VELKÁ VÁLKA 1914-1918 / Výročí 100 let 2014-2018

C. R. W. Nevinson: Grafiky války a míru

C. R. W. Nevinson: Grafiky války a míru

24.1.2019 | Sto let, které v loňském roce uplynuly od konce první světové války, připomnělo také Britské muzeum, a to výstavou grafik jednoho z nejvýznamnějších válečných malířů té doby – C. R. W. Nevinsona. Zároveň tak oslavilo stoleté výročí daru tohoto výtvarníka, který v roce 1918 věnoval muzeu 25 svých prací. Mnohá díla byla veřejnosti představena vůbec […]

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

17.1.2019 | „Opona padá na dlouhé frontě ve Francii a ve Flandrech. Léčivé ruce Času a Přírody a rychlá pomoc mírumilovného průmyslu uhladily již téměř jámová pole a brázdy zákopů, které v širokém pásu od Vogéz až k moři pokrývaly černými skvrnami usmívavé nivy Francie. Zříceniny jsou znovu vybudovány, rozštípané stromy znovu vysázeny. Jen hřbitovy, pomníky a pahýly věží […]

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918

26.12.2018 | Taktický průlom československé střelecké brigády u Zborova během Kerenského ofenzivy v létě 1917 měl sice mizivý dopad na průběh dalších bojových operací, leč pro další vývoj čs. vojska na Rusi znamenal osudový milník. Ohlas, jaký vyvolal tento úspěch na nejvyšších místech ruského velení, urychlil sestavování dalších čs. pluků a vytvořil předpoklady ke zrodu vyšších organizačních […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 4. díl – Výbava kuřáka.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 4. díl – Výbava kuřáka.

5.12.2018 | Ruku v ruce s poptávkou po tabáku kráčela i poptávka po kuřáckých potřebách, jejichž ztráta pro vojáky v zákopech mohla být obdobně bolestivá, jako nedostatek samotného kuřiva. To ukazuje i případ starodružiníka Jaroslava Kukly, který před Vánoci roku 1914 ztratil při nočním přesunu v týle ruské fronty svou milovanou dýmku. „Neboť věděl, že v Rusku […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 3. díl – Vítězství cigarety.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 3. díl – Vítězství cigarety.

3.12.2018 | První světová válka je všeobecně považována za okamžik definitivního vítězství cigarety nad dýmkou. Zatímco v západní Evropě není toto vítězství překvapivé a například ve Velké Británii dosahoval podíl cigaret na tabákovém trhu již před válkou 38 %, v Rakousku-Uhersku bylo toto číslo před válkou podstatně nižší.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 2. díl – Každodenní spotřeba.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 2. díl – Každodenní spotřeba.

29.11.2018 | Spotřeba tabáku v průběhu první světové války stoupala a někteří jednotlivci potřebovali k uspokojení své závislosti až stovku cigaret denně. Ačkoli takové množství není v porovnání s nedávnou dobou nijak závratné, stejně dalece převyšuje vydávané příděly rakousko-uherské armády, a náruživí kuřáci tak byli odkázáni doplňovat kuřivo i z jiných zdrojů. Prvním cílem se stali především […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 1. díl – Tabák za Rakouska.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 1. díl – Tabák za Rakouska.

26.11.2018 | Málokterý fenomén je s armádou spjat tak pevně jako tabák. Jeho příchod do Evropy je spojen již s první objevitelskou cestou Kryštofa Kolumba do Ameriky, odkud si jej někteří námořníci přivezli do Španělska. Zprvu byl považován za léčivou bylinu a od španělských námořníků jej záhy převzala aristokracie a vojáci.

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 2. část.

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 2. část.

10.11.2018 | Před sto lety, přesně 11. listopadu 1918, skončila první světová válka. Vojenský konflikt do té doby s ničím nesrovnatelný, který znamenal zásadní přelom v moderní historii lidstva a do značné míry určil další dění v celém 20. století. Přinášíme vám druhou část sumarizačního textu historika Karla Straky z Vojenského historického ústavu Praha, v němž se […]

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 1. část.

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 1. část.

8.11.2018 | Před sto lety, přesně 11. listopadu 1918, skončila první světová válka. Vojenský konflikt do té doby s ničím nesrovnatelný, který znamenal zásadní přelom v moderní historii lidstva a do značné míry určil další dění v celém 20. století. Přinášíme vám první část sumarizačního textu historika Karla Straky z Vojenského historického ústavu Praha, v němž se […]

Sté výročí vzniku Československé republiky

Sté výročí vzniku Československé republiky

24.10.2018 | V těchto dnech si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky. Československý stát se zrodil jako odraz a naplnění touhy i vůle českého národa i národně uvědomělých Slováků po samostatnosti. Sama o sobě by se ovšem pouhá vůle lidu ve vlasti mohla ukázat nedostatečnou. Vznik Československa umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na sklonku první světové války […]

Vědecká konference k válečnému roku 1918

Vědecká konference k válečnému roku 1918

18.9.2018 | Rozsáhlý projekt cyklu mezinárodních vědeckých konferencí Léta do pole okovaná 1914–1918 je ve svém závěru. V letech 2014 až 2017 se uskutečnily již čtyři konference věnované rokům 1914-1917, nyní se v úterý 18. září a ve středu 19. září konala závěrečná pátá, věnovaná válečnému roku 1918. Konferenci pořádal Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s […]

Země nikoho: Ženy-fotografky a první světová válka

Země nikoho: Ženy-fotografky a první světová válka

12.8.2018 | Neobvyklý pohled na první světovou válku připravila kurátorka Pippa Oldfield z bradfordské Impressions Gallery ve spolupráci s Arts Council England. Výstava nazvaná Země nikoho: Ženy-fotografky a první světová válka přibližuje tento válečný konflikt očima žen – tří fotografek: Olive Edis, Mairi Chisholm a Florence Farmborough. Jejich snímky kurátorka doplnila díly třech současných fotografek Alison Baskerville, […]

Vyvraždění rodiny Romanovů

Vyvraždění rodiny Romanovů

26.7.2018 | První světová válka přinesla masivní otřes světové civilizaci a její následky byly strašlivé. Znamenala záhubu milionů lidských bytostí, hospodářské zpustošení i morální kolaps. Smetla staleté monarchie a její následky dodnes ovlivňují mezinárodněpolitickou situaci ve světě. Jednu z nejkrvavějších podob nabralo zhroucení dosavadního politického uspořádání v Rusku.

Rumburští rebelové si zaslouží náš respekt!

Rumburští rebelové si zaslouží náš respekt!

19.5.2018 | „Kdyby byli vzbouřenci pronikli dále na jih – nebylo to vyloučeno – a nalezli vojenské posily a podporu ze strany civilního obyvatelstva, mohli jsme mít v této části Čech úplnou revoluci…“ (Z dopisu rakousko-uherského místodržitele v Čechách hraběte Maxmiliana Coudenhove, který 24. května 1918 zaslal do Vídně ministru vnitra.)

Výstava před Generálním štábem v Praze 6 přibližuje dění posledního roku první světové války – 1918

Výstava před Generálním štábem v Praze 6 přibližuje dění posledního roku první světové války – 1918

14.5.2018 | Před budovou Generálního štábu Armády České republiky v Praze 6 na Vítězném náměstí byla veřejnosti představena nová výstava, jejímž hlavním autorem je historik VHÚ Tomáš Kykal. Výstava byla otevřena za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR, generálporučíka Aleše Opaty.

1 2 3 14

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha