Americký polní telefonní přístroj EE-8

Telefonní přístroj pochází z období 2. světové války. Jedná se o klasický systém MB s použitím induktorového vyzvánění. Aby telefon zvonil, bylo nutné odložit mikrotelefon zavěšením do brašny. Telefony tohoto typu byly velmi rozšířené nejen v americké armádě, ale v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu byly dodávány rovněž do Sovětského svazu. V poválečném období byla kožená brašna telefonu nahrazována textilní. Poslední bojové použití tohoto slavného typu americkou armádou lze vystopovat ve Vietnamu.

Telefonní přístroj byl do sbírek VHÚ získán nákupem ze soukromé sbírky v roce 2003.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha