G/ Články k období 1918-1938

Věže tanků a jejich proměny ve 20. století – 1. část

Věže tanků a jejich proměny ve 20. století – 1. část

5.8.2014 | Zásadní součástí moderního tanku je věž s kanónem. Jakým směrem se ubíral vývoj tankových věží ve 20. století, jak se proměňovaly a jakých variant nabíraly? Přinášíme vám unikátní fotogalerii tanků z Vojenského technického muzea Lešany a jejich věží. V první části této série se budeme věnovat československým tankům 30. let 20. století a sovětským i […]

Osmdesáté druhé výročí nejslavnějších okamžiků Památníku osvobození

Osmdesáté druhé výročí nejslavnějších okamžiků Památníku osvobození

3.7.2014 | Letošní počátek července je příležitostí ke vzpomínce na 82. výročí slavnostního otevření Muzea Památníku osvobození v Praze na úpatí vrchu Vítkova. Šlo o jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách instituce, na níž dnes navazuje Vojenský historický ústav Praha. Prvním, kdo nové expozice tehdy spatřil, byl prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk.

1936 ‒ rok strategických rozhodnutí

1936 ‒ rok strategických rozhodnutí

9.6.2014 | V jarním období před sedmdesáti osmi lety se významně zintenzivnilo úsilí, jehož cíl spočíval ve vzniku odolné obrany Československé republiky ve všech jejích dimenzích. Branná legislativa se rozšířila o nové zákony, nařízení a vyhlášky. O mimořádně závažných věcech se usnášela Nejvyšší rada obrany státu, což byl zvláštní výbor vlády. Zájmy armády se staly více než […]

1938, májová zkouška hraničářské armády

1938, májová zkouška hraničářské armády

19.5.2014 | Stupňující se agresivita sousedního Německa a s tím spojená nutnost řešit obranu republiky kvalitnějším zajištěním hranic vedla čs. vládu v říjnu 1936 k vydání vládního nařízení č.270/36 Sb. o vytvoření pohraničních praporů Stráže obrany státu (SOS). Tyto prapory měli tvořit příslušníci pohraniční Finanční stráže, četnictva a policie z pohraničních oblastí, které v případě vyhlášení bojové […]

Generál Radola Gajda, muž spojený s českými fašisty

Generál Radola Gajda, muž spojený s českými fašisty

14.4.2014 | Před šedesáti osmi lety zemřel jeden z nejkontroverznějších mužů našich vojenských dějin, generál Radola Gajda. Na jednu stranu byl uznávaný jako schopný velící důstojník legií, na stranu druhou ovšem vešel do historie jako nevypočitatelný vůdce meziválečných československých fašistů.

Dilema z metropole nad Seinou: čs. otázka ve francouzském Stálém výboru národní obrany z roku 1938

Dilema z metropole nad Seinou: čs. otázka ve francouzském Stálém výboru národní obrany z roku 1938

24.3.2014 | Anšlus Rakouska v březnu 1938 zvýraznil otázku budoucnosti Československé republiky. Nešlo přitom jen o ni. Spojnice aliancí začaly stavět před spojence čím dál tím naléhavější a přitom naprosto zásadní otázky. Jak se s nimi snažila vyrovnat Francie, hlavní československý spojenec, připomíná dnešní článek.

Francouzská vojenská mise v Československu 1919–1938

Francouzská vojenská mise v Československu 1919–1938

10.2.2014 | Letošního 13. února uplyne 95 let od příjezdu Francouzské vojenské mise do tehdejšího Československa. Po skončení 1. světové války Francie usilovně budovala rozsáhlou spojeneckou koalici. Za tím účelem vyslala do sedmi evropských států zvláštní vojenské mise. Jen Československo a Řecko se od ostatních lišily tím, že náčelník francouzské mise vykonával po jistou dobu i funkci […]

Mimořádně významný dokument ze zahraničního archivního výzkumu

Mimořádně významný dokument ze zahraničního archivního výzkumu

25.1.2014 | Po mnoha desetiletích známe úplný obsah materiálu,  který čs. zpravodajci získali v roce 1936 a který byl jedinečným dokladem o tom, jakým způsobem v Německu zvažovali možnost vojenského napadení Československa. Ještě nedávno se materiál pokládal za zničený. Reportáž o objevu uvedla ve svém zpravodajství i TV Nova – k vidění ZDE.

Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924

Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924

22.1.2014 | Francouzsko-československé spojenectví z meziválečného období bylo mezinárodně-právně poprvé vyjádřeno a potvrzeno Smlouvou o spojenectví a přátelství mezi Československem a Francií (Le traité d’aliance et d’amitié entre la Tchécoslovaquie et la France). Smluvní zakotvení existujícího vztahu mezi oběma státy vyplynulo ze specifické situace, jež se vyvinula v průběhu roku 1923.

Židenický puč: ohrožení demokracie nebo soukromý pokus o převrat?

Židenický puč: ohrožení demokracie nebo soukromý pokus o převrat?

20.1.2014 | Historická literatura často připomíná dramatickou noc v druhé polovině ledna roku 1933, během níž došlo k pokusu o fašistický převrat v Československu. Dodnes bývá popisována jako osudový okamžik, kdy bylo demokratické zřízení masarykovské republiky podrobeno stěžejní zkoušce a vítězství totalitní ideologie se mohlo stát skutečností. Odpovídají však podobné názory realitě?

Prohlédněte si: galerie válečných pohlednic s vánoční a novoroční tematikou

Prohlédněte si: galerie válečných pohlednic s vánoční a novoroční tematikou

16.12.2013 | Nedílnou součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha je soubor válečných a vojenských pohlednic. Nabízíme vám k prohlídce malou část těch, které pocházejí z první poloviny 20. století a obsahují vánoční a novoroční náměty.

Evakuace československých vojáků z Vladivostoku

Evakuace československých vojáků z Vladivostoku

9.12.2013 | V prosinci 1919 začala ve Vladivostoku evakuace bojových útvarů Československého vojska na Rusi do vlasti. Započala tak poslední fáze nejslavnější kapitoly budování Československa – sibiřské anabáze československých dobrovolníků. Transportu vojáků předcházelo od ledna 1919 několik transportů invalidů a poslední československý transport vyplul z Vladivostoku v září 1920.

Politika zaslepenosti přinesla užitek jen nacistickému Německu…

Politika zaslepenosti přinesla užitek jen nacistickému Německu…

21.11.2013 | Podzim roku 1938 a hranice Československa – tehdy jediného demokratického státu ve střední a východní Evropě – spojujeme především s řáděním hitlerovské páté kolony v podobě teroristických band Sudetoněmeckého Freikorpsu. Po mnichovském diktátu se však „osmělili“ i další sousedé – beckovské Polsko a horthyovské Maďarsko – a své územní požadavky vůči Československu rovněž prosazovali prostřednictvím […]

18. 11. 1919 – Generální statut Podkarpatské Rusi

18. 11. 1919 – Generální statut Podkarpatské Rusi

18.11.2013 | Před devadesáti pěti lety Rusíni z Podkarpatské Rusi rozhodovali o přičlenění své země k vznikajícímu Československu a před čtyřiadevadesáti lety byla vydána listina, začleňující území Podkarpatské Rusi do systému správy Československé republiky. Před sedmdesáti pěti lety byla také jmenována první autonomní vláda Podkarpatské Rusi, to již ovšem Vídeňská arbitráž předznamenávala blížící se novou okupaci země […]

Tak žili a pluli na širých, pustých oceánech

Tak žili a pluli na širých, pustých oceánech

13.11.2013 | První světová válka skončila, ale čeští a slovenští legionáři se nacházeli tisíce kilometrů od domova na ruském území. Čekala je dlouhá anabáze. Přinášíme části ze studie „Cesta do vlasti – Českoslovenští legionáři na světových oceánech v letech 1919-1920“, která byla uveřejněna v třetím letošním čísle časopisu Historie a vojenství a jejímž autorem je Dalibor Vácha.

1 2 3 4 5 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha