I/ Články k období 1789 - 1914

Polozapomenuté střetnutí napoleonských válek: bitva u Štoků 5. prosince 1805

Polozapomenuté střetnutí napoleonských válek: bitva u Štoků 5. prosince 1805

1.12.2014 | Poslední bitva války roku 1805 skončila rakouským vítězstvím. Na výsledku války ale již nic nezměnila.

Poboční zbraně následníka trůnu ve sbírkách VHÚ a na výstavě V ZÁKOPECH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Poboční zbraně následníka trůnu ve sbírkách VHÚ a na výstavě V ZÁKOPECH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

7.7.2014 | K význačným předmětům na výstavě V zákopech první světové války patří také poboční zbraně Františka Ferdinanda d´Este, jejichž kolekce se nachází ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha. Následník rakousko-uherského trůnu byl znám jako vášnivý milovník zbraní, jeho sbírka obsahuje i mnohé skvosty. Přinášíme vám popis některých arcivévodových zbraní, palných i chladných.

Cenný exemplář ve sbírkách VHÚ: lovecká dvojka – předovka s jehlovým úderníkem

Cenný exemplář ve sbírkách VHÚ: lovecká dvojka – předovka s jehlovým úderníkem

7.3.2014 | V loňském roce se podařilo zakoupit do sbírek Vojenského historického ústavu Praha výjimečný exemplář: loveckou jehlovku – předovku se dvěma brokovými hlavněmi, signovanou L. H. Bösenberg in Leipzig a datovanou rokem 1857. Období předovek s jehlovým úderníkem trvalo v polovině 19. století zhruba deset let, zbraní tohoto systému se ale zachovalo jen velmi málo.

Největší Napoleonovo vítězství – bitva u Slavkova 2. prosince 1805

Největší Napoleonovo vítězství – bitva u Slavkova 2. prosince 1805

29.11.2013 | Největší a nejzářivější vítězství císaře Francouzů Napoleona I. si připomeneme 2. prosince. Na první výročí jeho korunovace císařem svedl poblíž Brna bitvu, která vstoupila do legend a jejíž důsledky roztočily kolotoč napoleonských válek.

200. výročí světodějného střetu: bitva národů u Lipska

200. výročí světodějného střetu: bitva národů u Lipska

17.10.2013 | Před dvěma sty lety došlo k největšímu válečnému střetnutí, jaké do té doby lidstvo poznalo. Bitva u Lipska, která se stala rozhodujícím zlomem v napoleonských válkách, si své přízvisko bitva národů bezpochyby zaslouží.

Česká puška pro toskánského velkovévodu

Česká puška pro toskánského velkovévodu

16.10.2013 | V nedávné době se Vojenskému historickému ústavu Praha podařilo získat do svých sbírek historických palných zbraní výjimečný exemplář. Dvojka s perkusními zámky pochází z dílny vynikajícího českého puškaře Josefa Maška (Maschka) mladšího a byla vyrobena kolem roku 1855 pro toskánského velkovévodu Leopolda II. (1797–1870).

Uplynulo 200 let od nezdařeného vpádu Napoleonových vojsk do Čech

Uplynulo 200 let od nezdařeného vpádu Napoleonových vojsk do Čech

27.8.2013 | V severních Čechách se v roce 1813 odehrávaly prudké a dramatické boje mezi vojsky císaře Napoleona a jeho protivníky z řad prusko-rakousko-ruské koalice. Dodnes připomínají v oblasti pod Krušnými horami toto střetnutí některé pomníky.

Největší bitva 19. století v Čechách se odehrála 3. července 1866 u Hradce Králové

Největší bitva 19. století v Čechách se odehrála 3. července 1866 u Hradce Králové

2.7.2013 | Poslední rakousko-pruský válečný konflikt, který se prohnal českými zeměmi (a nejen jimi) před 147 lety, s sebou přinesl i největší a nejkrvavější bitvu, jež se na území současné České republiky v 19. století odehrála.

Jak vyčistit tesáky, které někdo přeleštil Sidolem?

Jak vyčistit tesáky, které někdo přeleštil Sidolem?

17.5.2013 | Dva historické rakouské tesáky, které jsou součástí sbírek Vojenského historického ústavu, prošly před časem odborným procesem restaurování. Ten odhalil i některé předešlé a nepříliš šťastné pokusy o údržbu těchto zbraní.

Výstava na Žižkově: v čem jezdili husaři, dragouni a huláni?

Výstava na Žižkově: v čem jezdili husaři, dragouni a huláni?

30.4.2013 | Malá výstava v přízemí Armádního muzea Žižkov ukazuje, jakou výstroj a stejnokroje používalo rakousko-uherské jezdectvo na sklonku devatenáctého a na začátku dvacátého století.

Obnova pušky od národní gardy habsburské monarchie

Obnova pušky od národní gardy habsburské monarchie

23.4.2013 | Součástí sbírkového fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je i kolekce pušek z výzbroje nevojenských ozbrojených složek habsburské monarchie. Jedna z pušek s perkusním zámkem prošla procesem restaurování v dílnách VHÚ.

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

28.3.2013 | Když se řekne „winchestrovka“, většina laiků si vybaví především pušky z westernových románů. Zbraně Winchester mají přitom mnoho podob a jsou rozšířeny po celém světě. Jeden z historických exemplářů vojenské pušky Winchester vz. 1866 prošel v restaurátorských dílnách VHÚ pečlivým restaurováním.

Portrét Františka Josefa I . v mladém věku

Portrét Františka Josefa I . v mladém věku

27.12.2012 | S obrazem bylo v minulosti výrazně manipulováno. Byl sejmut z napínacího rámu a pak srolován, později byl znovu napnut na napínací rám a obrovské množství prasklin v barevném podkladu a barevné vrstvě vzniklých stočením plátna bylo částečně vytmeleno tak, že tmely přesahovaly přes defektní místa a měly hrubou reliéfní strukturu. Barevnou vrstvu krylo silné povrchové […]

Restaurování pruské jehlovky

Restaurování pruské jehlovky

27.12.2012 | Podrobnou historií pruské jehlovky se již zabývalo mnoho kvalitních studií. Proto v krátkosti připomeňme některá fakta o základní vývojové řadě systému zbraně a dále se zaměříme na restaurování konkrétní pušky.Konstrukce jednoranné zadovky – jehlovky vynálezce Johanna Nikolause Drese ovlivnila technický vývoj civilních a především vojenských ručních palných zbraní od čtyřicátých let devatenáctého století. Zásadní přelom […]

Restaurování tulejových bodáků

Restaurování tulejových bodáků

27.12.2012 | Rakouské tulejové bodáky na perkusní předovky systému Lorenz nalezneme ve sbírkách militárií velmi často. Nejběžnějším zástupcem celé modelové řady je bodák s určením pro pěchotní pušky vzorů 1854 a 1862 a na krátké pušky pro zvláštní sbory stejných vzorů. Výroba kompletů palných zbraní v době zavedení do ozbrojených složek byla řízena podle příslušných organizačních ustanovení […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha