Projekt 300 - 100 let

Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

20.6.2018 | Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky Armády České republiky do zahraničních operací, je státní vlajka. Každá jednotka si vozí vlastní vlajku. Vztyčuje ji v okamžiku převzetí operačního úkolu a svěšuje při jeho předání další rotaci.

Hraniční orientační sloup Čs. republiky, 1925

Hraniční orientační sloup Čs. republiky, 1925

19.6.2018 | Nechtěným symbolem jednoho z nejtragičtějších okamžiků v historii Československé republiky, odehrávajícího se na podzim roku 1938, se staly hraniční orientační sloupy. Jejich strhávání německými vojáky a civilisty, tak jak je zachytily dobové fotografie, podtrhlo konec československé nezávislosti.

Jaroslav Riedl, T. G. Masaryk, 1929

Jaroslav Riedl, T. G. Masaryk, 1929

18.6.2018 | Významný český umělec a legionář Jaroslav Riedl (1893–1945) namaloval v roce 1929 na objednávku Vojenské akademie v Hranicích na Moravě jeden z nejproslulejších portrétů prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Stíhací letoun SPAD S.VII.C1

Stíhací letoun SPAD S.VII.C1

17.6.2018 | Mezi významné letouny, které byly k dispozici pro potřeby nově vniklé Československé republiky, patřily bezesporu i legendární stíhací stroje SPAD. Ať již starší typ S.VII, tak z něj vyvinutý výkonnější typ S.XIII. Zpočátku tvořily jádro leteckých setnin našeho vojenského letectva a později v polovině dvacátých let minulého století přispěly nemalou měrou k výcviku stíhacích pilotů.

Řád Bílého lva – řádová kolana I. třídy pro hlavy států

Řád Bílého lva – řádová kolana I. třídy pro hlavy států

16.6.2018 | Se zánikem rakousko-uherské monarchie souviselo mimo jiné také odmítnutí veškerých titulů a dekorací, které podunajskou monarchii připomínaly, Československem. Stalo se tak prostřednictvím zákona č. 61/1918 Sb. o zrušení šlechtictví a udělování řádů a titulů. Vznik Československé republiky si však zanedlouho nutně vyžádal vytvoření nových záslužných řádů a vyznamenání, plně ztotožnitelných s čerstvě zrozeným demokratickým státem.

Prapor pařížského Sokola, 1902

Prapor pařížského Sokola, 1902

15.6.2018 | V roce 1914 zavlál na francouzské půdě po více než pěti stech letech znovu prapor s českým lvem. Zatímco v roce 1346 se stejným symbolem padl v bitvě u Kresčaku český král Jan Lucemburský, rok 1914 přinášel českým krajanům pod sokolským praporem ve Francii naději na samostatný stát.

František Machník

František Machník

14.6.2018 | Místopředseda branného výboru Poslanecké sněmovny Národního shromáždění, ministr národní obrany.

Vincenc Smělík

Vincenc Smělík

13.6.2018 | Druhý nejmladší český partyzánský velitel v italských horách v letech 2. světové války oblékl uniformu protektorátního vládního vojska paradoxně z rodinných důvodů a případně se vyhnul totálnímu nasazení v bombardovaném Německu. Učinil tak ale také proto, aby se naučil něco z vojenského řemesla, které by využil ve vhodnou chvíli k boji s německými okupanty. To se mu nakonec vyplnilo daleko od domova, […]

Josef Kajzr

Josef Kajzr

12.6.2018 | Jedno z nejvyšších britských vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky, resp. rotmistry, totiž Vojenskou medaili (Military Medal), obdržely během druhé světové války téměř dvě desítky příslušníků čs. pozemních jednotek na západní frontě. Jen jeden z nich se však mohl současně chlubit i podobným americkým vyznamenáním, a sice Bronzovou hvězdou (Bronze Star Medal). Byl jím Josef Kajzr, příslušník […]

Josef Šandera

Josef Šandera

11.6.2018 | Josef Šandera se narodil 14. března 1912 v Náměšti nad Oslavou. Po maturitě v roce 1937 na reálce v Brně, absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Vyřazen byl 14. srpna 1938 v hodnosti poručíka dělostřelectva a přidělen k dělostřeleckému oddílu 83. Téhož dne byl také ustanoven důstojníkem pátračem 2. baterie. Za mobilizace byl zařazen jako velitel spojovací čety, první důstojník a […]

Otakar Husák

Otakar Husák

10.6.2018 | Nebylo mnoho těch, kteří se ocitli tak blízko dění, jež provázelo zrod samostatného Československa. Otakar Husák se díky svým schopnostem záhy zařadil mezi přímé aktéry i bezprostřední pozorovatele tehdejších osudových událostí. I po válce setrval ve službách nového státu. V dramatickém období budování Československa a jeho armády osvědčil své kvality a na exponovaných veřejných funkcích se […]

Bedřich Homola

Bedřich Homola

9.6.2018 | Řada legionářů, kteří stáli na frontách první světové války za vznikem samostatné Československé republiky, se po dvou desetiletích v již středním věku opět zapojila do boje za svobodu. Po nacistické okupaci v březnu 1938 se podíleli na budování odbojových struktur, v nichž někteří v nich zastávali klíčové funkce. Nejeden z nich zaplatil své vlastenectví životem, k nim patřil rovněž generál […]

Karel Vrdlovec

Karel Vrdlovec

8.6.2018 | Příslušník Čs. samostatné obrněné brigády, specialista na průzkumnou činnost v nepřátelských liniích, účastník třetího odboje.

Vladimír Trněný

Vladimír Trněný

7.6.2018 | Při transformaci bývalé ČSLA po listopadu 1989 se při získávání zkušeností v zahraničních misích mohl nový demokratický režim spoléhat zpočátku především na některé mladší důstojníky především s odbornostmi z oblasti vojenské medicíny, chemické ochrany či výsadkového a průzkumného směru. Patřil mezi ně i dnešní brigádní generál v.v. Ing. Vladimír Trněný.

Ferdinand Šeda

Ferdinand Šeda

6.6.2018 | Řada bývalých vojáků čs. zahraniční armády se po komunistickém převratu v únoru 1948 rozhodla k novému odchodu z vlasti s úmyslem podílet se na aktivitách svobodného světa proti východnímu bloku. Jedním z nich byl i plukovník generálního štábu Ferdinand Šeda.

1 2 3 4 5 14

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha