čs. dobrovolnických jednotek z let 1914‒1918, meziválečné čs. branné moci i veřejného života tehdejší společnosti. Generál Rudolf Medek vstoupil již ve své době širšího povědomí také jako vedoucí osobnost tvůrčího směru, pro nějž se vžilo označení legionářská literatura. Nástin jeho životních […]

Husité brání Vítkov, odhalení Žižkovy sochy

Husité brání Vítkov, odhalení Žižkovy sochy

13.7.2015 | Bitva na Vítkově 14. 7. 1420 patří ke klíčovým vojenským střetům v české národní historii. Tento vrch je ovšem spojen i s dalšími důležitými okamžiky české minulosti. Tyčí se zde monumentální budova prvorepublikového Památníku národního osvobození, od roku 1950 zde stojí jedna z největších jezdeckých soch na světě, Jana Žižky. V budově je umístěn i […]

Výročí narození divizního generála Maurice Césara Josepha Pellé

Výročí narození divizního generála Maurice Césara Josepha Pellé

16.4.2015 | Letošní 18. duben je dnem 152. výročí narození zakladatele a prvního náčelníka Generálního štábu čs. branné moci, Maurice Césara Josepha Pellé (18. 4. 1863 Douai – 16. 3. 1924 Toulon). Československá republika obdržela v jeho osobě neocenitelný dar. Armádu nového státu budoval jeden z nejzkušenějších vojenských profesionálů tehdejší Evropy.

Mimořádný ediční projekt věnovaný Francouzské vojenské misi dokončen

Mimořádný ediční projekt věnovaný Francouzské vojenské misi dokončen

2.1.2015 | Na sklonku roku 2014 vyšel péčí Vojenského historického ústavu Praha závěrečný díl rozsáhlé edice mapující činnost Francouzské vojenské mise v Československu v letech 1919–1925. Projekt má rozsah cca 1 500 stran a je publikovaný v sedmi svazcích ve francouzské a české verzi. Editorem všech svazků byl doc. PhDr. Radko Břach, CSc.

Unikátní přírůstek do sbírek VHÚ – blůza generála Stanislava Čečka

Unikátní přírůstek do sbírek VHÚ – blůza generála Stanislava Čečka

12.12.2014 | Počátkem prosince 2014 získal Vojenský historický ústav zcela unikátní blůzu stejnokroje z pozůstalosti generála Stanislava Čečka. Blůza byla po dlouhá desetiletí pietně uchovávána rodinou jako památka na významnou osobnost moderních českých dějin. Díky výstavní a mediální prezentaci Vojenského historického ústavu Praha se příbuzná generála Čečka, paní ing. Jarmila Bělovská, rozhodla blůzu bezplatně darovat do sbírek. […]

Od převratových improvizací ke koncepční práci

Od převratových improvizací ke koncepční práci

24.11.2014 | Když 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát, bylo potřeba zajistit také jeho bezpečnost a vytvořit nové složky vojenské správy. Přinášíme vám nyní podrobný rozbor toho, co vše se dělo ve vrcholných orgánech vojenské správy země během října až prosince roku 1918. Autorem studie je historik VHÚ Tomáš Kykal.

Dne 5. listopadu 1938 začala okupace jižního Slovenska na základě rozhodnutí Vídeňské arbitráže

Dne 5. listopadu 1938 začala okupace jižního Slovenska na základě rozhodnutí Vídeňské arbitráže

5.11.2014 | Jedním z rozhodnutí, které přijali signatáři Mnichovské dohody na úkor poníženého Československa, byl požadavek uspokojit územní požadavky Polska a Maďarska. Zatímco Poláci na nic nečekali a hrubým nátlakem donutili Prahu k bezprostřednímu odstoupení Těšínska (a později i menších území na severním Slovensku), územní požadavky Maďarska se staly zpočátku předmětem zdlouhavých jednání.

28. říjen – státní svátek České republiky

28. říjen – státní svátek České republiky

27.10.2014 | Dne 28. října 1918 vznikl československý stát. Zrodil se jako odraz a naplnění tužeb a vůle českého národa i Slováků po samostatnosti. Ty se ke sklonku první světové války projevily v mohutných demonstracích i manifestacích především českého obyvatelstva a krocích jeho politických představitelů, jež vyústily v rozchod s Rakousko-Uherskem a v proklamaci samostatnosti.

Připomeňte si vznik republiky v expozicích Armádního muzea Žižkov a na výstavě V zákopech 1. světové války

Připomeňte si vznik republiky v expozicích Armádního muzea Žižkov a na výstavě V zákopech 1. světové války

24.10.2014 | V úterý 28. října si připomeneme již 96. výročí vzniku samostatného Československa. Události spojené s tímto datem si můžete přiblížit prostřednictvím stálé expozice v budově Armádního muzea Žižkov, ale také na zdejší výstavě V zákopech 1. světové války. Na státní svátek 28. října má muzeum otevřeno od 10.00 do 18.00.

Síla důkazů bez respektu

Síla důkazů bez respektu

8.10.2014 | Na sklonku 30. let 20. století už byla situace v Evropě napjatá a bylo patrné, že válečný konflikt na sebe nenechá dlouho čekat. Nejvýbušněji se jevila situace v českém pohraničí. Tento příspěvek se věnuje problematice organizování nacistických sabotážních a teroristických akcí v českém pohraničí z roku 1938.

VHÚ získal pozůstalost po brigádním generálovi in memoriam Josefu Ptákovi

VHÚ získal pozůstalost po brigádním generálovi in memoriam Josefu Ptákovi

7.10.2014 | Na jaře letošního roku byla do VHÚ předána pozůstalost po hrdinovi 2. odboje plk. Václavu Kropáčkovi. Při pátrání po životních osudech V. Kropáčka byly objeveny i materiály k jeho kolegovi z odboje plk. Josefu Ptákovi. Rodina J. Ptáka, žijící v Lubech u Klatov, se rozhodla malou rodinnou pozůstalost taktéž věnovat do sbírek VHÚ. K předání […]

1 2 3 4 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha