Dalších 30 rukopisů z VHÚ je přístupných on-line

Vojenský historický ústav Praha i v letošním roce pokračoval v digitalizaci a on-line zpřístupňování svého fondu rukopisů, který je součástí Knihovny VHÚ Praha. Z tří desítek rukopisů zpřístupněných v roce 2017 můžeme jmenovat například pravidla výcviku rakouské armády, příručku pochodových cvičení či některá kartografická díla, která mají vedle své informační hodnoty také svoji výtvarnou kvalitu.

 

Digitalizace probíhá v rámci programu Memoriae Mundi Series Bohemica a tedy i programu UNESCO Paměť světa. Digitalizované rukopisy jsou pak on-line dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v Manuscriptoriu, tedy v jedné z největších evropských digitálních knihoven specializovaných na středověké a raně novověké rukopisy, do níž přispívá více než 100 nejen evropských institucí včetně několika národních knihoven. Prostřednictvím této digitální knihovny se dokumenty stávají také součástí projektu digitální knihovny Europeana.

Nyní vám můžeme předložit výsledek, který jistě potěší nejednoho badatele v oblasti vojenství raného novověku. Jde zejména o příručky k výcviku vojska, zastoupena je ale také kartografie a teoretická díla věnující se fortifikacím; množstvím nákresů je výjimečný výklad o palných zbraních sign. IIR C 15860. Většina digitalizovaných svazků pochází z knihovny rodu Thun-Hohensteinů v Děčíně a z knihovny sasko-těšínských vévodů.

Seznam dokumentů s odkazy na jejich on-line digitální kopie naleznete ZDE, respektive na adrese http://www.manuscriptorium.com/cs/node/18317.

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha