Blůza rotného, ČSR, 40. léta 20. století

 

Příslušníci československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii používali po svém návratu do vlasti své původní stejnokroje pro slavnostní účely. Původní blůzy byly často upraveny přešitím límce na rozhalenku, častým vylepšením byly i vycpávky ramen. Představovaná blůza je již celá ušitá v Československu s použitím původního označení a doplňků.

Blůza je vyrobena dle střihu britského stejnokroje Battledress, ovšem dle jeho modifikace, vyráběné ve Spojených státech amerických (tzv. War Aid Pattern).  Tato varianta se odlišovala krytými knoflíky lišty a otevřeným zapínáním překlopek náprsních kapes a manžet rukávů. Základní použitý materiál, tedy vlněné sukno hnědé barvy, je stejného typu, jako se používal na tzv. vladivostocké stejnokroje čs. legionářů z Ruska. Na náramenících je umístěno hodnostní označení rotného na podložce z červeného sukna. Na obou rukávech je tištěné označení CZECHOSLOVAKIA a znaky Čs. sam. obrněné brigády. Nad levou náprsní kapsou stejnokroje jsou stužky britských medailí (Africa Star a Star 1939–45). Blůza patřila rotnému Františku Bláhovi.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 2012.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha