Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

Československá lidová armáda při tvorbě bojových tradic a čestných názvů vycházela zejména z historie a bojišť čs. jednotek na východní frontě během 2. světové války. Celá řada útvarů se ale hlásila i ke starším dějinným událostem. Jedním z nich byl od roku 1954 i domažlický 35. střelecký pluk s čestným názvem Československých bojovníků ve Španělsku. V květnu 1955 byla jednotka přejmenována na 68. střelecký pluk se stejným čestným názvem. Pluku byla prezidentem republiky propůjčena standardizovaná zástava vz. 52, kde byl čestný název vyšit pod jménem útvaru. Po dalším přečíslování útvaru v roce 1958 obdržel nový název – 12. mechanizovaný pluk Juraje Jánošíka.

Popis:

Líc praporu: uprostřed červeného listu je aplikována zlatě lemovaná červená husitská pavéza se žlutě lemovaným bílým dvouocasým lvem s červeným srdečním štítkem s modrou horou Kriváněm a žlutou partyzánskou vatrou. Nad hlavou lva je vyhotoven obrys žluté pětihroté hvězdy. Pod pavézou je vyšit do půlkruhu zlatý opis: „ZA VLAST – ZA SOCIALISMUS“. Na začátku a na konci opisu je vyšita lipová ratolest o třech lipových lístcích.

Rub praporu: červený list a v něm je zlatě vyhotovena mezi dvěma zlatými lipovými lístky číslice: „68“, pod ní trojřádkový nápis: „STŘELECKÝ PLUK ČESKOSLOVENSKÝCH BOJOVNÍKU VE ŠPANĚLSKU“. Horní, dolní a vlající okraj zástavy je lemován zlatým třepením. Zástava je navlečena červeným rukávem na žerď a přibita k ní kovovými hřeby.

Žerď je zakončena kovovým hrotem ve tvaru pětihroté hvězdy. K žerdi jsou připojeny tři praporové šňůry zakončené třapci, a to bílá, modrá, červená. Zástava je dekorována třemi vyznamenáními: Řád rudé hvězdy, Medaile „Za upevňování přátelství ve zbrani – I. třída, Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa.

Rozměr: 115 x 100 cm

Prapor byl do sbírky VHÚ získán převodem v 90. letech 20. století.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…