Břetislav Benda, Svatý Václav, 1938

 

Bronzová figurální plastika, představující postavu českého knížete a světce svatého Václava, byla odlita podle původního sádrového modelu, vytvořeného českým sochařem Břetislavem Bendou v roce 1938. Plastika byla určena pro výzdobu radnice v Nymburku, vystavěné v raně renesančním stylu roku 1526. Realizace v bronzu byla zasazena velmi citlivě na jedno z nároží budovy. Figuru středověkého světce pojal Benda v realistickém, „štursovském“ duchu. Štíhlá až útlá postava je zahalená do prostého pláště. Ušlechtilý a vážný výraz v obličeji vyjadřuje autorovu představu o Václavově skutečné fyzické podobě. Atributy panovnické moci upřednostňují světskou stránku legendy o Václavově životě.

Břetislav Benda (1897–1983) pocházel z Líšnice u Milevska. Zájem o modelování a výtvarný talent projevoval již od dětství. V letech 1911–1915  navštěvoval sochařskou a kamenickou školu v Hořicích. V roce 1915 byl přijat na Akademii výtvarných umění, kde byl žákem Josefa Václava Myslbeka. Jeho studia však přerušila první světová válka, a tak v roce 1916 musel narukovat na frontu. V Itálii utrpěl vážná poranění obou dlaní, avšak toto zranění se mu naštěstí v další tvorbě nestalo překážkou. V letech 1919 až 1922 pokračoval ve studiu na Akademii pod vedením Jana Štursy. Od roku 1923 byl členem uměleckého sdružení Mánes. Břetislav Benda vytvořil za svůj dlouhý život řadu významných sochařských děl. Jeho realizace můžeme dodnes vidět v mnoha exteriérech.

Bronz, výška 185 cm.

Plastika byla odlita podle autorovy předlohy v roce 2016. Do sbírky Vojenského historického ústavu přijata formou nákupu v témže roce.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha