Projekt 300 - 100 let

Samopal ČZ 447

Samopal ČZ 447

1.11.2018 | Zásadní obrat v nazírání na koncepční uspořádání samopalu přinesly v poválečném Československu prototypy s označením ČZ 148 a ČZ 447 z České zbrojovky ve Strakonicích. Do konkurenčního boje proti nim postavila brněnská zbrojovka prototyp ZK 476, jehož základní koncepce vycházela ze stejné myšlenky: zkrácení stavební délky zbraně přesunutím hmoty závěru nad hlaveň a umístění zásobníku […]

Tesák Vojenských lesních podniků

Tesák Vojenských lesních podniků

31.10.2018 | Na sklonku dvacátých let minulého století byly na území první Československé republiky slučováním bývalých velkostatků zřizovány vojenské dělostřelecké střelnice. Pro jejich správu byl zřízen státní obchodní podnik Vojenské lesní podniky (VLP).

Samopal ČZ 247

Samopal ČZ 247

30.10.2018 | České zbrojovce ve Strakonicích sice připadlo prvenství zavedeného samopalu vz. 38 do výzbroje čs. armády, avšak na sériově vyráběnou konstrukci si musela ještě deset let počkat. Jejím prvním sériově vyráběným samopalem ale nebyla paradoxně zbraň pro naše vojáky, nýbrž určená na export. Ještě pod označením ČZ 47/II jej sice vojenská správa zkoušela, avšak upřednostnila jiné, […]

Speciální sabotážní nálož „briketa“, 1942

Speciální sabotážní nálož „briketa“, 1942

29.10.2018 | „Dnešní stav lze chápat jen jako rozložení morálky a příští dny ukáží, čeho jsme schopni. Perzekuce zastrašila většinu a jelikož jsme to neuměli ,en gros’, musíme se pro přítomnost spokojit s detailem…“ škpt. Václav Morávek, podzim 1940.

7,62mm samopal 26

7,62mm samopal 26

28.10.2018 | Peripetie čs. zbrojního průmyslu v poválečném období významně ovlivnila studená válka, jejímž nedílným důsledkem byla orientace na sovětskou vojenskou doktrínu se všemi myslitelnými dopady na organizaci armády. Na rozdíl od řady satelitů Sovětského svazu existoval v Československu vyspělý zbrojní průmysl, což umožnilo navzdory politickým tlakům obhájit vlastní konstrukční vývoj pěchotních zbraní. Výzbrojní unifikaci přesto čs. […]

Kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

Kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

27.10.2018 | S myšlenkou na zavedení poboční zbraně pro důstojníky a rotmistry československého letectva přišel v roce 1925 gen. Stanislav Čeček, který v té době vedle své funkce přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky vykonával i funkci přednosty III. odboru (leteckého) Ministerstva národní obrany.

9mm samopal 25

9mm samopal 25

26.10.2018 | Stejně jako na prahu dvacátých let musela po skončení druhé světové války vojenská správa řešit problém pěchotní výzbroje. Na rozdíl od doby výzbrojních počátků zde existoval vyspělý zbrojní průmysl, byť hospodářská základna státu byla značně zdecimována, stejně jako v ostatních zemích Evropy. Silný konstruktérský potenciál Zbrojovky Brno a České zbrojovky ve Strakonicích dával dobré předpoklady […]

Revolver ZKR 590 Grand

Revolver ZKR 590 Grand

25.10.2018 | Štěstí v podobě sériové výroby potkalo během socialistické éry v Československu pouze jediný dvoučinný revolver – konstrukci s modelovým označením ZKR 590 Grand. Na rozdíl od většiny tehdejších revolverů, vyráběných renomovanými západními zbrojovkami, přinášel řadu nových konstrukčních prvků, jež na jedné straně představovaly vývojový posun, negativem byla vyšší výrobní náročnost. Během krátkých šesti let jej […]

Revolver ZKR 567 Major

Revolver ZKR 567 Major

24.10.2018 | Přestože československá konstrukční škola dokázala ve světě získat renomé také na poli konstrukce sportovních revolverů, tedy v oblasti, kde tradičně zaujímaly výsadní postavení zbraně výrobců s dlouhou tradicí, do sériové výroby se dostaly pouze dva československé revolvery. V jejich pozadí zůstala třetí konstrukce, jejímž autorem byl Augustin Nečas (1918–1989), jenž se podílel na vývoji terčového […]

Sportovní revolver ZKR 551

Sportovní revolver ZKR 551

23.10.2018 | Výroba revolverů neměla na našem území tradici snad především proto, že tento typ zbraně nepředstavoval z hlediska odbytu perspektivní výrobek. Teprve poválečné požadavky sportovních střelců se staly impulzem k vývoji přesného, jednočinného revolveru, s nímž bylo možné střílet disciplíny VP (velkorážová pistole).

Armádní nůž OV-7

Armádní nůž OV-7

22.10.2018 | V armádě první československé republiky nebyl nůž oficiálně zaveden. Přejímány a používány byly italské útočné nože vzor 1916 nebo nože bývalé rakousko-uherské monarchie vzor 1917. Stejně tomu bylo i po druhé světové válce, kdy až do konce čtyřicátých let byly neoficiálně používány kořistní nože německé armády.

Samonabíjecí puška ZK 420-S

Samonabíjecí puška ZK 420-S

21.10.2018 | Vývoj samonabíjecích pušek zařízených na standardní puškový náboj vyvrcholil v poválečném Československu konstrukcí pušky ZK 420, nabízené a předváděné brněnskou zbrojovkou během druhé poloviny čtyřicátých let ve více než patnácti státech světa. Přestože se nikdy do sériové výroby nedostala, variabilita dochovaných vzorků pušek v různých rážích dokládá, jak velké úsilí konstruktéři prosazení zbraně věnovali.

10cm lehká houfnice Škoda vzor 39 „H3“

10cm lehká houfnice Škoda vzor 39 „H3“

20.10.2018 | Po roce 1935 začaly být v československé armádě kladeny nové požadavky na divizní dělostřelecký materiál. Dělostřelci požadovali, aby divizní děla byla lehčí a pohyblivější a zároveň byla schopna boje s rychlými obrněnými cíli.

Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

19.10.2018 |   Českoslovenští vrcholoví sportovní střelci, střílející disciplíny olympijské rychlopalby, dosahovali úspěchů výhradně s pistolemi zahraniční provenience, ačkoliv na rýsovacích prknech našich konstruktérů vznikla řada zajímavých a perspektivních konstrukcí. Některé z nich se dostaly do stádia precizně vyrobených vzorků s kompletně připravenou dokumentací, avšak cestu k sériové výrobě jim v řadě případů zahradila nevyjasněnost výrobních programů […]

Prototyp pistole ZKP 524

Prototyp pistole ZKP 524

18.10.2018 | Případ, kdy tentýž výnos, jímž došlo k zavedení zbraně do výzbroje, zároveň nařizoval vývoj nové konstrukce, je v celosvětovém měřítku ojedinělý. V historii čs. zbrojní výroby taková situace nastala v souvislosti s pistolí vz. 52.

1 3 4 5 6 7 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha