Z restaurátorských dílen

Portrét Františka Josefa I . v mladém věku

Portrét Františka Josefa I . v mladém věku

27.12.2012 | S obrazem bylo v minulosti výrazně manipulováno. Byl sejmut z napínacího rámu a pak srolován, později byl znovu napnut na napínací rám a obrovské množství prasklin v barevném podkladu a barevné vrstvě vzniklých stočením plátna bylo částečně vytmeleno tak, že tmely přesahovaly přes defektní místa a měly hrubou reliéfní strukturu. Barevnou vrstvu krylo silné povrchové […]

Restaurování jílce pruské husarské šavle

Restaurování jílce pruské husarské šavle

27.12.2012 | VHÚ Praha ve svém fondu chladných zbraní deponuje početnou kolekci modelů husarských šavlí,převážně evropské provenience.Pruská šavle vzor 1721 je výbornou ukázkou plně funkční a zároveň estetické zbraně.Stav našeho konkrétního exempláře byl žalostný.Jílec měl zela rozpadlé dřevěné jádro,následné destrukci také podlehl oplet motouzem a kožený vrchní potah z části chyběl. Restaurování probíhalo postupně,po vrstvách až po […]

Restaurování pruské jehlovky

Restaurování pruské jehlovky

27.12.2012 | Podrobnou historií pruské jehlovky se již zabývalo mnoho kvalitních studií. Proto v krátkosti připomeňme některá fakta o základní vývojové řadě systému zbraně a dále se zaměříme na restaurování konkrétní pušky.Konstrukce jednoranné zadovky – jehlovky vynálezce Johanna Nikolause Drese ovlivnila technický vývoj civilních a především vojenských ručních palných zbraní od čtyřicátých let devatenáctého století. Zásadní přelom […]

Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

27.12.2012 | Postupná revitalizace stálé expozice začala úvodní částí první světové války a vzniku samostatného Československého státu. Stávající sbírkové předměty po zrušení instalace postupně prošly důkladnou očistou, případně konzervací inkriminovaných částí. Největší zásahy byly nutné v kolekcích dlouhých palných zbraní včetně bodáků, chladných zbraní, dělostřeleckého střeliva, případně puškových granátů. U některých opakovaček z původní expozice došlo k […]

Restaurování popravčího meče

Restaurování popravčího meče

27.12.2012 | Mistři ostrého meče („snížení lidé“) byli svou činností, kterou vykonávali u hrdelního soudu, postaveni doslova na okraj společnosti. Provozovali „nečisté“ řemeslo, při němž se stýkali s lidskou krví. K mnohým nástrojům, jež používali při exekucích, patří charakteristické, většinou dvouruční meče, s širokou, někdy vyžlábkovanou čepelí zakončenou tupým hrotem. Popravčí čepele, na rozdíl od „bojových“, bývaly […]

Restaurování tulejových bodáků

Restaurování tulejových bodáků

27.12.2012 | Rakouské tulejové bodáky na perkusní předovky systému Lorenz nalezneme ve sbírkách militárií velmi často. Nejběžnějším zástupcem celé modelové řady je bodák s určením pro pěchotní pušky vzorů 1854 a 1862 a na krátké pušky pro zvláštní sbory stejných vzorů. Výroba kompletů palných zbraní v době zavedení do ozbrojených složek byla řízena podle příslušných organizačních ustanovení […]

1 2 3 4 5 6

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha