Anténa s vlajkou ČR z automobilu od PRT Lógar

Nedílnou součástí působení příslušníků Armády České republiky v zahraničních operacích je používání vlajky České republiky, která tak symbolizuje jejich účast na zahraniční misi.

Tato vlajka České republiky byla připevněna k anténě jednoho z automobilů používaných příslušníky PRT Logar. Každé vozidlo, kterým disponují naši vojáci na misi v Afghánistánu, je označeno symbolem České republiky. V tomto případě byla vlajka připevněna na jednu z antén, které se na automobilech vyskytují. Intenzitu využívání automobilu dokazuje poškození vlaječky. Za povšimnutí stojí i způsob připevnění vlajky za pomocí žluté izolační pásky.

Anténa s vlajkou z automobilu od PRT Lógar se do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha dostala v roce 2017.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha