Projekt 300 - 100 let

Lehký kulomet ZB 26

Lehký kulomet ZB 26

1.12.2018 | Mezi legendárními zbraněmi, jež proslavily československý zbrojní průmysl ve světě, zastává nepochybně jedno z čelních míst lehký kulomet ZB 26, zavedený do výzbroje čs. armády, ale především vyvážený do řady států. Československá republika se také stala ze všech nástupnických států, vzniklých po rozpadu monarchie, jedinou zemí, jejíž domácí průmysl vyvinul a vyráběl vlastní konstrukce kulometů.

Kord pro vyšší úředníky (důstojníky) správní služby policie vzor 31

Kord pro vyšší úředníky (důstojníky) správní služby policie vzor 31

30.11.2018 | Vládním nařízením č. 59 z 26. března 1931 byl ve dvou provedeních zaveden kord pro úředníky prvorepublikové policie. Tvarově jsou obě verze naprosto shodné, liší se pouze povrchovou úpravou. Pro vyšší policejní úředníky a komisaře politické správy od 4. platové třídy byl určen kord, jehož všechny kovové části včetně objímek a patky pochvy byly zlaceny. […]

Samopal ZK 466

Samopal ZK 466

29.11.2018 | V průběhu prvních tří poválečných let vyvinuly konstrukční kanceláře České zbrojovky ve Strakonicích a Zbrojovky Brno nebývale rozsáhlou řadu samopalů s primárním účelem nabídnout čs. armádě moderní, technicky vyspělou zbraň. Přestože MNO nepouštělo ze zřetele žádnou z navržených konstrukcí, postupně se výběr zúžil. Zbrojovky ovšem souběžně, se souhlasem vojenské správy, také předváděly a nabízely své […]

Samopal ZB 47

Samopal ZB 47

28.11.2018 | V konstrukčních kancelářích československých zbrojovek vzniklo v poválečném období let 1945–1948 velké množství prototypů samopalů, jež dodnes představují z hlediska invence určitý fenomén, nesrovnatelný s vývojem v jiných zemích. Výchozí impulz představovaly nejen válečné zkušenosti, ale především potřeba vývoje moderní zbraně pro čs. armádu. Do soutěže se zapojily dva tradiční výrobci pěchotních zbraní: Česká zbrojovka, n. p. Strakonice a Zbrojovka […]

Speciální bomba Jana Kubiše z místa atentátu na Reinharda Heydricha, 1942

Speciální bomba Jana Kubiše z místa atentátu na Reinharda Heydricha, 1942

27.11.2018 | Dne 27. května 1942 byl v pražském předměstí Libni smrtelně zraněn třetí muž Třetí říše, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a hlavní architekt holocaustu, generál policie SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich (1904–1942). Útok uskutečnili českoslovenští parašutisté desantu ANTHROPOID.

Samopal H/47 (ČZ 246)

Samopal H/47 (ČZ 246)

26.11.2018 | Postihnout vývoj zbrojní techniky pouze s důrazem na úspěšné, perspektivní a sériově vyráběné zbraně ochuzuje celkový obraz v plné šíři; v každém oboru lze nalézt příklady realizace originálních myšlenek, dláždících cesty slepých uliček. Ani československá poválečná konstrukce samopalové techniky se jim nevyhnula. Přesto dochované prototypy dokládají vysokou míru invence našich konstruktérů.

Šavle pro důstojníky armády vzor 24

Šavle pro důstojníky armády vzor 24

25.11.2018 | Stejně jako u ostatní výzbroje byly po vzniku ČSR několik let používány trofejní poboční zbraně přivezené legionáři nebo zanechané na území republiky po rozpadu Rakousko-Uherska. S výjimkou jezdecké šavle vzor 1904 však žádná z rakousko-uherských pobočních zbraní nebyla v československé armádě zavedena jako regulérní předpisový model. Předpisem MNO D-XIII-1a z roku 1924 byla do výzbroje […]

Samopal ČZ 148

Samopal ČZ 148

24.11.2018 | Zásadní obrat v nazírání na koncepční uspořádání samopalu přinesly v poválečném Československu prototypy s označením ČZ 148 a ČZ 447 z České zbrojovky ve Strakonicích. Do konkurenčního boje proti nim postavila brněnská zbrojovka prototyp ZK 476, jehož základní koncepce vycházela ze stejné myšlenky: zkrácení stavební délky zbraně přesunutím hmoty závěru nad hlaveň a umístění zásobníku […]

Samonabíjecí puška HB (Holek-Beneš)

Samonabíjecí puška HB (Holek-Beneš)

23.11.2018 | Česká zbrojovka ve Strakonicích se do historie zbrojní výroby zapsala především výrobou samonabíjecích pistolí a letecké výzbroje. Vymezení jejího výrobního sortimentu určovaly kartelové smlouvy, uzavřené mezi Škodovými závody a Československou zbrojovkou v Brně. Přestože výroba armádních opakovaček spadala výhradně do kompetence brněnské zbrojovky, samonabíjecí pušky vyvíjely oba závody. Do sériové výroby se ve strakonické zbrojovce […]

Samonabíjecí puška ČZ vz. 35 (Automatická puška III)

Samonabíjecí puška ČZ vz. 35 (Automatická puška III)

22.11.2018 | Vývojová linie samonabíjecích pušek České zbrojovky ve Strakonicích, na jejímž počátku stála puška HB, prošla dvěma stadii pušek S (označovaných podle Strakonic, místa vzniku) a vyvrcholila konstrukcí interně v továrně označovanou jako Automatická puška III, v oficiálních dokumentech vedenou pod označením ČZ vz. 35.

Samonabíjecí puška ČZ 36

Samonabíjecí puška ČZ 36

21.11.2018 | V druhé polovině třicátých let vznikla v České zbrojovce zcela odlišná konstrukce samonabíjecí pušky, jež znamenala odklon od původní vývojové linie a představovala natolik perspektivní konstrukci, že její finální podobu s označením ČZ vz. 39 navrhl v únoru 1939 Dělostřelecký a zbrojní odbor MNO k zavedení do výzbroje.

Francouzský letecký mečík vzor 1934, úprava pro čs. piloty

Francouzský letecký mečík vzor 1934, úprava pro čs. piloty

20.11.2018 | Francouzský letecký mečík vzor 1934, úprava pro československé piloty – dobrovolníky v letech 1939–1940, byl nošen československými piloty, kteří v letech 1939–1940 sloužili u francouzských leteckých jednotek. Jedná se o standardní vzor francouzské armády, lišící se pouze přidaným československým legionářským znakem na rukojeti. Vzhledem k malému počtu čs. letců a jejich časově omezenému působení ve […]

Lehký kulomet Praga vz. 24

Lehký kulomet Praga vz. 24

19.11.2018 | Mezi legendárními zbraněmi, jež proslavily československý zbrojní průmysl ve světě, zastává nepochybně jedno z čelních míst lehký kulomet ZB 26, zavedený do výzbroje čs. armády, ale především vyvážený do řady dalších států. Československá republika se také stala ze všech nástupnických států, vzniklých po rozpadu monarchie, jedinou zemí, jejíž domácí průmysl vyvinul a vyráběl vlastní konstrukce […]

Lehké opevnění vzor 36

Lehké opevnění vzor 36

18.11.2018 | Výstavba opevnění v meziválečné Československé republice byla reakcí na bouřlivý vývoj událostí v Německu, které se po nástupu Adolfa Hitlera k moci připravovalo na válku. Vzhledem k velké délce hranic, strategicky nevýhodnému protáhlému tvaru Československé republiky a velké finanční a materiální náročnosti, nebylo možné budovat souvislé linie těžkého opevnění podél celých hranic. Z tohoto důvodu […]

Vzduchovka vz. 35

Vzduchovka vz. 35

17.11.2018 | Střelecký výcvik prováděla čs. armáda až do poloviny třicátých let 20. století na základním stupni tzv. zápalkovou střelbou s použitím standardních armádních pušek vz. 24. Značnou nevýhodu zavedeného systému přinášelo erozívní působení zápalkové slože, jež ve zvýšené míře poškozovalo vývrty hlavní. Případné zavedení malorážek neslo s sebou více problémů s pořizovacími náklady, nehledě na skutečnost, […]

1 2 3 4 5 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha