7,5cm polní kanón z roku 1890

Tento 7,5cm polní kanón je prvním polním dělem vyrobeným v plzeňských Škodových závodech. Přestože se jedná o pokusné dělo určené pro tovární účely, je důkazem vyspělosti konstruktérů podniku, kteří od počátku věnovali svůj zájem vývoji děl se zákluzem hlavně. Na kanónu se ještě silně projevuje vliv konstrukce lodních děl, která se ve Škodovce vyráběla.
Dělo má ocelovou hlaveň s vodorovným klínovým závěrem. Odpalování se uskutečňovalo odpruženým úderníkem, který je automaticky napnut při otevírání závěru. Brzdovratné zařízení je tvořeno kapalinovou zákluzovou brzdou a zpruhovým vratníkem. Kanón byl schopen dostřelit 4,32 kg těžkou střelu do vzdálenosti 5900 metrů. Celková hmotnost kanónu je 1095 kg a počáteční rychlost střely činila 426 m/s.

Vojenský historický ústav získal tento exemplář v roce 1949 převodem od Škodových závodů v Plzni.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha