Z restaurátorských dílen

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

28.3.2013 | Když se řekne „winchestrovka“, většina laiků si vybaví především pušky z westernových románů. Zbraně Winchester mají přitom mnoho podob a jsou rozšířeny po celém světě. Jeden z historických exemplářů vojenské pušky Winchester vz. 1866 prošel v restaurátorských dílnách VHÚ pečlivým restaurováním.

První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

27.12.2012 | Vojenský opravárenský podnik 026 dokončil v Novém Jičíně první část kompletní renovace nejvýznamnějšího československého meziválečného tanku LT vzor 35, jednoho z nejcennějších exponátů VHÚ Praha. V letech 1936-38 obdržela armáda celkem 298 sériových tanků, na jejichž výrobě se v rámci kartelové smlouvy podílela plzeňská Škodovka i firma ČKD. LT vzor 35 se na světě dochoval […]

Renovace těžkého kolového tahače TATRA 813 8×8 KOLOS

Renovace těžkého kolového tahače TATRA 813 8×8 KOLOS

27.12.2012 | Tatra 813 je nepochybně jedním z nejvýznamnějších představitelů československé konstrukční školy speciálních vojenských vozidel. Kopřivnická Tatra vyráběla tento kultovní automobil v letech 1967 až 1982 v celkovém počtu 11 751 vozů. Typovou řadu tvořily verze 4×4, 6×6 a 8×8, z nichž základní a nejznámější byla právě posledně jmenovaná. Pohonnou jednotkou automobilu byl zcela nový čtyřdobý, vzduchem […]

Restaurování sovětského středního tanku T-34/76 vz. 1942/43

Restaurování sovětského středního tanku T-34/76 vz. 1942/43

27.12.2012 | Veřejnost mohla poprvé vidět sběratelsky vzácný tank T-34/76 vz. 1942/43 s polskou kamufláží loni koncem srpna na 1. ročníku Tankového dne ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, Stroj, který zřejmě na našem území zastihl konec války, byl instalován na památníku osvobození města Mělníka polskými jednotkami. Zde vydržel až do roku 1996. O jeho sejmutí z […]

Restaurování německého středního tanku Pz. Kpfw IV

Restaurování německého středního tanku Pz. Kpfw IV

27.12.2012 | Tank Pz. Kpfw IV můžeme považovat za nejtypičtější střední tank z období druhé světové války zavedený do německé armády i armád jejich spojenců. Pásové vozidlo sériově vyráběly od roku 1936 německé a později i rakouské továrny. Produkce dosáhla přibližně devět tisíc kusů. Po skončení války v roce 1945 jich velké množství v různém technickém stavu […]

Renovace proudového letounu Jakovlev Jak-17

Renovace proudového letounu Jakovlev Jak-17

27.12.2012 | Mezi největší novinky sezóny 2011 Leteckého muzea Kbely dozajista patří „nový kabát“ vzácného proudového letounu Jakovlev Jak-17, jehož vznik spadá do druhé poloviny čtyřicátých let minulého století. Do sbírek Leteckého muzea byl tento letoun předán v roce 1967. Protože se nacházel v poměrně zbědovaném stavu, provedli na něm první záchranné práce technici Aera Vodochody. Dostal […]

Restaurování pohřební houfnice TGM

Restaurování pohřební houfnice TGM

27.12.2012 | V dělostřelecké sbírce Vojenského historického ústavu Praha jsou tři děla ,která sloužila k pohřebním účelům. K předním patří 10 cm lehká houfnice ŠKODA vzor 14/19 s kolesnou, ta byla použita k převozu ostatků presidenta T.G.Masaryka. Vzhledem k tomu, že houfnice byla celkově ve velmi špatném stavu, stalo se nutností provést její celkové restaurování a zachránit […]

Portrét Františka Josefa I . v mladém věku

Portrét Františka Josefa I . v mladém věku

27.12.2012 | S obrazem bylo v minulosti výrazně manipulováno. Byl sejmut z napínacího rámu a pak srolován, později byl znovu napnut na napínací rám a obrovské množství prasklin v barevném podkladu a barevné vrstvě vzniklých stočením plátna bylo částečně vytmeleno tak, že tmely přesahovaly přes defektní místa a měly hrubou reliéfní strukturu. Barevnou vrstvu krylo silné povrchové […]

Restaurování jílce pruské husarské šavle

Restaurování jílce pruské husarské šavle

27.12.2012 | VHÚ Praha ve svém fondu chladných zbraní deponuje početnou kolekci modelů husarských šavlí,převážně evropské provenience.Pruská šavle vzor 1721 je výbornou ukázkou plně funkční a zároveň estetické zbraně.Stav našeho konkrétního exempláře byl žalostný.Jílec měl zela rozpadlé dřevěné jádro,následné destrukci také podlehl oplet motouzem a kožený vrchní potah z části chyběl. Restaurování probíhalo postupně,po vrstvách až po […]

Restaurování pruské jehlovky

Restaurování pruské jehlovky

27.12.2012 | Podrobnou historií pruské jehlovky se již zabývalo mnoho kvalitních studií. Proto v krátkosti připomeňme některá fakta o základní vývojové řadě systému zbraně a dále se zaměříme na restaurování konkrétní pušky.Konstrukce jednoranné zadovky – jehlovky vynálezce Johanna Nikolause Drese ovlivnila technický vývoj civilních a především vojenských ručních palných zbraní od čtyřicátých let devatenáctého století. Zásadní přelom […]

Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

27.12.2012 | Postupná revitalizace stálé expozice začala úvodní částí první světové války a vzniku samostatného Československého státu. Stávající sbírkové předměty po zrušení instalace postupně prošly důkladnou očistou, případně konzervací inkriminovaných částí. Největší zásahy byly nutné v kolekcích dlouhých palných zbraní včetně bodáků, chladných zbraní, dělostřeleckého střeliva, případně puškových granátů. U některých opakovaček z původní expozice došlo k […]

Restaurování popravčího meče

Restaurování popravčího meče

27.12.2012 | Mistři ostrého meče („snížení lidé“) byli svou činností, kterou vykonávali u hrdelního soudu, postaveni doslova na okraj společnosti. Provozovali „nečisté“ řemeslo, při němž se stýkali s lidskou krví. K mnohým nástrojům, jež používali při exekucích, patří charakteristické, většinou dvouruční meče, s širokou, někdy vyžlábkovanou čepelí zakončenou tupým hrotem. Popravčí čepele, na rozdíl od „bojových“, bývaly […]

Restaurování tulejových bodáků

Restaurování tulejových bodáků

27.12.2012 | Rakouské tulejové bodáky na perkusní předovky systému Lorenz nalezneme ve sbírkách militárií velmi často. Nejběžnějším zástupcem celé modelové řady je bodák s určením pro pěchotní pušky vzorů 1854 a 1862 a na krátké pušky pro zvláštní sbory stejných vzorů. Výroba kompletů palných zbraní v době zavedení do ozbrojených složek byla řízena podle příslušných organizačních ustanovení […]

1 2 3 4 5 6

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha