Aeroklub Raná

Dvojice snímků ze 60.–80. let dokumentuje činnost Aeroklubu Raná. První fotografie zvěčňuje hangár aeroklubu s ukrytými kluzáky, na druhém snímku jsou na svahu zachyceni členové aeroklubu se závěsným kluzákem čili rogalem.

 

Lokalitu Raná severně od Loun, mimořádně vhodnou pro plachtění, objevil jako první plachtařský klub Akaflieg Prag z německé techniky v Praze; první let uskutečnil 10. září 1932 Erwin Primavesi. Zpráva o vynikajících podmínkách na tamních svazích se rychle šířila a již v říjnu 1932 podnikli první start z kopce nad Ranou i zástupci Masarykovy letecké ligy. Roku 1933 byly na Rané postaveny první dřevěné hangáry, od roku 1934 se tam pořádaly národní plachtařské závody. Ústřední plachtařská školy MLL si zřídila v Rané své centrum, na svazích nad Ranou trénoval i Sokol nebo VDF i. ČSR (Německý letecký spolek v ČSR). Němečtí a čeští plachtaři společně využívali prostory v Rané až do Mnichova – poté byly zabrány německým letectvem a sloužily k výcviku pilotů kluzáků.

Po druhé světové válce byla tradice sportovního létání obnovena pod záštitou Českého národního aeroklubu. Po komunistickém převratu došlo ke zglajchšaltování sportovního letectví a k perzekuci nepohodlných osob; i bezmotorové létání bylo centralizováno podle sovětského vzoru, načež tyto aktivity převzal Svazarm. Aeroklub Raná získal svůj dnešní název 10. února 1963, v souvislosti se změnami v hospodaření Svazarmu, a ve svých četných aktivitách pokračuje dodnes.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha