Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

Po ztrátě původního praporu Roty Nazdar v bitvě u Arrasu vznikl z iniciativy dobrovolníka Bohumila Mareše praporek zcela nový, inspirovaný praporem pařížského Sokola. Jeho použití již bylo spíše symbolické a nesloužil jako symbol skutečné jednotky.

Praporek byl vyroben z hedvábí, lemovaný ze tří stran zlatými dracounovými třásněmi. List bílé barvy byl doplněn malovaným motivem věnce a nápisem „POUR LE LIBERTÉ ET LA PATRIE – VOLONTAIRES TCHEQUES“. Okraje jsou zdobeny červenými trojúhelníky. Rubová stran je vyrobena z červeného hedvábí se stříbrně malovaným českým lvem. Okraje jsou zdobeny stříbrnými trojúhelníky. Rozměr praporku je 60 x 47 cm.

Praporek byl předán čs. dobrovolníky z Francie do sbírek Památníku odboje v roce 1920 při jejich zájezdu do Československa. Při této příležitosti byl praporek na Pražském hradě také dekorován Čs. válečným křížem. Předával jej Vojtěch Gindra, předseda starodružinníků a jednatel pařížského Sokola. V roce 1928 došlo k drobným restaurátorským opravám, které provedla paní V. Dürrová za částku 40,- Kč. V roce 1926 byla zakoupena od pana Miroslava Smolky za částku 1700,- Kč kopie tohoto praporku pro expoziční účely.

Během zářijových událostí roku 1938 byl do přírůstkové knihy doplněn záznam o odvezení originálního praporu bez uvedení místa. Po celou dobu okupace byl spolu s dalšími prapory ukryt v zazděných prostorách Památníku odboje a vynesen až v roce 1945.

Zdeněk Špitálník

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha