Cambridge history of the Cold War: Volume 2: Crises and Détente

 

V roce 2010 byl vydán významný příspěvek k problematice studené války – třídílná Cambridge History of the Cold War. Není pochyb o tom, že je to jedna z nejrozsáhlejších historií studené války, které byly dosud napsány. Jakákoli intelektuálně upřímná diskuse o Cambridge History of the Cold War a o jejích kladech a slabostech musí nejprve uznat úspěch těchto tří rozsáhlých svazků se svými 72 kapitolami (každá s více než 20 stranami), které zpracovala vybraná skupina odborníků. Projekt je nesrovnatelný vůči jakýmkoli podobným již existujícím kolektivním snažením v angličtině. I u díla od jednoho autora je podobná konzistence a jasnost myšlení v problematice studené války vzácná – mezi tyto pozoruhodné výjimky patří například díla napsaná samotnými redaktory Cambridge History of Cold War: For the soul of Mankind Melvyna P. Lefflera a The global Cold War Arne Westada.

Melvyn P. Leffler je profesorem americké historie na University of Virginia. Mezi jeho publikace patří: To Lead the World: American Strategy after the Bush Doctrine (2008, jako co-editor), For the Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union, and the Cold War (2007) a A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War (1992). Odd Arne Westad byl profesorem mezinárodních dějin na London School of Economics and Political Science a dnes působí na Harvardu. Je autorem: The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times (2005), Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950 (2003) a Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945─1963 (1999, jako editor).

Tým odborníků v představované druhé části publikace mimo jiné vysvětluje, jak působila studená válka po kubánské raketové krizi v roce 1962 zdánlivě stabilizovaně a jak se tento pocit zvýšené stability vyvinul do období od počátku 70. let. Autoři popisují, jak konflikty ve třetím světě, stejně jako zájmy a ideologie supervelmocí zhoršily proces zdržování. Pronikají do sociálních a ekonomických kořenů konfliktu, osvětlují procesy integrace a rozpadu, analyzují závody ve zbrojení a zkoumají roli inteligence, kultury a národních identit. Publikace diskutuje o nejnovějších poznatcích v zahraniční politice USA a SSSR a zkoumá krize uvnitř Evropy i mimo ni.

Kniha je vázaná v brožované vazbě a má 662 stran. Obsahuje poznámkový aparát a jmenný, místní a věcný rejstřík. Publikace se skládá z 24 kapitol a esejů od předních analytiků, historiků a sociálních vědců operujících v anglosaském světě.

Závěrem lze konstatovat, že prezentovaná publikace je velmi informativní a určitě stojí za přečtení pro každého, kdo usiluje o relativně objektivní poznání studené války z pozic anglosaského světa.

Citace:

LEFFLER, Melvyn P. a Odd Arne WESTAD, ed. The Cambridge history of the Cold War. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-1-107-60229-8.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha