30mm kanón Gerät 303 Br

Historie tohoto kanónu sahá do období Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1940 byl Zbrojovce Brno zadán požadavek na vývoj a výrobu automatického protiletadlového kanónu určeného pro německé ponorky. Označení projektu bylo ZK 414. Na počátku roku 1943 byl dokončen prototyp, který dosahoval kadence 300 ran/min. Byly vyrobeny dvě varianty – námořní s lafetou Br 300 a pozemní na dvoukolovém taženém podvozku Br 303. Ta se také jako jediná dostala ve druhé polovině roku 1944 do sériové výroby. Do konce války bylo vyrobeno asi 130 kanónů. Po válce byl Zbrojovkou Brno nabídnut tento kanón čs. armádě pod označením ZK 414. Objevil se ale zcela jiný problém, kompletní dokumentaci zabavila a odvezla Rudá armáda. Naštěstí Ing. Pech zachránil kopie a mohla být nakreslena nová dokumentace. Čs. armáda objednala prototypy pod označením ZK 454. Ten dosáhl již kadence 425 ran/min. Armáda požadovala dokončení vývoje kanónu a rozhodla se ho použít ve zdvojené lafetaci. Tak se do výzbroje čs. armády dostal známý 30 mm protiletadlový dvojkanón vz. 53.

30mm kanón Gerät 303 Br ve sbírkách VHÚ nese označení 30mm Flak M 44 U Nr. 100 a Památník odboje jej získal po skončení 2. světové války.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha