Projekt 300 - 100 let

Přistávací modul kosmické lodě Sojuz-28

Přistávací modul kosmické lodě Sojuz-28

17.9.2018 | Jednou ze stěžejních událostí roku 1978 bylo bezesporu vyslání prvního československého kosmonauta do vesmíru. Tehdejší vládnoucí režim tuto událost bezezbytku propagandisticky využil k vylepšení svého obrazu a upevnění stávající moci.

F. Kupka: Návrhy stejnokrojů pro čs. armádu ve Francii

F. Kupka: Návrhy stejnokrojů pro čs. armádu ve Francii

16.9.2018 | Významný český malíř a grafik František Kupka (1873–1957) vytvořil soubor pěti akvarelových maleb, na kterých zobrazil návrhy stejnokrojů pro vznikající československou armádu. Protože žil dlouhá léta v Paříži, je pochopitelné, že vycházel z francouzských vzorů.

Ocelová přilba vz. 17

Ocelová přilba vz. 17

15.9.2018 | Ocelové přilby chránící hlavy vojáků se během roku 1916 začaly masově rozšiřovat i u vojáků Ústředních mocností. Na rozdíl od elegantní přilby Adrian, která se již stala neodmyslitelnou součástí vzhledu nejen francouzských vojáků, byla německá přilba konstruována s větším důrazem na funkčnost. Není bez zajímavosti, že tvarem vycházela ze středověkého typu přilby, tzv. šalíře. Další […]

Mikojan-Gurjevič MiG-29 A

Mikojan-Gurjevič MiG-29 A

14.9.2018 | Sovětské letouny MiG-29, zaváděné koncem osmdesátých let minulého století do našeho letectva představovaly pro piloty kvalitativně novou úroveň stíhacích strojů, které se museli naučit ovládat. MiG-29 A získaný do sbírky VHÚ Praha navíc symbolizuje přátelské rozdělení Čech a Slovenska na přelomu let 1992–1993.

Kolektiv ČSČ: Vám poděkování a lásku Vám

Kolektiv ČSČ: Vám poděkování a lásku Vám

13.9.2018 | Ústřední dílo československé SORELY (umění socialistického realismu) vytvořila trojice výtvarníků Armádního výtvarného studia – Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková. Dílo není datováno, muselo však vzniknout v době vrcholícího Stalinova kultu osobnosti a krátce po dokončení monumentálního obrazu „Díkůvzdání“, na kterém Čumpelíkova skupina pracovala v roce 1951.

Měřič rázových vln DOR-R

Měřič rázových vln DOR-R

12.9.2018 | Bývalé Československo se poměrně široce podílelo na různých experimentech v rámci programu Interkosmos. Naše výzkumné a projekční instituce vyvinuly řadu speciálních přístrojů, které pak byly sovětskými kosmickými loděmi vynášeny do vesmíru.

Čepice vzorec 1919

Čepice vzorec 1919

11.9.2018 | Ve snaze sjednotit stejnokroj legionářů v Rusku a tím i jednoznačně odlišit československé vojáky od dalších bojujících stran vznikl v roce 1919 zcela nový stejnokroj, označovaný jako vladivostocký, nebo vzor (vzorec) 1919.

Vojtěch Preissig: Hrom a peklo, 1939

Vojtěch Preissig: Hrom a peklo, 1939

10.9.2018 | Český grafik a litograf Vojtěch Preissig (1873–1944) je řazen k významným osobnostem prvního i druhého čs. odboje. Za první světové války byl politicky činný v krajanských organizacích ve Spojených státech. Organizoval nábor dobrovolníků do čs. pluků ve Francii a vytvořil nejslavnější sérii propagačních plakátů naší zahraniční armády. Za protektorátu se podílel na vydávání ilegálního časopisu […]

Prapor 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké legie

Prapor 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké legie

9.9.2018 | Prapor je pro každou vojenskou jednotku nejvyšším symbolem, pod nímž tradičně nastupovala do boje. V mnoha případech prapor vyjadřoval a vyjadřuje sepětí jednotky s regionem, národností vojáků a zejména bojové úspěchy předchůdců. Jako symbol je vždy střežen a ztráta, či zneuctění praporu zbabělostí vojáků často vedla ke zrušení dotčené jednotky.

Iljušin Il-2 m 3

Iljušin Il-2 m 3

8.9.2018 | Mezi nejrozšířenější sovětská letadla patřily na počátku čtyřicátých let minulého století slavné a obávané „Šturmoviky“, jak byly označovány bitevní Iljušiny Il-2. Celkem bylo vyrobeno přes 36 000 strojů Il-2 všech verzí a představovaly jednu z nejúčinnějších sovětských zbraní 2. světové války.

Fragmenty po výbuchu raket

Fragmenty po výbuchu raket

7.9.2018 | Permanentní  nebezpečí, kterému mohou čelit naši vojáci v zahraničních misí, jsou rakety vystřelené teroristy na vojenské základny. Většinou se jedná o samostatné rakety z výzbroje bývalého Sovětského svazu či jejich licence, které jsou odpalované z nejrůznějších improvizovaných vypouštěcích zařízení.

Odznak absolventa kurzu Komando

Odznak absolventa kurzu Komando

6.9.2018 | V rámci školení a výcvikových kurzů současné AČR zaujímá zvláštní pozici kurz Komando. Momentálně se jedná o nejtěžší výcvikový kurz, jehož cílem je vybrat z řad uchazečů vhodné kandidáty na základní velitelské pozice.

R. Bém: Jan Žižka z Trocnova, 1923-1924

R. Bém: Jan Žižka z Trocnova, 1923-1924

5.9.2018 | Tradice husitského hnutí, spojená zejména s osobnostmi Mistra Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova, rezonovala československými dějinami po celé dvacáté století. Žižkova podobizna z dílny českého malíře Rudolfa Béma (1874–1955) patří k nejzdařilejším. Autorovi se podařilo vytvořit skutečně klasickou podobiznu vojevůdce, inspirovanou pozdně obrozeneckými předlohami Mikoláše Alše.

Film „Symboly české nezávislosti“

Film „Symboly české nezávislosti“

4.9.2018 | Státní symboly jsou neodmyslitelným projevem svrchovanosti a nezávislosti každého státu, jsou předmětem úcty a národní hrdosti.

Blůza vládního vojska, 1942

Blůza vládního vojska, 1942

3.9.2018 | Během květnového povstání v roce 1945 sehrála významnou úlohu zejména v Praze i protektorátní jednotka vládního vojska. Šlo o pražský 1. prapor, který byl pověřen vykonáváním čestných funkcí a strážní službou na třetím nádvoří Pražského hradu.

1 6 7 8 9 10 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha