Projekt 300 - 100 let

Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

19.10.2018 |   Českoslovenští vrcholoví sportovní střelci, střílející disciplíny olympijské rychlopalby, dosahovali úspěchů výhradně s pistolemi zahraniční provenience, ačkoliv na rýsovacích prknech našich konstruktérů vznikla řada zajímavých a perspektivních konstrukcí. Některé z nich se dostaly do stádia precizně vyrobených vzorků s kompletně připravenou dokumentací, avšak cestu k sériové výrobě jim v řadě případů zahradila nevyjasněnost výrobních programů […]

Prototyp pistole ZKP 524

Prototyp pistole ZKP 524

18.10.2018 | Případ, kdy tentýž výnos, jímž došlo k zavedení zbraně do výzbroje, zároveň nařizoval vývoj nové konstrukce, je v celosvětovém měřítku ojedinělý. V historii čs. zbrojní výroby taková situace nastala v souvislosti s pistolí vz. 52.

Armádní pistole vz. 82

Armádní pistole vz. 82

17.10.2018 | Nahrazení morálně a technicky zastaralé pistole vz. 52 jinou, modernější zbraní, nejlépe v ráži 9 mm Makarov, zavedené ve většině armád států Varšavské smlouvy, nepatřilo mezi prioritní úkoly čs. zbrojní konstrukce po celé dvě dekády po ukončení její výroby. Zavedená armádní pistole nebyla nejšťastnějším řešením, a bylo jen otázkou času, kdy nazraje situace k řešení modernější a […]

Kordík pro generály armády vzor 1952

Kordík pro generály armády vzor 1952

16.10.2018 | Kordík pro generály československé armády byl zaveden na základě rozkazu armádního generála Alexeje Čepičky MNO č. j. 04681-NM-52 z 25. května 1952. Byl předáván při jmenování do hodnosti generála a i po ukončení aktivní služby zůstával v jeho osobním vlastnictví. Jeho odebrání bylo možné pouze v případě odnětí hodnosti nebo jejího snížení na plukovníka a […]

7,62mm pistole vz. 52

7,62mm pistole vz. 52

15.10.2018 | Po skončení druhé světové války muselo MNO řešit obdobné výzbrojní problémy jako v počátcích existence republiky s tím rozdílem, že zde existoval rozvinutý zbrojní průmysl, byť násilně orientovaný na válečnou výrobu pod taktovkou německé vojenské správy. Pestré množství zbraní zahraniční provenience, ale také domácího původu, tvořilo poválečnou výzbroj nově formované čs. armády. Armádní pistole sice […]

Armádní pistole vz. 24

Armádní pistole vz. 24

14.10.2018 | Stejně jako armádní puška vz. 24 a lehký kulomet ZB 26 patří neodmyslitelně k pěchotní výzbroji čs. vojáka v meziválečném období, tak o pistoli vz. 24 z České zbrojovky ve Strakonicích lze říci totéž. Ačkoliv výzbrojní jednotnost zůstala až do zániku republiky v důsledku hospodářské krize nedosaženou metou, udělala vojenská správa pro její realizaci v […]

Pistole Praga

Pistole Praga

13.10.2018 | Vybudování základů čs. zbrojního průmyslu představovalo jeden z nelehkých úkolů, na nichž musela mladá republika postupně pracovat. Získávání dostatečného množství pěchotních zbraní ze zahraničí se záhy ukázalo jako iluzorní. Zbrojovky sousedních poražených států mohly nabídnout spíše starší, válkou opotřebený materiál, navíc ne vždy v dostatečném množství. Domácí zdroje, jež by mohly zajistit výrobu pěchotních zbraní, […]

Pistole ČZ vzor 70

Pistole ČZ vzor 70

12.10.2018 | Přesuny výrobních programů z oboru loveckých a sportovních zbraní probíhající v letech 1958–1964 přinesly v konečném důsledku někdejšímu pobočnému závodu v Uherském Brodě dominantní postavení, zejména na poli výroby samonabíjecích pistolí. Ačkoliv segment vyráběných typů tvořily výhradně modely převzaté z jiných výrobních závodů, nic to neměnilo na skutečnosti, že se jednalo, zejména v případě pistolí […]

Kord pro příslušníky Národní gardy

Kord pro příslušníky Národní gardy

11.10.2018 | Krátce po vzniku Československé republiky v roce 1918 začaly vznikat různé ozbrojené sbory jako Pražská národní milice, Svaz ozbrojených sborů, Ozbrojená jednota a další. V polovině dvacátých let začalo mít na těchto ozbrojených sborech zájem Ministerstvo národní obrany a byl ustaven Svaz ozbrojených jednot, které dostaly pro potřeby výcviku zbraně vyřazené z armády. Zájem MNO […]

Pistole vzor 50

Pistole vzor 50

10.10.2018 | Československá konstrukční škola došla ve světě velkého uznání, vztahovalo se to však především na vojenské zbraně. Invence našich konstruktérů, promítnutá do pistolové techniky sice představovala nezanedbatelnou položku, úspěšnost konstrukcí, prověřovaná časem, bývá zpravidla vyhodnocována s odstupem let. Přestože poválečná pistole vz. 50 z České zbrojovky ve Strakonicích představovala ve své době moderní konstrukci, v průběhu […]

Pistole ČZ vzor 45

Pistole ČZ vzor 45

9.10.2018 | Osvědčenou kapesní pistoli ČZ vz. 36 v ráži 6,35 mm Browning vyráběla Česká zbrojovka, nikoliv nepřetržitě, v letech 1936–1946 a po válce se dočkala modernizace, jež se týkala především technologie výroby jednotlivých součástí, ale také zlepšení některých vlastností. Původní systém DAO konstruktéra Františka Myšky zvyšoval pohotovost a bezpečnost zbraně, což ji upřednostňovalo před ostatními pistolemi […]

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

8.10.2018 | 10cm lehká polní houfnice vzor 14/19 patří k nejznámějším dělostřeleckým konstrukcím vzniklým v českých zemích.

Pistole ČZ vzor 38

Pistole ČZ vzor 38

7.10.2018 | Zavedené armádní pistole vz. 22 a 24 nepředstavovaly nadčasové řešení nehledě na skutečnost, že poznatky z exploatace ukázaly řadu jejich slabin. Z útvarů zaznívaly výtky, týkající se jejich citlivosti na údržbu a malé pohotovosti k boji. Vývoj na poli pistolové techniky také neustrnul, ke slovu se dostávaly konstrukce s novými typy spoušťových mechanismů, jež zvyšovaly […]

Pistole ČZ vzor 36

Pistole ČZ vzor 36

6.10.2018 | Kapesní pistole v ráži 6,35 mm Browning, určené především k osobní ochraně, vyráběla v první polovině minulého století většina zbrojovek, orientovaná na výrobu civilních zbraní. Společným znakem všech konstrukcí kromě náboje byl jednočinný spoušťový mechanismus, jenž neumožňoval nosit pistoli s nábojem v komoře, aniž by měla napnutý bicí mechanismus. Přestože Československo nepatřilo v té době […]

Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelce vzor 1877

Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelce vzor 1877

5.10.2018 | Stejně jako u ostatní výzbroje byly po vzniku ČSR několik let používány trofejní poboční zbraně přivezené legionáři nebo zanechané na území republiky po rozpadu Rakousko-Uherska. S výjimkou jezdecké šavle vzor 1904 však žádná z rakousko-uherských pobočních zbraní nebyla v československé armádě zavedena jako regulérní předpisový model.

1 3 4 5 6 7 29

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha