7,5cm polní kanón z roku 1900

Na konci 19. století pracovala Škodovka v Plzni mimo jiné také na konstrukci rychlopalného polního děla. Hlavním cílem bylo dosáhnout stabilitu děla a při tom zachovat nízkou váhu a vysoký balistický výkon. Na základě toho se v plzeňské Škodovce vyvíjely kanóny se zákluzem hlavně. Bohužel tehdejší rakousko-uherská vojenská správa pohlížela na tento způsob řešení jako na příliš složitý a nevhodný pro použití v polních podmínkách. To si vynutilo návrat ke konstrukci děla se záběhem celé lafety. Škodovy závody tak vytvořily na počátku 20. století řadu nových typů u nichž hleděly především zvýšit stabilitu při střelbě a snížit váhu děla. Představený exponát se používal jako pokusný kanón pro tovární zkoušky v období nuceného vývoje děla se záběhem celé lafety. 7,5cm polní kanón má ocelovou hlaveň, vodorovný klínový závěr a chobotovou lafetu na konci s odpérovanou ostruhou.

Vojenský historický ústav získal tento exemplář v roce 1949 převodem od Škodových závodů v Plzni.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha