Projekt 300 - 100 let

Britská medaile Za obranu

Britská medaile Za obranu

20.8.2018 | Konec 2. světové války se v rámci britské faleristiky nesl ve znamení zavádění nových vyznamenání či pamětních odznaků, udělovaných za službu v ozbrojených složkách britského Commonwealthu či v některých civilních složkách, které podporovaly ozbrojené síly. Mezi tato vyznamenání, odrážející obvykle oblast a způsob nasazení dekorovaného, náleží také britská medaile Za obranu (Defence Medal 1939–1945), jež […]

Italská přilba Lippmann, 1918

Italská přilba Lippmann, 1918

19.8.2018 | Během první světové a války a krátce po jejím skončení, se stala Adrianova přilba objektem zájmu mnoha armád. Mezi největší odběratele patřilo Rusko, Belgie, Srbsko, Rumunsko a či Itálie. S ocelovou přilbou se tak setkali i českoslovenští legionáři.

Spalovací komora rakety A-4

Spalovací komora rakety A-4

18.8.2018 | I když německá raketa A-4, označovaná někdy jako Vergeltungswaffe 2 (V 2), byla strašlivou zbraní, proti které v její době nebylo obrany, znamenala zároveň první krok v dobývání vesmíru. Po 2. světové válce byly na jejím základě zkonstruovány nosiče, které umožnily do kosmu vynést lodě s měřícími aparaturami i posádkami.

Jan Štursa, Návrhy reliéfů pro Legiobanku v Praze, 1923–1924

Jan Štursa, Návrhy reliéfů pro Legiobanku v Praze, 1923–1924

17.8.2018 | V letech 1922–1923 vytvořil sochař Jan Štursa (1880–1925) čtyři reliéfy s motivy oslavujícími hrdinství legií na frontách první světové války pro průčelí pražské Legiobanky (Zborov, Na Magistrále, Vouziers, Doss´ Alto). Na vnější výzdobě budovy, vystavěné podle architektonického návrhu Josefa Gočára, se Štursa spolupodílel s dalším, neméně proslulým sochařem Ottou Gutfreundem.

Francouzská přilba M1915, 1918

Francouzská přilba M1915, 1918

16.8.2018 | Na počátku roku 1915 doporučil generál Joffre zavedení nové ocelové přilby pro pěchotu. Bojiště se přesunulo do zákopů a hlavy vojáků byly málo chráněné proti šrapnelům, střepinám a nejrůznějším úlomkům, padajícím do okopů v důsledku dělostřelecké palby.

Blůza 57 pro výsadkáře, 1958

Blůza 57 pro výsadkáře, 1958

15.8.2018 | Pro příslušníky výsadkového vojska československé armády byl v roce 1950 zaveden speciální soukenný a bavlněný stejnokroj 19. Při jeho tvorbě se vycházelo z válečných zkušeností zejména s britskými stejnokroji. Již v roce 1953 byl však zrušen a nahrazen standardním armádním stejnokrojem 21.

Cestovní pas Dalibora Kalíka, 1944

Cestovní pas Dalibora Kalíka, 1944

14.8.2018 | Jedním z vnějších znaků státní suverenity je vydávání cestovního pasu, který deklaruje právo na ochranu v zahraničí státem, který tento dokument vydal a možnost návratu do této země.

1939-1945 Star

1939-1945 Star

13.8.2018 | Dekorace 1939-1945 Star (Hvězda kampaně v letech 1939-1945) náleží mezi britská tzv. kampaňová vyznamenání ve vztahu k druhé světové válce. Zřízena byla 8. července 1943 a udělovala se za operační činnost vykonanou mezi 3. zářím 1939 a 2. zářím 1945.

Avia CS-199

Avia CS-199

12.8.2018 | Avia CS-199 byla dvojmístnou variantou řadového stíhacího letounu S-199, kterým byly naše letecké pluky vyzbrojené na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století.

Blůza četaře, 1945

Blůza četaře, 1945

11.8.2018 |   Československá armáda se v prvních poválečných měsících potýkala s nedostatkem vhodných stejnokrojů pro vybavení velkého množství branců z ročníků, které kvůli válce nemohly nastoupit k vykonání branné povinnosti. Než došlo k zavedení a dodání stejnokroje vz. 45, který vycházel z předválečného modelu vz. 30, bylo nutné použít částečně stejnokroje spojeneckých armád (zejména britské battledressy) […]

Vojenská legitimace npor. Otakara Jaroše

Vojenská legitimace npor. Otakara Jaroše

10.8.2018 | Dne 8. března 1943 došlo u vesnice Sokolovo k prvnímu bojovému vystoupení československé vojenské jednotky v SSSR proti nacistickému Německu. V průběhu boje padl velitel 1. roty npor. Otakar Jaroš, který se svou rotou hájil samotné Sokolovo. Za svou statečnost byl jako první cizinec ve druhé světové válce vyznamenán nejvyšším sovětským vyznamenáním – titulem Hrdina […]

Náčrtek Sokolova zhotovený ppor. Antonínem Sochorem

Náčrtek Sokolova zhotovený ppor. Antonínem Sochorem

9.8.2018 | Bitva u Sokolova byla prvním bojovým vystoupením československé vojenské jednotky v SSSR. Odehrála se 8.–9. března 1943 a cílem Čechoslováků bylo ubránit přechod přes řeku Mža, což se jim i přes ztrátu vysunuté obrany ve vesnici Sokolovo podařilo. Náčrtek Sokolova byl zhotovený velitelem čety samopalníků 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR ppor. Antonínem Sochorem.

Náborový plakát pro slovenské vojáky zajaté ve válce proti SSSR

Náborový plakát pro slovenské vojáky zajaté ve válce proti SSSR

8.8.2018 | Od konce roku 1942 začala prudce klesat spolehlivost slovenských vojáků bojujících po boku Německa proti SSSR. Důvodem bylo bojové vyčerpání, celková změna strategické situace a nesouhlas s německou okupační politikou vůči slovanskému obyvatelstvu. Ti z nich, kteří dobrovolně přeběhli nebo padli do sovětského zajetí, se pak stali cennou posilou pro formující se československou armádu v […]

Avia S-92

Avia S-92

7.8.2018 | Německý Messerschmitt Me 262 Schwalbe se stal za 2. světové války prvním bojově nasazený proudovým letounem. V poválečném Československu létalo několik „Švalbin“ i v našem letectvu pod označením S-92. Dva z těchto vzácných strojů jsou dodnes ozdobou sbírky VHÚ.

Britský Záslužný letecký kříž

Britský Záslužný letecký kříž

6.8.2018 | Britský Záslužný letecký kříž (D.F.C. – Distinguished Flying Cross) je dnes již takřka legendární vojenské vyznamenání, udělované ve Velké Británii pilotům Královského letectva (Royal Air Force) a původně též zemí Commonwealthu.

1 2 3 4 5 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha