Projekt 300 - 100 let

Těžký kulomet Schwarzlose M. 7/12

Těžký kulomet Schwarzlose M. 7/12

16.11.2018 | Ukončení války provázené rozpadem rakousko-uherské monarchie postavilo vznikající nástupnické státy před řadu problémů, jež musely v rámci zabezpečení státní integrity řešit. Řadu legislativních kroků provázela také nutnost vybudování a organizace samostatné armády včetně její výzbroje. Výchozí situace ohledně vyzbrojování formovaných armádních složek nebyla nikterak příznivá, jelikož na našem území zbrojní průmysl, umožňující výrobu pěchotních zbraní, […]

Kordík vzor 39 pro důstojníky a vojenské úředníky Vládního vojska

Kordík vzor 39 pro důstojníky a vojenské úředníky Vládního vojska

15.11.2018 | Po okupaci českých zemí nacistickým Německem v březnu 1939 byly zbytky československé armády v nově vzniklém protektorátu odzbrojeny a rozpuštěny. Nařízením protektorátní vlády č. 216/39 Sb. z 25. července 1939 bylo vytvořeno Vládní vojsko, čímž mělo být vytvořeno zdání určité suverénnosti protektorátu a současně zabráněno hromadnému zapojení propuštěných vojáků do protinacistického odboje.

Sportovní pistole Rapid

Sportovní pistole Rapid

14.11.2018 | Přestože československá zbrojní konstrukce dosáhla v řadě odvětví výrazných úspěchů, štěstí neměla na poli sportovních samonabíjecích pistolí. Nikoliv snad proto, že by na rýsovacích prknech a vývojových dílnách nevznikaly životaschopné prototypy, spíše z toho důvodu, že k jejich sériové výrobě chyběly v daném čase kapacity, vytížené jinými výrobními programy. Významnou roli ovšem sehrála v řadě […]

Signální pistole vzor 30

Signální pistole vzor 30

13.11.2018 | Potřebu pěchotních signálních pistolí v čs. armádě po celá dvacátá léta částečně vykrývaly převážně pistole rakouského a německého původu. Do budoucna však bylo jasné, že jejich stavy v armádě je nutné zajistit z vlastních zdrojů, tedy výrobou na domácí půdě. Vzhledem k povaze výrobního sortimentu České zbrojovky, vymezeného mj. kartelovou smlouvou mezi zbrojními závody, bylo […]

Signální pistole vzor 28

Signální pistole vzor 28

12.11.2018 | Práce na letecké výzbroji se stala doménou a nedílnou součástí sortimentu České zbrojovky ve Strakonicích. Signální pistole pro letectvo tvořily v celkovém rozsahu prací pouze okrajovou záležitost, navíc s malým množstvím vyrobených kusů. Přesto k produkci strakonické zbrojovky a čs. výzbroje neodmyslitelně patří.

Signální pistole vz. 44/81

Signální pistole vz. 44/81

11.11.2018 | V poválečném období zcela pragmaticky zavedla čs. armáda do výzbroje sovětskou signální pistoli vz. 44 konstruktéra G. S. Špagina (SPŠ 44), k jejíž licenční výrobě získala dokumentaci v roce 1951. V průběhu let používání postupně docházelo k jejich opotřebování, takže v polovině šedesátých let Výzkumný a vývojový ústav Závodů všeobecného strojírenství (VVÚ-ZVS) v Brně provedl […]

Signální pistole vz. 44/67

Signální pistole vz. 44/67

10.11.2018 | V poválečném období zcela pragmaticky zavedla čs. armáda do výzbroje sovětskou signální pistoli vz. 44 konstruktéra G. S. Špagina (SPŠ 44), k jejíž licenční výrobě získala dokumentaci v roce 1951. Vyráběla ji v letech 1952–1958 Zbrojovka Brno, n. p. v Brně a její technologická úroveň zpracování sice odpovídala požadavkům masové výroby, avšak bez důrazu na […]

30mm kanon Gerät 303 Br, 1944

30mm kanon Gerät 303 Br, 1944

9.11.2018 | Československo vždy patřilo ke státům, které vyráběly a exportovaly značné počty zbraní a munice, z nichž se nejedna stala legendou. O kvalitě a nadčasovosti pak svědčí fakt, že se tyto zbraně nacházely ve výzbroji armád po desetiletí.

Samopal ZK 471

Samopal ZK 471

8.11.2018 | V průběhu prvních tří poválečných let vznikla v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách zbrojovek velmi rozsáhlá paleta samopalů, ve své době nesrovnatelná s konstrukční potencí v jiných státech. Ne všechny konstrukce měly takový potenciál, jenž by je za příznivých okolností dostal do stádia sériové výroby, některé svojí originalitou znamenaly zcela jasný úkrok stranou, avšak mnohdy […]

Samopal ZK 383

Samopal ZK 383

7.11.2018 | Předválečný vývoj samopalů v Československu bývá především a takřka výhradně spojován s konstrukční kanceláří České zbrojovky, jejíž konstrukci pod označením „kulometná pistole vz. 38“ zavedlo v září 1938 do výzbroje. Vývojem tohoto typu zbraně se však, podle kusých informací, zabývala od roku 1935 také Československá zbrojovka v Brně. Víme však, že nejstarší prototypy konstruktéra Josefa […]

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

6.11.2018 | Nový československý stát si ponechal systém ochrany státních hranic zavedený již v habsburské monarchii. V únoru 1919 došlo k vyhlášení samostatného československého celního území, na jehož základě bylo nutné zajistit státní hranice nejen z bezpečnostního, ale i celního hlediska. Začaly vznikat první celní úřady a od poloviny roku 1919 byl zahájen provoz celnic na československo-rakouské […]

Bodák pro samopal (útočnou pušku) vzor 58

Bodák pro samopal (útočnou pušku) vzor 58

5.11.2018 | Československá lidová armáda byla jedinou v rámci Varšavské smlouvy, která nebyla u pěchotních zbraní nucena ve větším měřítku zavádět licenční výrobky sovětské provenience. Bylo to dáno vysokou úrovní zbrojního průmyslu v poválečném Československu a erudicí jeho vývojových pracovníků. Zatímco ostatní spřátelené armády přijaly ve druhé polovině 20. století jako zbraň jednotlivce samopal (v dnešní terminologii […]

Samopal (útočná puška) vz. 58 P

Samopal (útočná puška) vz. 58 P

4.11.2018 | Vysoká úroveň zbrojního průmyslu v poválečném Československu umožnila vlastní vývoj pěchotních zbraní, aniž by musela čs. armáda zavádět ve větším měřítku licenční výrobky sovětské provenience. Měnící se požadavky na charakter výzbroje jednotlivce přinesly do výzbroje poměrně pestrou paletu zbraní v porovnání s výzbrojí ostatních armád socialistických zemí. Do sériové výroby se během krátkého období několika […]

Samopal vz. 38

Samopal vz. 38

3.11.2018 | Ačkoliv se samopaly objevily na bojištích první světové války, po jejím ukončení nebyla tomuto typu střelecké zbraně věnována zvýšená pozornost, alespoň v armádních kruzích neležela otázka vhodného typu samopalu na stole. Ve výzbroji německého Reichswehru a policie sice figurovaly samopaly Bergmann MP 18,I a jejich zdokonalené verze MP 28, II, finská armáda zavedla v roce […]

Pokusný samopal H/p

Pokusný samopal H/p

2.11.2018 | Zkušenosti druhé světové války potvrdily taktické výhody samopalu a ke slovu se při jeho výrobě dostaly u předválečných konstrukcí spíše okrajově využívané levné výrobní technologie (lisování, tažení za studena, ražení, svařování), umožňující výrobu samopalů v masovém měřítku. Čs. poválečné konstrukce sice využívaly ve velké míře levných výrobních technologií, avšak zpočátku vycházely ze základního koncepčního uspořádání […]

1 2 3 4 5 6 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha