Balíček první pomoci, USA, 1944

 

Specifickou výstrojní součástkou amerických parašutistů a příslušníků kluzákových jednotek byl obvazový balíček se dvěma tkalouny, kterými se upevňoval na přilbu či nosný systém. Balíček z pogumovaného bavlněného plátna obsahoval škrtidlo, kapesní obvaz a morfinovou injekci s tubou.

Tento exemplář patřil důstojníkovi americké armády Albertu Loewymu. Loewy byl rakouský žid, který byl po anšlusu Rakouska deportován do koncentračního tábora Mauthausen. Po propuštění v roce 1940 uprchl do Velké Británie a poté do USA. S americkou armádou se pak vrátil a stál v čele právního oddělení okupačních jednotek ve Vídni.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha