Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

 

V průběhu československé vojenské intervence proti Maďarské republice rad byla na území dočasně obsazeného východního a jižního Slovenska vytvořena Slovenská republika rad. Loutkový stát pod vedením českého revolucionáře a novináře Antonína Janouška vznikl dne 16. června 1919 v Prešově a existoval pouhé tři týdny. S ohledem na tuto situaci jsou památky na něj poměrně vzácné. Ve sbírce VHÚ Praha je zastupuje především soubor třech agitačních letáků, psaných šarišským dialektem používaným v okolí Prešova.

Dva z letáků jsou tištěny jako přehnutý dvojlist a svým textem lákají muže ke vstupu do Rudé armády. Ve svém úvodu se ostře vymezují proti předválečnému uspořádání světa, které je odpovědné za katastrofu první světové války. Stejného hodnocení se dostává i nástupnickým státům Rakouska-Uherska, které se s francouzskou podporou snaží zastavit komunistickou revoluci, která je podle autora letáku jedinou zárukou klidné budoucnosti. Kdo nechce nebo nemůže bojovat přímo, měl by bojující vojáky podporovat alespoň materiálně. Pro ty, kterým morální důvody nestačí, pak jeden z letáků slibuje i výhody materiální, poskytované nejen vojákům, ale i jejich rodinám.

Třetí leták oznamuje vznik Slovenské republiky rad jako vítězství světové revoluce nad českým imperialismem a společně se sovětským Ruskem a Maďarskou republikou rad ji vnímá jako předstupeň budoucí Světové republiky rad.

Rozměry: 21 x 14,5 cm; 29 x 20,9 cm

Letáky byly součástí původní sbírky Památníku osvobození.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha