Projekt 300 - 100 let

Šimon Drgáč

Šimon Drgáč

6.5.2018 | Dlouhý život armádního generála Šimona Drgáče je ukázkou vlivu složitých dějin dvacátého století na život českého vojáka. Získal zásluhy v čs. legiích, byl vězněm nacismu a pomáhal upevnění komunistické moci. Přesto byl i touto mocí uvězněn.

Karel Pezl

Karel Pezl

5.5.2018 | V době, kdy sloužil jako náčelník Generálního štábu ČSA, byla v pohybu celá společnost i ozbrojené síly; hledalo se nové evropské bezpečnostní uspořádání. Respekt si dokázal vybudovat nejen doma, ale i v zahraničí.

Antonín Bartoš

Antonín Bartoš

4.5.2018 | Záložní důstojník, vlastenec, politik, aktivní účastník a druhého i třetího odboje za záchranu demokracie.

Rudolf Medek

Rudolf Medek

3.5.2018 | Významný představitel prvního čs. vojenského odboje. Náčelník Vojenské správy Ministerstva války, člen Zvláštního sboru pro vedení Čs. vojska na Rusi. V těchto klíčových funkcích, které kladly velké nároky na jeho organizační schopnosti, se velkou měrou zasloužil o stmelení československých vojáků v Rusku ve fungující a účelný organismus, který jim umožnil přežít v chaosu ruské občanské války. Jako přednosta […]

Bernard Šik

Bernard Šik

2.5.2018 | Řada československých vojáků získala v letech 2. světové války nejvyšší spojenecké řády a vyznamenání. Jedním z nich byl i Bernard Šik – jeden z pouhých osmi příslušníků čs. zahraniční armády, kteří za statečnost prokázanou v boji obdrželi britský Vojenský kříž (Military Cross).

Václav Vlček

Václav Vlček

1.5.2018 | Jednou z pozoruhodných osobností mezi prvními generacemi českých letců byl i Václav Vlček. Když přežil 2. světovou válku jako odbojář a velitel jednotky pražských barikádníků, zranění oka mu nedovolilo vrátit se mezi piloty. Pro letce jistě zdrcující rána, ale to ještě nemohl tušit, že jej ještě tvrdší zkoušky teprve čekají…

Gustav Krautstengl-Krátký

Gustav Krautstengl-Krátký

30.4.2018 | V odborné i populární literatuře je často připomínána účast československých tankistů na krvavých bojích v oblasti východní fronty. Jejich tankový prapor poprvé zasáhl do ohně bitvy při finálním útoku na Kijev a přispěl k jeho osvobození od nacistických jednotek, účastnil se pak dalších operací včetně osvobození Bílé Cerkve. Roku 1944 došlo k reorganizování jednotek a v době bojů o Duklu […]

František Petřík

František Petřík

29.4.2018 | Jako československý důstojník zažil potupu mnichovského diktátu i nacistické okupace, kdy byl úředním rozhodnutím včleněn do protektorátního vládního vojska. Právě toto rozhodnutí mu však umožnilo, aby se později mohl v severní Itálii stát v po dobu více než sedmi měsíců velitelem velice úspěšného českého partyzánského oddílu…

Bohumír Lomský (Lenc)

Bohumír Lomský (Lenc)

28.4.2018 | Bohumír Lomský patřil ke skupině vojáků, kteří po okupaci zbytku Československa v březnu 1939 se rozhodli aktivně bojovat proti nacistickému Německu. Zažil pád Polska i “snesitelnou internaci” v Sovětském svazu a prošel celou bojovou cestu s čs. vojenskou jednotkou z Buzuluku až do Prahy. Přestože byl velmi kritický ke komunistické diktatuře v SSSR, po únoru […]

Václav Vlček

Václav Vlček

27.4.2018 | Příkladný voják a vlastenec vynikl nejen jako voják ale i jako pedagog či propagátor odboje v době druhé světové války. Přes svoji oddanost vlasti zemřel jako exulant v cizině.

Petr Pavel

Petr Pavel

26.4.2018 | Svou vojenskou dráhu začal v 70. letech minulého století, v 90. letech si vydobyl renomé v zahraničních misích, v letech 2012 až 2015 sloužil jako náčelník Generálního štábu AČR a vrcholem jeho kariéry bylo, když se před třemi roky ujal funkce předsedy Vojenského výboru NATO. Naplno tak využil své praktické vojenské (bojové) zkušenosti i poznatky získané studiem doma i […]

Jan Ďurica

Jan Ďurica

25.4.2018 | Patřil mezi vojáky, kteří mohli nejlépe srovnávat službu v ozbrojených silách před rokem 1989 i po něm. I jako velitel vycházel ze své znalosti vojenského života na základní úrovni. Když se s armádou loučil, byl patrný respekt, jaký si v řadách vojska vysloužil.

Rudolf Pták

Rudolf Pták

24.4.2018 | Ve válce nezáleží jen na mužích v první linii, byť jsou vystaveni nejvyššímu riziku a nesou hlavní tíhu bojů. Úspěch jednotky je vázán i na schopnosti a výkon důstojníků štábů a služeb. U čs. zahraničních jednotek za 2. světové války se pak rozdíl mezi jedněmi i druhými v podstatě stíral – již svým rozhodnutím odejít za hranice […]

Marcel Ludikar

Marcel Ludikar

23.4.2018 | Jeden z posádky Liberatoru, která potopila den po vánočních svátcích roku 1943 německou zásobovací loď Alsterufer. Ta vezla z  Japonska náklad důležitých surovin pro německý zbrojní průmysl a již několik týdnů ji marně hledalo Královské námořnictvo.

Bedřich Placák

Bedřich Placák

22.4.2018 | Svérázná osobnost lékaře, vojáka a disidenta Bedřicha Placáka zanechala výraznou stopu nejen v domácím protinacistickém odboji, poválečné vojenské chirurgii ale i v občanském hnutí za svobodu a demokracii.

1 6 7 8 9 10 17

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha