Projekt 300 - 100 let

Americká blůza československého parašutisty, 1945

Americká blůza československého parašutisty, 1945

24.7.2018 | Výsadky do Protektorátu Čechy a Morava prováděné ve spolupráci s britskou organizací SOE jsou již ve všeobecném povědomí. Poměrně málo známou skutečností je, že skupina čs. vojáků byla vycvičena i americkou organizací pro zvláštní úkoly – O.S.S. (Office of Strategic Services). Z plánovaných operací na české území byla uskutečněna pouze jedna, výsadek Cottage.

Lotyšský Řád medvědobijce – II. třída

Lotyšský Řád medvědobijce – II. třída

23.7.2018 | Konec první světové války spolu s porážkou Centrálních mocností vyústil v některých částech Evropy ve výrazné národní snahy na sebeurčení, které s ohledem na okolnosti nabraly v určitých případech podobu ozbrojeného konfliktu, jakým byla i lotyšská osvobozenecká válka. Během ní se zrodil lotyšský vojenský Řád medvědobijce, jímž byli dekorováni i někteří českoslovenští důstojníci jako například […]

Emil Filla – Michel im Sumpf

Emil Filla – Michel im Sumpf

22.7.2018 | Za svého pobytu v Holandsku v roce 1915 navázal český malíř a grafik Emil Filla (1882–1953) styky s československým zahraničním odbojem a vstoupil do tajné organizace zvané Maffie. V letech 1917–1918 vytvořil soubor dvaceti sedmi karikatur, vydávaných v holandském satirickém týdeníku Michel im Sumpf.

Film „Korunovační klenoty Království českého“

Film „Korunovační klenoty Království českého“

21.7.2018 | České korunovační klenoty patří mezi naše nejvýznamnější památky a jsou důležitým symbolem české státnosti. V pohnutých měsících roku 1968 po srpnové okupaci Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy o nich natočilo armádní Studio ČAF krátký dokumentární film.

Nositelská kopie ruských vyznamenání za statečnost Karla Vašátka

Nositelská kopie ruských vyznamenání za statečnost Karla Vašátka

20.7.2018 | Osobnost Karla Vašátka je v kontextu Československých legií v Rusku takřka legendární, a tudíž příliš nepřekvapí skutečnost, že byl Karel Vašátko nositelem celého setu ruských vyznamenání.

Kronika 1. úkolového uskupení PCHT, Irák

Kronika 1. úkolového uskupení PCHT, Irák

19.7.2018 | Jedinečným pramenem pro poznání činnosti našich vojáků v zahraničních operacích jsou kroniky jednotlivých uskupení. Mimo velkou škálu kronik z misí v Afghánistánu najdeme ve sbírce VHÚ Praha také kroniky od našich vojáků působících v Iráku. Jedna z nejzajímavějších je kronika 1. úkolového uskupení Polního chirurgického týmu (PCHT).

Washingtonská deklarace

Washingtonská deklarace

18.7.2018 | Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou (v originále Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government), známé spíše pod názvem Washingtonská deklarace, představuje základní dokument československého zahraničního odboje.

Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

17.7.2018 | Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky AČR do zahraničních operací, je státní vlajka.  Vedle ní se na místech působení příslušníků AČR objevuje i vlajka se symbolem daného úkolového uskupení, v rámci něhož vojáci sloužili. V tomto případě se jedná o vlajku 9. provinčního rekonstrukčního týmu (PRT).

Blůza generála Stanislava Čečka

Blůza generála Stanislava Čečka

16.7.2018 | Stanislav Čeček (1886–1930) se do vlasti se vrátil jako generálmajor ruských legií mezi posledními v roce 1920. V nové československé armádě působil na Generálním inspektorátu a jako zástupce náčelníka hlavního štábu.

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

15.7.2018 | Příslušníci AČR působící v zahraničních misích nosí na stejnokrojích rukávové označení odkazující na plnění daného úkolu. Na většině z nich najdeme také odkaz na vojenské tradice a Českou republiku. Příslušníci Leteckého poradního týmu (LPT) v Iráku mají na svých rukávových označeních odkaz na proudové letadlo české produkce L-159 ALCA.

Ručně malované karty s motivem ze starých českých pověstí

Ručně malované karty s motivem ze starých českých pověstí

14.7.2018 | České národní povědomí se ve svém výkladu předhistorického období tradičně opírá o pověsti zachycené v českých středověkých kronikách. V průběhu 19. století se tyto pověsti staly bohatým inspiračním zdrojem nejen pro umělce, ale i pro celou společnost, která v nich hledala mýtické počátky české státnosti.

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

13.7.2018 | Českoslovenští legionáři, kteří v průběhu první světové války padli do zajetí, se jako předváleční rakousko-uherští občané nemohli spoléhat na status válečných zajatců. Naopak v případě prozrazení jejich totožnosti byli souzeni jako vlastizrádci. Trest za tento zločin byl v době války jediný – poprava.

Řád Bílého lva generála Andrea Grazianiho, I. třída, vojenská skupina

Řád Bílého lva generála Andrea Grazianiho, I. třída, vojenská skupina

12.7.2018 | Změna zákona o zrušení šlechtictví a udělování řádů a titulů otevřela v roce 1920 cestu k vytvoření nového řádu, který měl být udělován cizím státním příslušníkům za zásluhy o československý stát. Definitivně se tak stalo 7. prosince 1922, kdy byl zákonem č. 362/1922 Sb. zřízen Řád Bílého lva a jeho stanovy.

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

11.7.2018 | Reprezentativní portrét jedné z nejvýznamnějších osobností protektorátního odboje vytvořil český malíř Rudolf Brachtl. Olejomalba zobrazuje Aloise Eliáše (1890–1942) ve stejnokroji divizního generála, v období těsně před jeho nástupem do nejvyšších politických funkcí ve státě.

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

10.7.2018 | Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří náleží do skupiny exkluzivních a vysoce prestižních rytířských řádů Spojeného království. Vznikl během 19. století spolu s Řádem Indické říše a Řádem hvězdy Indie jako další forma vysokého záslužného ocenění. Dekorován jím byl také Tomáš Garrigue Masaryk.

1 3 4 5 6 7 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha