Projekt 300 - 100 let

Letov Š-2

Letov Š-2

7.7.2018 | Československé letouny Letov Š-1 a Š-2 byly prvními vojenskými stroji zkonstruovanými a sériově vyráběnými v nově vzniklé republice. Těmito konstrukcemi se naše letectvo vymanilo ze závislosti na nákupu drahé letecké techniky ze zahraničí.

Baret, Československo, 1919

Baret, Československo, 1919

6.7.2018 | Probíhající boje na Slovensku v roce 1919 si vynutily zavedení nových stejnokrojových prvků, aby bylo možné vojáky rozeznat od protivníka, který byl ve velké míře vybaven rovněž ze starých rakouských zásob.

Otakar Nejedlý, Prunay, 1919

Otakar Nejedlý, Prunay, 1919

5.7.2018 | V červnu roku 1919 byl Otakar Nejedlý pověřen vedením umělecké výpravy malířů do Francie, pořádané Památníkem odboje v Praze. Za dvouměsíční pobyt v místech bojů čs. legií namaloval přes třicet pláten, která byla v říjnu téhož roku prezentována na výstavě Náš odboj v pražském Obecním domě.

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

4.7.2018 | Britská válečná medaile byla udělena mnoha vojákům, kteří v uniformách Velké Británie bojovali během první světové války proti Centrálním mocnostem. Mezi ně patřil i pražský rodák Bohdan Mosig.

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

3.7.2018 | Zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (4. 7. 1888 Poděbrady – 9. 5. 1915 poblíž Neuville-Saint-Vaast) patřil mezi významné osobnosti české kolonie v Paříži. Z množství českých dobrovolníků hlásících se v roce 1914 do francouzské cizinecké legie byl jediný, kterému byla přiznána důstojnická hodnost. O necelý rok později se pak stal i prvním československým důstojníkem, […]

Řády a vyznamenání generála Vojtěcha Luži

Řády a vyznamenání generála Vojtěcha Luži

2.7.2018 | Dochované řádové dekorace a vyznamenání osobností vojenského a politického života většinou budí působivý dojem, avšak jen v některých případech se stávají doslova zhmotnělým životopisem konkrétní osobnosti a jejího charakteru jako v případě generála Vojtěcha Luži.

Vývěsní štít z doplňovacího velitelství čs. legií v Itálii, 1918

Vývěsní štít z doplňovacího velitelství čs. legií v Itálii, 1918

1.7.2018 | Jedním z míst, kde se formovaly v roce 1918 jednotky československých dobrovolníků v Itálii, a o něco později čs. domobranecké prapory z bývalých zajatců, bylo i městečko ve střední Itálii, Foligno. Vývěsní štít Československého doplňovacího velitelství, které zde sídlilo, je dodnes připomínkou vzniku našich jednotek v Itálii v letech 1918–1919.

Bohemia B-5

Bohemia B-5

30.6.2018 | V sobotu 17. května 1919 tragicky havaroval při vítání prezidenta republiky T. G. Masaryka letoun Bohemia B-5. Přestože byl stroj poničen, již za šest týdnu znovu vzlétl, díky čemuž dodnes můžeme obdivovat toto první letadlo postavené v nově vzniklém Československu.

Proklamace císaře Karla I.

Proklamace císaře Karla I.

29.6.2018 | Dne 21. listopadu 1916 zemřel ve věku 86 let císař František Josef I. Novým panovníkem se stal Karel (1887–1922), nejstarší syn arcivévody Oty a vnuk mladšího bratra zesnulého mocnáře.

Stejnokroj Františka Ferdinanda d´Este, 1914

Stejnokroj Františka Ferdinanda d´Este, 1914

28.6.2018 | Poslední událostí ve vojenské kariéře Františka Ferdinanda byly manévry XV. a XVI. sboru, které probíhaly na konci června 1914 na území Bosny a Hercegoviny. Manévry s uspokojivým výsledkem skončily 27. června. Následující den v bosenské metropoli Sarajevu ukončily život následníka trůnu výstřely Gavrilo Principa.

Film „Devět kapitol ze starého dějepisu“

Film „Devět kapitol ze starého dějepisu“

27.6.2018 | Jedním z největších projektů armádního filmového studia v 60. letech 20. století byl celovečerní dokumentární film o první světové válce jako o zlomu světových dějin, který předznamenal zánik někdejších mnohonárodnostních říší a vznik nových států ve střední a východní Evropě, z nichž jedním bylo i Československo.

Vývěsní štít ČNR v Paříži

Vývěsní štít ČNR v Paříži

26.6.2018 | Československá národní rada byla během roku 1918 uznána postupně všemi státy Dohody jako oficiální představitel tvořícího se československého státu. Její sídlo v Paříži označoval vývěsní štít tvořený znaky jednotlivých zemí budoucího státu.

Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

25.6.2018 | Po ztrátě původního praporu Roty Nazdar v bitvě u Arrasu vznikl z iniciativy dobrovolníka Bohumila Mareše praporek zcela nový, inspirovaný praporem pařížského Sokola. Jeho použití již bylo spíše symbolické a nesloužil jako symbol skutečné jednotky.

František Kupka: Návrh Řádu Zlaté lípy, 1918

František Kupka: Návrh Řádu Zlaté lípy, 1918

24.6.2018 | V roce 1918 se světově proslulý český malíř, legionář a jeden ze zakladatelů Památníku odboje František Kupka (1873–1957) věnoval tvorbě návrhů státních a vojenských vyznamenání pro budoucí Československo. Vytvořil předlohu Řádu Zlaté lípy, Čs. válečného kříže 1914–1918 a Čs. revoluční medaile.

Film „Přísaha České družiny“

Film „Přísaha České družiny“

23.6.2018 | Filmový záznam přísahy České družiny a svěcení jejího praporu je nejstarším filmovým dokumentem zachycujícím vznik národních československých vojenských jednotek. Česká družina představovala zárodek armády budoucího samostatného Československa.

1 6 7 8 9 10 23

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha