Projekt 300 - 100 let

Václav Knotek

Václav Knotek

23.3.2018 | Václav Knotek neváhal jako záložní důstojník opustit vlast a rodinu a odejít bojovat do zahraničí. Bez ohledu na následky se zapojil i do odboje a patří k mimořádným ukázkám hrdinství a sebeobětování v úsilí o osvobození vlasti od nesvobody. Vlast pro něj byla ideálem, kterému opakovaně podřizoval své osobní a rodinné zájmy a obětoval jí […]

Sergěj Jan Ingr

Sergěj Jan Ingr

22.3.2018 | Armádní generál Sergěj Jan Ingr se zúčastnil v zahraničí všech tří československých odbojů. Bylo mu upřeno, aby se vrátil po druhé světové válce do vlasti s poctami, které si oprávněně zasloužil.

Antonín Zeman-Barovský

Antonín Zeman-Barovský

21.3.2018 | Legionář, významný představitel čs. zahraničního odboje, zástupce velitele Čs. samostatné obrněné brigády.

Karel Martinek

Karel Martinek

20.3.2018 | Statečný obránce Czajankových kasáren v březnu 1939 a příslušník partyzánské skupiny Bílá lvice.

Josef Černota

Josef Černota

19.3.2018 | Příslušník skupiny WOLFRAM, jeden ze zakladatelů výsadkového vojska poválečné čs. branné moci.

Bedřich Albrecht

Bedřich Albrecht

18.3.2018 | Jeho jméno je nerozlučně spjato s motorizací československé armády. Jako zkušený odborník, vybavený bohatou praxí i teoretickým vzděláním, se významně podílel na zkouškách nových zbraňových systémů a spolurozhodoval o jejich zařazení do výzbroje.

František Moravec

František Moravec

17.3.2018 | Projevil osobní odvahu na válečném poli první světové války, chránil republiku před nacistickým nebezpečím, vysílal parašutisty do okupovaného protektorátu a nakonec odešel do zahraničí, aby bojoval proti komunistické totalitě.

Zdeněk Vltavský

Zdeněk Vltavský

16.3.2018 | Zdeněk Vltavský se narodil jako Zdenko Waldhütter 8. srpna 1894 v Dolním Městě u Lipnice nad Sázavou. Jeho otec byl učitelem – v době Zdenkova narození působil jako ředitel na místní dvoutřídce. Později se otec Zdenko Waldhüttera stal ředitelem školy v Ledči nad Sázavou, kam se rodinou přestěhoval i Zdenko.

Vladimír Kučka

Vladimír Kučka

15.3.2018 | Vladimír Jan Kučka se narodil 17. června 1897 ve Velkém Meziříčí v rodině strojvedoucího a amatérského fotografa Jana Kučky. Vystudoval reálné gymnázium, přihlásil se ke studiu na strojírenském odboru České vysoké školy technické v Brně, ale namísto studia byl po vypuknutí první světové války odveden do Rakousko-uherské armády. Sloužil u pěšího pluku 3, kde dosáhl […]

František Kopecký

František Kopecký

14.3.2018 | František Kopecký se narodil 11. prosince 1881 v Cerekvici nad Loučnou, nedaleko od Litomyšle. Na přelomu století odešel do Spojeného království Velké Británie a Irska, kde působil jako ilustrátor a malíř miniatur. Díky své společenské povaze se stal mezi krajany výraznou postavou. Působil mimo jiné jako jednatel pobočky českého Sokola v Londýně. Po vypuknutí první světové […]

Josef Churavý

Josef Churavý

13.3.2018 | Narodil se 27. října 1894 v Olomouci do rodiny Václava Churavého a jeho manželky Marie, rozené Fischerové. Po obecné škole absolvoval českou reálku v Praze, na níž složil 8. července 1912 maturitu. Nastoupil pak studium na České vysoké škole technické, v oboru strojního inženýrství. Dokončil čtyři semestry, potom však vypukla válka a Churavý 26. října […]

Josef Hercz

Josef Hercz

12.3.2018 |  Nebylo možné jej přehlédnout a zdaleka nešlo jen o to, že jeho 194 cm vysoká postava, z něj v letech jeho mládí učinila v roce 1941 při dnes již legendární obraně obklíčeného severoafrického přístavu Tobruk nejvyššího příslušníka Klapálkova Čs. pěšího praporu 11 – Východního. Co do výšky mu konkuroval mezi československými vojáky v Tobruku jen […]

Antonín Sochor

Antonín Sochor

11.3.2018 | Narodil se 16. června 1914 v německém Lohbergu, kde otec pracoval kvůli nedostatku práce v dolech. Po vypuknutí první světové války otec byl povolán do armády a přesunul se na italské bojiště, zatímco zbytek rodiny se přestěhoval do severočeského Duchcova. Zde prožil Sochor své dětství a získal i základní vzdělání a pokračoval na obchodní akademii […]

Josef Bartík

Josef Bartík

10.3.2018 | Nesmírně zkušený a oddaný službě vlasti byl brigádní generál Josef Bartík, zpravodajec, aktivní účastník prvního a druhého zahraničního odboje, vězněný nesmyslně po únoru 1948. Přes křivdy a zneuznání nikdy neztratil svoji úroveň.

Antonín Špaček

Antonín Špaček

9.3.2018 | Antonín Špaček odešel v roce 1940 jako záložní důstojník bojovat do zahraničí. Po únoru 1948 se stal objektem nesmyslné perzekuce. Po roce 1989 se stal představitelem veteránů.

1 11 12 13 14 15 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha