Do nového jitra bez ministra vnitra

Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem 40 000 lidí také v Brně.

 

Do nového jitra bez ministra vnitra, listopad 1989, Brno

Papír, vodové barvy, 29,5 x 42 cm.

Na papírovou čtvrtku formátu A3 vepsal neznámý tvůrce jednoduché heslo, které reagovalo na aktuální politické události po 17. listopadu.  Text apeloval na odstoupení Františka Kincla, bývalého náčelníka krajské správy SNB v Ostravě a od října 1988 federálního ministra vnitra. Pod tlakem veřejnosti Kincl oficiálně opustil funkci ministra z důvodu onemocnění 29. listopadu 1989. Chvatné tahy štětcem poukazují na to, že leták byl vytvořen ve spěchu. Je to přirozený doklad dramatičnosti doby svého vzniku. Jeho autor použil materiál a barvy, které měl v tu chvíli po ruce. Prioritní byl obsah, nikoli forma.

Leták z období sametové revoluce je součástí celé kolekce plakátů, letáků a příležitostných tisků, které byly vyvěšeny na budovách v tehdejší Leninově (dnes Kounicově) ulici v centru moravské metropole v období mezi 17. a 30. listopadem 1989. Na obyčejné čtvrtky papíru, které měli jejich autoři – studenti brněnské univerzity právě po ruce, vepsali ve chvatu obyčejnými tužkami nebo pastelkami jednoduchá, výstižná hesla, jež reagovala na aktuální politické události. Texty jsou přirozeným a bezprostředním dokladem dramatičnosti doby, ve které vznikly. A přestože byly vytvořeny v prvních revolučních dnech, lze z nich již vycítit prvotní rozladěnost a nespokojenost s děním ve společnosti.  Tento jedinečný soubor je dochován jen díky píli sběratelky, která v pohnuté době listopadové revoluce roku 1989 pochopila, jakou historicky významnou stopu zanechá dalším generacím.

Leták pochází ze souboru, který získal Vojenský historický ústav Praha formou nákupu v roce 2008.

Ilona Krbcová

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha