Projekt 300 - 100 let

Otakar Rytíř (Richter)

Otakar Rytíř (Richter)

17.5.2018 | Otakar Rytíř byl další ze skupiny předválečných vojáků z povolání, kteří se po obsazení zbytku Československa rozhodli bojovat proti nacistickým okupantům se zbraní v ruce. Proto se v létě 1939 připojil k čs. vojenskému zahraničnímu odboji v Polsku a ve skupině Ludvíka Svobody se dostal do Sovětského svazu, kde se zúčastnil všech bojů československé jednotky […]

Antonín Rašek

Antonín Rašek

16.5.2018 | Antonín Rašek zahájil svoji vojenskou kariéru jako pěšák. V době pražského jara usiloval o změny v armádě a po dvacetiletém přerušení se do armády vrátil v době demokratických změn po listopadu 1989.

Miloslav Kašpar

Miloslav Kašpar

15.5.2018 |  „Nejsme přeci žádní veteráni, ale legionáři!“ zdůrazňoval velmi často při nejrůznějších příležitostech generál Miloslav Kašpar. Bytostně totiž nesnášel, když ho a ostatní členy obce někdo označoval jako „veterány“…

František Divoký

František Divoký

14.5.2018 | Příslušník Legionu Čechů a Slováků, velitel oddílu polního četnictva čs. jednotek ve Velké Británii.

František Bogataj

František Bogataj

13.5.2018 | “Nadporučík František Bogataj – příjemný a usměvavý důstojník. Jinak byl však velmi tichý, což bylo pravděpodobně kvůli jeho znalosti angličtiny, která byla nižší než u zbytku účastníků kursu. Byl dobrý ve všech druzích tréninku a provedl dobré seskoky padákem…” Hodnocení velitele parašutistické výcvikové základny majora C. J. Edwardse v Dunham House u Ringway z 22. listopadu 1942.

Otakar Zahálka

Otakar Zahálka

12.5.2018 | Kategorii vyššího školství reprezentovala v československé armádě Vojenská akademie (VA) v Hranicích na Moravě, která připravovala důstojníky všech zbraní. Zřízena byla 3. ledna 1920. Její absolventi byli jmenováni poručíky příslušné zbraně. Do léta 1938 jich vychovala několik tisíc. Nadřízeným orgánem VA bylo 5. oddělení (školské a výcvikové) Hlavního štábu. Do VA mohli po úspěšně složených přijímacích zkouškách […]

František Peřina

František Peřina

11.5.2018 | Pojem stíhací eso se zrodil již v dobách 1. světové války. Tento čestný titul náležel pilotovi, který sestřelil nejméně pět nepřátelských letounů. Svou stíhací elitu mělo za 2. světové války i československé letectvo. Jeho vůbec prvním stíhacím esem se stal rotmistr František Peřina. Pozoruhodnou sérii svých vítězství v leteckých bojích zahájil již v první den německého západního […]

Eduard Josef  Lobkowicz

Eduard Josef Lobkowicz

10.5.2018 | Styčný důstojník československého pěšího praporu 11 – Východního na Středním východě. Účastnil bojů čs. praporu v Západní poušti, v Levantě i v obklíčeném Tobrúku.

Jaroslav Eminger

Jaroslav Eminger

9.5.2018 | Generální inspektor vládního vojska. Po celou válku se choval jako vlastenec, ostře protestoval proti německému nařízení o zasazení vládního vojska v Itálii. I díky jeho postojům byla skutečná kolaborace ve vládním vojsku zcela ojedinělá.

Tomáš Houška

Tomáš Houška

8.5.2018 | Pro obranu Československé republiky měly v letech 1932–1939 mimořádnou hodnotu informace o potenciálních nepřátelích. Zpravodajskou službu, přesněji 2. oddělení Hlavního štábu, zajímalo všechno. Pražské ústředí i jeho podřízené složky sledovaly mírovou výstavbu cizích armád, jejich válečné plány a mobilizační potenciál. Československá agenturní síť sice nikdy nedosáhla na nejutajovanější skutečnosti nacistického Německa, ale řadu podstatných informací přesto […]

Alexander Hess

Alexander Hess

7.5.2018 | Život vynikajícího vojáka, letce a diplomata Alexandra Hesse je příběhem osobní odvahy i oddanosti službě vlasti. Úspěšně vyvázl mnoha nebezpečí, ale nakonec zemřel ve druhém exilu.

Šimon Drgáč

Šimon Drgáč

6.5.2018 | Dlouhý život armádního generála Šimona Drgáče je ukázkou vlivu složitých dějin dvacátého století na život českého vojáka. Získal zásluhy v čs. legiích, byl vězněm nacismu a pomáhal upevnění komunistické moci. Přesto byl i touto mocí uvězněn.

Karel Pezl

Karel Pezl

5.5.2018 | V době, kdy sloužil jako náčelník Generálního štábu ČSA, byla v pohybu celá společnost i ozbrojené síly; hledalo se nové evropské bezpečnostní uspořádání. Respekt si dokázal vybudovat nejen doma, ale i v zahraničí.

Antonín Bartoš

Antonín Bartoš

4.5.2018 | Záložní důstojník, vlastenec, politik, aktivní účastník a druhého i třetího odboje za záchranu demokracie.

Rudolf Medek

Rudolf Medek

3.5.2018 | Významný představitel prvního čs. vojenského odboje. Náčelník Vojenské správy Ministerstva války, člen Zvláštního sboru pro vedení Čs. vojska na Rusi. V těchto klíčových funkcích, které kladly velké nároky na jeho organizační schopnosti, se velkou měrou zasloužil o stmelení československých vojáků v Rusku ve fungující a účelný organismus, který jim umožnil přežít v chaosu ruské občanské války. Jako přednosta […]

1 11 12 13 14 15 26

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha