15cm polní houfnice vzor 14

Se zavedením brzdovratného zařízení přišla éra rychlopalných polních kanónů, jakými byl například francouzský 75mm polní kanón model 1897, nebo rakousko-uherský 8cm polní kanón vzor 1905. Taktika boje v 1. světové válce však byla úplně jiná, něž taktika boje v 19. století. Všechny státy včetně Rakouska-Uherska pocítily potřebu děl větších ráží střílejících na nepřítele nepřímou střelbou ze zakrytých palebných postavení. Vyvstala naléhavá potřeba houfnic a tak plzeňská Škodovka vyvinula 15cm polní houfnici, která byla zavedena do výzbroje rakousko-uherské armády v počátečním údobí 1. světové války. Houfnice měla ocelovou hlaveň s vodorovným klínovým závěrem, kapalinovou zákluzovou brzdu, zpruhový vratník a chobotovou lafetu se štítem. Dělo bylo schopno střílet 42 kg těžké granáty do vzdálenosti 8 km, přičemž počáteční rychlost střely činila 340 m/s. Houfnice vážila 2930 kg a doprava se prováděla ve dvou jednotkách koňským potahem.

Vojenský historický ústav získal tento exemplář v roce 1949 převodem od VÚ 8995 Olomouc.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha