Bitva u Znojma a válka roku 1809

 

Válka roku 1809 mezi Rakouským císařstvím a napoleonskou Francií je označována jako 5. koaliční, neboť na obou stranách bojovaly větší koaliční síly. Její průběh jsme si připomenuli již několikrát, viz zde, zde a zde. Její poslední a rozhodující, i když nedokončená, bitva se odehrála na našem území, a to u Znojma. Podobně jako v případě ostatních bitev, srážek či šarvátek, které proběhly na našem území během napoleonských válek, zůstává i Znojmo zcela ve stínu všeobecně známé bitvy tří císařů u Slavkova.

Poté, co Napoleonova Velká armáda 5. července podruhé překročila Dunaj u Vídně a následující den v bitvě u Wagramu prolomila obrannou linii Rakušanů, zahájil arcivévoda Karel ústup na Moravu a inicioval započetí jednání o příměří. S ohledem na silnice ucpané vozy trénu probíhal rakouský ústup příliš pomalu a u Znojma bylo třeba zastavit, aby se cesty znovu zprůjezdnily. Arcivévoda Karel proto určil ke krytí celé operace záložní granátnický sbor, na který 10. června natrefil francouzsko-bavorský sbor divizního generála Marmonta. Začala tak poslední bitva 5. koaliční války na středoevropském rakousko-francouzském bojišti. Marmont odvážně zaútočil na silnějšího nepřítele a dokázal vázat rakouské síly až do příchodu sboru maršála Massény, který jej podpořil druhý den ráno. I arcivévoda ale zesílil svá postavení a boj dosud nespěl k rozhodnutí. Až odpolední příjezd samotného Napoleona a přiblížení sborů maršálů Oudinota a Davouta  a císařské gardy jednoznačně zvrátily poměr sil ve prospěch císaře Francouzů. Ten se ale rozhodl namísto útoku, který již považoval za zbytečný, uzavřít příměří. Bitva tedy nebyla dobojována, neboť ji parlamentáři za cenu nemalého osobního rizika přerušili. Napoleon tak rozhodl nejen bitvu, ale i celou válku. Zároveň připravil generála Marmonta o vavříny vítěze, které si svým zásahem připsal sám Napoleon I. Marmont byl poté odměněn maršálskou holí.

Prezentovaná publikace byla vydaná před deseti lety v Třebíči a na trhu již není dostupná. Je šitá, opatřená pevnými deskami a má přes 600 stran textu vybaveného poznámkovým aparátem. Obsahově je kniha členěna na tři hlavní oddíly – dunajské tažení, samotnou bitvu u Znojma a nakonec okrajová bojiště. Zvláště první dvě části se skládají primárně z edic dokumentů tvořených výňatky z pamětí a dobové korespondence. Znojemská bitva je tak prezentována samotnými francouzskými důstojníky z různých úhlů pohledu, jež umožňují čtenáři sestavit si komplexní přehled o událostech. Výběr odborných studií je nanejvýše reprezentativní a čtenáře seznamuje s mnoha specifiky roku 1809, jako je například organizace rakouské zeměbrany. Poslední třetina publikace přináší pohled na výběr dalších bojišť páté koaliční války. Nalezneme zde dobrodružné tažení „smrtihlavů“ z Černého sboru brunšvického vévody Německem, rozsáhlý rozbor armády Varšavského velkovévodství, přehledný popis švédsko-ruské války let 1808–1809 i nahlédnutí na rusko-tureckou frontu na dolním Dunaji.

Představovaný sborník je svým rozsahem i vhodným výběrem dokumentů výborným zdrojem informací k páté koaliční válce roku 1809 a českému čtenáři přináší vhled i do jindy méně známých vedlejších bojišť. Primárně je ale zaměřený na jednu z neprávem opomíjených bitev našich dějin – bitvu u Znojma. Zabývá se jí do hloubky a výběrem dobových pramenů představuje velmi solidní informační základnu pro zájemce o vojenské dějiny napoleonských válek.

Citace:

SAMEK, Jakub (ed.). Bitva u Znojma a válka roku 1809 : sborník dokumentů a studií k 200. výročí. Třebíč : Akcent, 2009. 603 s., čb. fot. a obr., mp. ISBN 978-80-7268-649-0

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha