Bohuslav Harna, Hroby čs. dobrovolníků u farmy Markýza, Arras 1919

 

V červnu roku 1919 se český malíř a legionář Bohuslav Harna (narozen 1894) zúčastnil malířské výpravy českých umělců na francouzská bojiště. Za svůj dvouměsíční pobyt zde vytvořil množství drobných skic, podle kterých později namaloval rozměrnější akvarely. Jeho tužkové kresby jsou mnohem kvalitnější, než těžkopádně působící akvarely. Je dobře znát, že v technice kresby byl daleko zručnější. Prezentovaná kresba kombinuje několik uměleckých technik – tužka, uhel, pastel. Ústředním tématem je vyobrazení hrobů čs. dobrovolníků, příslušníků Roty Nazdar, kteří v květnu 1915 nasadili v bitvě u Arrasu své životy za myšlenky svobody a samostatnosti národa. Pohřebiště se nacházelo v blízkosti farmy Markýza, jejiž hospodářská stavení byla zničena dělostřeleckou palbou. Žhavé jižní slunce rozpaluje větve borovic, trávu a povrch propadlých návrší na hrobech.

 

Bohuslav Harna se přihlásil do čs. legií v roce 1916 na východní frontě. Po bitvě u Zborova roku 1917 byl transportován do Francie. Zde byl zařazen k 21. čs. střeleckému pluku, stejně jako František Kupka. Po válce se stali oba tito umělci kolegy v Památníku odboje v Praze. Harna se stal později přednostou fotografické a kinematografické skupiny výzkumného oddělení na ministerstvu národní obrany. Ve své volné malířské tvorbě zpracovával často krajinu Valašska a rodného Záhoří na Hranicku.

Papír, uhel, pastel, 260 x 385 mm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze v roce 1921 formou nákupu od autora.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha