Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

 

Pardubický rodák a zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (1888‒1915) patřil mezi významné osobnosti české kolonie v Paříži, ve které žil od roku 1911. Jako přesvědčený zastánce české samostatnosti propašoval z domova plány rakousko-uherské pevnosti Přemyšl, které po vypuknutí 1. světové války předal ruskému velvyslanci a sám se společně s dalšími krajany přihlásil do francouzské cizinecké legie. Zde mu jako bývalému záložnímu důstojníkovi rakousko-uherské armády, a s ohledem na jeho protirakouské aktivity, byla přiznána důstojnická hodnost. Jako důstojník nemohl být zařazen přímo mezi české dobrovolníky Roty Nazdar, ale byl umístěn alespoň ve stejném praporu, s kterým se dne 9. května 1915 zúčastnil jako velitel kulometné čety bitvy u Arrasu. Zde ho také nedaleko osady Neuville-Saint-Vaast zastihla smrt.

Výstroj francouzských důstojníků byla v tomto období často zajišťována soukromým nákupem. Příkladem toho je i brašna na mapy, kterou Václav Dostal používal. Zajímavější než samotná brašna je však její obsah, který se dochoval do dnešních dnů a obsahuje nejen předměty nezbytné pro výkon funkce velitele kulometné čety, ale i praktické poznámky a soukromé dokumenty, mezi které patří například poštovní tarify, fotografie, slovník turečtiny nebo pamflety s textem populárních francouzských písní.

Rozměr brašny: 29 x 19 cm

Brašna včetně obsahu byla do sbírky VHÚ Praha získána darem od příbuzných v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha