Britský Záslužný letecký kříž (D.F.C. – Distinguished Flying Cross)

Kříž je jedním z nejvyšších vojenských vyznamenání udělovaných ve Velké Británii pilotům Royal Air Force (dříve důstojníkům) letectev zemí Britského společenství (Commonwealth) za odvážné činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných operacích proti nepříteli. Kříž byl založen dne 3. června 1918, krátce po založení RAF. Jeho nositelé jsou oprávněni používat za svým jménem zkratku DFC.
Kříž ze sbírek VHÚ Praha je osobní památkou na jednu z nejvýznamnějších osobností historie našeho letectva. Byl udělen škpt. Josefu Ocelkovi (1909–1942), generálmajoru in memoriam, jednomu ze zakládajících příslušníků 311. čs. bombardovací perutě a jejímu pozdějšímu veliteli.

Vyznamenání získal VHÚ Praha do své sbírky darem v roce 1999.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha