Projekt 300 - 100 let

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

4.7.2018 | Britská válečná medaile byla udělena mnoha vojákům, kteří v uniformách Velké Británie bojovali během první světové války proti Centrálním mocnostem. Mezi ně patřil i pražský rodák Bohdan Mosig.

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

3.7.2018 | Zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (4. 7. 1888 Poděbrady – 9. 5. 1915 poblíž Neuville-Saint-Vaast) patřil mezi významné osobnosti české kolonie v Paříži. Z množství českých dobrovolníků hlásících se v roce 1914 do francouzské cizinecké legie byl jediný, kterému byla přiznána důstojnická hodnost. O necelý rok později se pak stal i prvním československým důstojníkem, […]

Řády a vyznamenání generála Vojtěcha Luži

Řády a vyznamenání generála Vojtěcha Luži

2.7.2018 | Dochované řádové dekorace a vyznamenání osobností vojenského a politického života většinou budí působivý dojem, avšak jen v některých případech se stávají doslova zhmotnělým životopisem konkrétní osobnosti a jejího charakteru jako v případě generála Vojtěcha Luži.

Vývěsní štít z doplňovacího velitelství čs. legií v Itálii, 1918

Vývěsní štít z doplňovacího velitelství čs. legií v Itálii, 1918

1.7.2018 | Jedním z míst, kde se formovaly v roce 1918 jednotky československých dobrovolníků v Itálii, a o něco později čs. domobranecké prapory z bývalých zajatců, bylo i městečko ve střední Itálii, Foligno. Vývěsní štít Československého doplňovacího velitelství, které zde sídlilo, je dodnes připomínkou vzniku našich jednotek v Itálii v letech 1918–1919.

Bohemia B-5

Bohemia B-5

30.6.2018 | V sobotu 17. května 1919 tragicky havaroval při vítání prezidenta republiky T. G. Masaryka letoun Bohemia B-5. Přestože byl stroj poničen, již za šest týdnu znovu vzlétl, díky čemuž dodnes můžeme obdivovat toto první letadlo postavené v nově vzniklém Československu.

Proklamace císaře Karla I.

Proklamace císaře Karla I.

29.6.2018 | Dne 21. listopadu 1916 zemřel ve věku 86 let císař František Josef I. Novým panovníkem se stal Karel (1887–1922), nejstarší syn arcivévody Oty a vnuk mladšího bratra zesnulého mocnáře.

Stejnokroj Františka Ferdinanda d´Este, 1914

Stejnokroj Františka Ferdinanda d´Este, 1914

28.6.2018 | Poslední událostí ve vojenské kariéře Františka Ferdinanda byly manévry XV. a XVI. sboru, které probíhaly na konci června 1914 na území Bosny a Hercegoviny. Manévry s uspokojivým výsledkem skončily 27. června. Následující den v bosenské metropoli Sarajevu ukončily život následníka trůnu výstřely Gavrilo Principa.

Film „Devět kapitol ze starého dějepisu“

Film „Devět kapitol ze starého dějepisu“

27.6.2018 | Jedním z největších projektů armádního filmového studia v 60. letech 20. století byl celovečerní dokumentární film o první světové válce jako o zlomu světových dějin, který předznamenal zánik někdejších mnohonárodnostních říší a vznik nových států ve střední a východní Evropě, z nichž jedním bylo i Československo.

Vývěsní štít ČNR v Paříži

Vývěsní štít ČNR v Paříži

26.6.2018 | Československá národní rada byla během roku 1918 uznána postupně všemi státy Dohody jako oficiální představitel tvořícího se československého státu. Její sídlo v Paříži označoval vývěsní štít tvořený znaky jednotlivých zemí budoucího státu.

Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

25.6.2018 | Po ztrátě původního praporu Roty Nazdar v bitvě u Arrasu vznikl z iniciativy dobrovolníka Bohumila Mareše praporek zcela nový, inspirovaný praporem pařížského Sokola. Jeho použití již bylo spíše symbolické a nesloužil jako symbol skutečné jednotky.

František Kupka: Návrh Řádu Zlaté lípy, 1918

František Kupka: Návrh Řádu Zlaté lípy, 1918

24.6.2018 | V roce 1918 se světově proslulý český malíř, legionář a jeden ze zakladatelů Památníku odboje František Kupka (1873–1957) věnoval tvorbě návrhů státních a vojenských vyznamenání pro budoucí Československo. Vytvořil předlohu Řádu Zlaté lípy, Čs. válečného kříže 1914–1918 a Čs. revoluční medaile.

Film „Přísaha České družiny“

Film „Přísaha České družiny“

23.6.2018 | Filmový záznam přísahy České družiny a svěcení jejího praporu je nejstarším filmovým dokumentem zachycujícím vznik národních československých vojenských jednotek. Česká družina představovala zárodek armády budoucího samostatného Československa.

Řád Bílého lva – vojenská skupina, IV. třída

Řád Bílého lva – vojenská skupina, IV. třída

22.6.2018 | Řád Bílého lva, který byl jako nejvyšší státní vyznamenání Československé republiky založen v roce 1922, představoval prestižní ocenění pro osoby, které se vynikajícím způsobem zasloužily o Československou republiku.

Képi model 1884, 1914

Képi model 1884, 1914

21.6.2018 | Je všeobecně známo, že první českou dobrovolnickou jednotkou na západní frontě, byla rota v rámci francouzské cizinecké legie, pro kterou se vžilo označení rota Nazdar. Kromě samotného faktu, že šlo o jedny z prvních vojáků neexistujícího státu, je tato jednotka velice zajímavá i z pohledu stejnokrojů a výstroje.

Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

20.6.2018 | Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky Armády České republiky do zahraničních operací, je státní vlajka. Každá jednotka si vozí vlastní vlajku. Vztyčuje ji v okamžiku převzetí operačního úkolu a svěšuje při jeho předání další rotaci.

1 11 12 13 14 15 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha