Článek historika VHÚ o srpnové invazi 1968 vyšel v rakouském tisku

V časopise rakouské spolkové armády Truppendienst  vyšel na sklonku léta článek pracovníka Vojenského historického ústavu Praha Prokopa Tomka nazvaný Die sowjetische Invasion der Tschechoslowakei 1968. Materiál seznamuje rakouské čtenáře velice podrobnou a graficky atraktivní formou s vojenskými okolnostmi týkajícími se invaze států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

 

Článek Prokopa Tomka „Die sowjetische Invasion der Tschechoslowakei 1968“ pro časopis rakouské spolkové armády Truppendienst přináší přístupnou formou základní fakta zejména o vojenských aspektech operace Dunaj včetně vývoje příprav a hlavních velitelů operace, struktury intervenujících vojsk a průběhu intervence. V neposlední řadě se zabývá také reakcemi ČSLA, obyvatelstva, chováním vojáků intervenujících sil i stručným nástinem dalšího vývoje, zejména rozmístění Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR.

Článek v elektronické podobě naleznete ZDE.

Časopis Truppendienst (vojenská služba) je časopisem rakouské spolkové armády s podtitulem výchova – velení – nasazení. Přináší informace, názory, zkušenosti a reportáže o výzbroji, cvičení a operacích rakouské armády doma i v zahraničí. Část obsahu je věnována i významným vojenským tématům z minulosti.

Vojenská intervence armád pěti zemí Varšavské smlouvy v Československu  byla největší vojenskou operací v Evropě od konce druhé světové války. Není divu, že v sousedním Rakousku se československým událostem dostalo tehdy velké pozornosti.

Článek českého historika Prokopa Tomka z VHÚ je také doplněn zajímavým článkem Horsta Pleinera a Huberta Specknera zabývajícím se málo známými zpravodajskými, vojenskými a politickými opatřeními v Rakousku během krize v sousedním Československu v roce 1968 – článek naleznete ZDE.

Vojenská opatření tehdy spočívala především v zpravodajském průzkumu, uvedení rakouských jednotek do pohotovosti a zaujetí pozic v pásmu nejméně třiceti kilometrů od státních hranic s ČSSR.

RED

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha