Alfréd Fuchs, Mazlení, osmdesátá léta 20. století

 

Téma ženy – matky v mnoha variacích a podobách bylo pro tvorbu českého malíře a grafika Alfréda Fuchse (1925–2003) velmi typické. Autorův rukopis se vyznačuje přímočarými, zaoblenými tvary figur. Podstatou půvabu jeho malířských i grafických prací je jednoduchost, bez zbytečného přikrášlování. Prezentovaná litografie v tlumených tónech zelené přináší klidnou atmosféru přirozeného, láskyplného vztahu matky a jejího dítěte.

Alfréd Fuchs se narodil v německém Saarbrückenu. V roce 1935 přesídlil s rodinou do Československa. V Praze se vyučil písmomalířství. Pocházel ze smíšeného manželství, a tak byl za protektorátu vězněn v pracovním táboře v Bystřici u Benešova. Výtvarné umění vystudoval na Akademii až po válce. Ve své tvorbě se věnoval ilustracím na poštovní známky a volné grafické tvorbě. Olejomalba je ve výčtu Fuchsových děl zastoupena již méně.

Papír, kolorovaná litografie, 60,5 x 49 cm.

Grafický list byl do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze získán v roce 1996 formou převodu z Armádního výtvarného studia.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha