Bronzová Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru – první typ (do roku 1860)

 

Spolková činnost ve městech poloviny 19. století vedla mimo jiné i k zakládání dobrovolných sdružení, zaměřených na otázky veřejného pořádku a bezpečnosti. V roce 1857 takto vznikl v Praze Pražský dobrovolný sbor ochranný, založený za účelem poskytování první pomoci při živelných katastrofách či nehodách a také za účelem podpory úřadů při řešení takovýchto situací. Přímou pomoc tzv. v terénu vykonávali činní členové, zatímco přispívající členové a jiní příznivci poskytovali sboru finanční subvence.

Pro jasné rozlišení museli členové sboru při plnění svých povinností nosit služební odznak. Zasloužilí členové byli později odměňováni zvláštním vyznamenáním – Záslužnou medailí Pražského dobrovolného sboru. Medaile vznikla krátce po založení sboru a v průběhu doby existovala ve dvou provedeních. Oba typy se zavěšovaly na bílé průvlečné či do trojúhelníku poskládané stuze. Avers obou provedení medaile se téměř nelišil, avšak revers staršího typu nesl nápis pouze v němčině, zatímco u mladšího typu byl nahrazen českým a německým opisem při obvodu. Medaile se udělovala nejdříve po 25 letech nepřetržité činnosti ve sboru a podle míry zásluh buď jako stříbrná, nebo bronzová.

Popis:

Bronzová medaile kruhového tvaru o průměru 39 mm, zavěšená na bílé, do trojúhelníku poskládané stuze. Stuha prezentovaného exempláře vzhledem ke klenotu obrácená.

Avers:

Na středu habsburský císařský orel, pod orlem ve spodní části při plasticky převýšeném okraji opis: VIRIBUS UNITIS (Spojenými silami).

Revers:

V horní části plochy při plasticky převýšeném okraji soudobý znak Prahy v ozdobné kartuši. Pod znakem nápis: FREIWILLIGES / RETTUNGS CORPS / IN PRAG (Dobrovolný ochranný sbor v Praze).

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1961.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha