Britská válečná medaile 1914‒1918

 

Velká Británie zřídila stejně jako jiné válčící státy pamětní odznak pro účastníky první světové války v řadách britské armády. Dne 26. července 1919 tak došlo k založení Britské válečné medaile (British War Medal). Dekorace byla udělována důstojníkům i obyčejným vojákům, kteří konali službu mezi 5. srpnem 1914 a 11. listopadem 1918. Medaili za aktivní službu konanou v tomto období dostávali příslušníci armády, válečného námořnictva i královského letectva a byla udělována také těm, kteří při výkonu služby zemřeli. Dodatečně bylo udělování rozšířeno i na osoby, které se v letech 1919‒1920 podílely na odminování moří a účastnily se v tomto období operací v severním a jižním Rusku, na Sibiři, ve východním Pobaltí a v Černém i Kaspickém moři. Celkově bylo uděleno 6,5 milionu stříbrných medailí a více jak 100 000 medailí bronzových, které byly určené pro indické, čínské a maltské pracovní oddíly.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 36 mm při síle 2 mm, ražená ze stříbra. Medaile zavěšena prostřednictvím ráhnového závěsu na žlutooranžové 36 mm široké stuze s bílým, černým a modrým pruhem při okrajích.

Avers:

Na středu plasticky převýšený levý profil krále Jiřího V., provázený podél mírně plasticky převýšeného okraje opisem: GEORGIUS V BRITT. OMN. REX ET IND. IMP. (Jiří V., král vší Británie a imperátor Indie).

Revers:

Na středu heraldicky doleva obrácený nahý muž s mečem v ruce, jedoucí na koni a symbolizující svatého Jiří. Ve spodní části koněm pošlapávaný štít s pruskou orlicí a lebka s kostmi jako symboly smrti, nad hlavou koně znázorněné slunce vítězství. Za zády jezdce a před hlavou koně podél mírně plasticky převýšeného okraje opis: 1914 / 1918.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1969.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha