Čeněk Kudláček

Legionář, důstojník čs. armády, spojoval vojenskou službu s diplomacií a výchovou k brannosti. Zúčastnil se prvního, druhého i třetího odboje.

 

Čeněk Kudláček se narodil 19. července 1896 v Českých Budějovicích. Po maturitě na českobudějovickém gymnáziu studoval práva na Karlově univerzitě v Praze. Studia v důsledku války nedokončil a musel narukovat jako jednoroční dobrovolník do rakousko-uherské armády. Na haličské frontě přešel do zajetí a pak se přihlásil se do československých legií. Zúčastnil se postupně jako legionář bojů v Rusku, Francii i Itálii.

Přestože měl předpoklady pro další studia, po válce již v armádě zůstal. Vystudoval Vysokou školu válečnou a na škole pak i vyučoval. Byl přednostou průmyslové sekce v generálním sekretariátu obrany státu, profesorem na Svobodné škole politických nauk, náčelníkem štábu čs. vojenské mise v Bolívii v době válečného konfliktu mezi Bolívií a Paraguayí o Gran Chaco Boreal. Pak byl i přednostou oddělení čs. branné výchovy v hlavním štábu a v době mobilizace 1938 náčelníkem štábu I. čs. armádního sboru.

V roce 1939 pokračoval jako aktivní účastník domácího odboje v Obraně národa v hodnosti náčelníka štábu hlavního velitelství. V listopadu 1939 musel odejít do zahraničí, kde se zapojil do odboje, zejména jako diplomat. Získal značné zkušenosti v řadě zemí a bohaté znalosti jazyků včetně třeba španělštiny nebo portugalštiny. Ve Francii roku 1940 byl zástupcem náčelníka Československé vojenské správy. Za války užíval krycí jméno „Hutník“. Později vykonával funkci náčelníka vojenské mise čs. exilové vlády v Kanadě, kde se podílel na náboru krajanů do čs. armády a byl i náčelníkem čs. vojenské mise pro Jižní Ameriku v Riu de Janeiro.

Po válce byl náčelníkem hlavního týlu čs. armády a hlavním inspektorem branné výchovy. Po únoru 1948 generála Kudláčka propustili z armády a v létě 1948 s manželkou odešel do exilu. Stal se členem Rady svobodného Československa a v Paříži se do roku 1956 podílel na zpravodajské činnosti. Od roku 1956 žil v USA, kde vyučoval češtinu na Syracuse University ve státě New York. Zemřel náhle 13. února 1967 v Syracuse stát New York.

 Prokop Tomek

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha